Nagroda „Wprost. Zielone Serce 2021” dla TAURONA za inwestycje wspierające OZE

Nagroda „Wprost. Zielone Serce 2021” dla TAURONA za inwestycje wspierające OZE

Dodano: 
Farma wiatrowa Taurona
Farma wiatrowa Taurona Źródło: Tauron
Redukuje o połowę emisję CO2, buduje farmy fotowoltaiczne, przymierza się do farm wiatrowych na morzu, chroni bioróżnorodność i ogranicza odpady do minimum – jury konkursowe „Wprost. Zielone Serce 2021” przyznało TAURONOWI główną nagrodę w miesiącu lutym w kategorii „projekt”.

Tygodnik „Wprost” od 2021 roku nagradza osoby, produkty, firmy, instytucje i projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska, zahamowania zmian klimatycznych, poprawy jakości wód i powietrza oraz promocji świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych. Jako pierwszy nagrodę „Wprost. Zielone Serce 2021” otrzymał koncern energetyczny TAURON za projekt zakładający zwiększenie w perspektywie 2030 roku do ponad 65 proc. udziału OZE w miksie wytwórczym przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o połowę.

Energia ze słońca i wody

Jak TAURON chce to osiągnąć? Do 2025 roku koncern zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW. W grudniu 2020 roku na terenie dawnej elektrowni węglowej do użytku oddano farmę fotowoltaiczną w Jaworznie. To pierwszy obiekt, który powstał w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na należących do Grupy terenach poprzemysłowych. Są to głównie tereny po byłych elektrowniach czy składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi tym miejscom będzie można przywrócić funkcje gospodarcze związane z energetyką. W roku 2019 dzięki akwizycji niemal dwukrotnie wzrosła moc farm wiatrowych należących do TAURONA. Dziś w Grupie pracuje dziewięć farm, w których prąd wytwarzają 182 turbiny wiatrowe.

Istotną rolę w transformacji Grupy po 2025 roku mają odegrać farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu Bałtyckim. PGE, Enea oraz TAURON podpisały w styczniu 2021r. list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie morskich farm wiatrowych.

Równolegle TAURON, działając na rzecz środowiska, realizuje dwa projekty środowiskowe, które wspierają bioróżnorodność. Pomaga bocianom, które osiedliły się na słupach energetycznych, pielęgnując i wynosząc na specjalne stalowe konstrukcje ich gniazda (łącznie na sieci TAURONA osiedliło się ok. 1,6 tys. bocianich rodzin). Grupa chroni także jeże, montując w parkach i ogrodach specjalne domki.

Jak najmniej odpadów

TAURON cały czas poszukuje też rozwiązań w kwestii Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W tym celu zamyka obiegi substancji w ramach swojej działalności, a także upowszechnia powtórne wykorzystanie ubocznych produktów spalania w gospodarce i przemyśle. W 2020 roku już ponad 2 mln ton wytworzonych ubocznych produktów spalania oraz wydobycia wprowadzono ponownie na rynek jako pełnowartościowe produkty do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu (głównie w drogownictwie, budownictwie czy górnictwie).

Koncern stawia również na lokalną współpracę i wykorzystanie surowców pochodzenia odpadowego poprzez wykorzystanie zmagazynowanych odpadów w osadnikach i magazynach odpadów. Na przykład 90 tys. ton popiołów powstałych ze spalenia węgla w elektrowniach Grupy TAURON trafiło ponownie do wykorzystania w prewencji przeciwpożarowej oraz do wypełniania zrobów w zakładach górniczych (zamknięto tym samym obieg węgla, który po wydobyciu i wykorzystaniu trafił ponownie pod ziemię). Wszystkie te działania pozwoliły uniknąć konieczności deponowania odpadów na składowiskach odpadów, które są wielką uciążliwością dla środowiska.

Rozmowa z Łukaszem Zimnochem - rzecznikiem prasowym Tauron Polska Energia