Energa z rekordem. Najwyższy wynik ratingu ESG w historii spółki
Artykuł sponsorowany

Energa z rekordem. Najwyższy wynik ratingu ESG w historii spółki

Dodano: 
Siedziba Energi
Siedziba Energi Źródło:Materiały prasowe
Energa z Grupy ORLEN uzyskała 46 punktów w najnowszym ratingu ESG agencji Vigeo Eiris – o 4 punkty więcej, niż w ubiegłorocznym. To dla spółki wynik rekordowy, najlepszy od 2014 roku, gdy przystąpiła do tego zestawienia.

Skrót ESG pochodzi od angielskich słów environmental (środowiskowy), social (społeczny) and governance (organizacyjny). Analiza tych trzech obszarów w ramach ratingu, wraz z dodatkowymi wskaźnikami, pozwala określić i nadać odpowiednią wartość liczbową wpływowi danej firmy na środowisko, skuteczności realizowania przez nią idei i celów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także sposobom budowania i wzmacnia wewnętrznego ładu organizacyjnego.

Środowisko na pierwszym miejscu

W najnowszym ratingu, Energa SA wraz z najwyższą jak dotąd notą otrzymała też szereg dodatkowych ocen szczegółowych. Najwyżej w działalności firmy oceniony został obszar środowiskowy. Wynik w tej części wyniósł aż 53 punkty, w porównaniu do 45 we wcześniejszym ratingu. Tym samym Energa utrzymała swoją pozycję w pierwszym kwintylu klasyfikacji ogólnej, obejmującej blisko 4,9 tys. analizowanych przez agencję Vigeo Eiris spółek.

Analitycy agencji, oceniając Energę, docenili m.in. rozwój energetyki odnawialnej, zmniejszanie szkodliwych emisji w aktywach wytwórczych czy działania w obszarze DSR (demand-side response, czyli redukcji zużycia energii na żądanie Operatora Sieci Przesyłowych w zewnętrznych podmiotach, w tym w dużych zakładach przemysłowych, zakontraktowanych przez Enspirion, spółkę zależną Energi). Na wysoką ocenę Energi w zakresie wpływu na środowisko wpłynęły też takie rozwiązanie, jak system ekozarządzania, wdrożony w związku z obecnością w rejestrze EMAS, czy wewnętrzne procedury przeciwdziałające niekorzystnemu wpływowi działań spółek na bioróżnorodność.

Wysokie ambicje

Sposób oceny w ratingu ESG ulega zmianie uzależniony jest od branży, do której należy poddawany ocenie podmiot. Przy analizie firm energetycznych szczególna uwaga skupiona jest na ilości emisji szkodliwych substancji do powietrza, skali inwestycji w OZE, respektowaniu praw pracowniczych i przepisów BHP, oddziaływaniu na lokalne społeczności oraz praktykach antykorupcyjnych.

Ambicją firmy jest wejście do indeksu EURONEXT Vigeo Europe 120, skupiającego czołówkę europejskich spółek o najwyższych wskaźnikach w obszarze ESG. To wyzwanie na najbliższych kilka lat, do tej pory indeks ten pozostaje poza zasięgiem jakiejkolwiek spółki z krajów tzw. „nowej unii” – mówi dr Alina Skorb-Gała, Kierownik Wydziału ESG Energa SA.

Ambicją firmy jest spełnienie kryteriów umożliwiających włączenie Energi do indeksu EURONEXT Vigeo Europe, skupiającego

Analitycy Vigeo Eiris podczas badania spółki odnotowali także przejęcie kapitałowe Energi przez Grupę ORLEN, która również stawia sobie ambitne cele środowiskowe, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Energa w 2019 i 2020 roku zaciągnęła dwa kredyty w formule ESG-linked loan. Warunki spłaty obu uzależnione są od wyników ratingu ESG. Wysoka nota wydana przez Vigeo Eiris jest więc nie tylko dowodem odpowiedzialności spółki, ale także przynosi konkretne korzyści.

Energa jest jednym z liderów wśród krajowych grup energetycznych pod względem rozwoju OZE. W lipcu 2020 roku, po rozpoczęciu pracy przez Farmę Wiatrową Przykona, udział odnawialnych źródeł w łącznej mocy zainstalowanej wszystkich aktywów wytwórczych Energi wzrósł do 39 proc.

Grupa planuje też kolejne inwestycje w obszarze źródeł odnawialnych oraz energetyki gazowej, wspierając w ten sposób strategię energetyczną Grupy ORLEN, swojego dominującego akcjonariusza, nastawioną na nisko- i zeroemisyjne źródła wytwórcze.

Czytaj też:
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – dlaczego musisz o nim pamiętać