PZU inwestuje w zieloną przyszłość
Artykuł sponsorowany

PZU inwestuje w zieloną przyszłość

Dodano: 
Elektrownia wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne
Elektrownia wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Katrina Berban
Największy polski ubezpieczyciel, angażując się w finansowanie odnawialnych źródeł energii, aktywnie uczestniczy w transformacji energetyczno-klimatycznej polskiej gospodarki. Inwestycje w obszarze „zielonych” technologii i szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska wpisują się w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024.

Zmiany klimatu na Ziemi są jednym z największych zagrożeń zarówno środowiskowych, społecznych, jak i ekonomicznych. Żeby zatrzymać niekorzystne procesy, musimy zacząć natychmiast działać. Nie uda się tego osiągnąć bez współpracy instytucji międzynarodowych, krajów, korporacji, samorządów lokalnych i każdego z nas. Wiele firm, w tym Grupa PZU, już teraz skupia się na tym, by ich biznes był jak najbardziej przyjazny dla naszej planety.

PZU wchodzi w finansowanie farm wiatrowych

Grupa PZU współfinansuje budowę największej obecnie elektrowni wiatrowej w Polsce. Na rozbudowę projektu Potęgowo przeznaczy 100 mln złotych i dołączy do grona banków finansujących inwestycję. PZU podkreśla, że finansowanie tego typu projektów jest dopiero początkiem zaangażowania grupy w transformację energetyczną.

– Zielone inwestycje Grupy PZU nabierają rozpędu. Projekt elektrowni wiatrowej Potęgowo to kolejny przykład naszego zaangażowania w transformację energetyczną polskiej gospodarki. Konsekwentnie podążamy w kierunku zrównoważonego rozwoju i zgodnie z deklaracjami złożonymi w strategii na najbliższe lata, pracujemy nad kolejnymi projektami związanymi z aktywnością na polu energii odnawialnej – zaznacza prezes PZU, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Krystian Solawa, dyrektor ds. długu korporacyjnego odpowiedzialny w Biurze Inwestycji Strukturyzowanych TFI PZU za „zielone” inwestycje, zwraca uwagę, że projekt Potęgowo to inwestycja wiatrowa o bezprecedensowej skali w kraju oparta o wysokiej klasy technologię. - Jesteśmy zadowoleni, że nasz udział przyczyni się do instalacji kolejnych 17 turbin wiatrowych, a więc dalszego wzrostu udziału zielonej energii w sieci – podkreśla Krystian Solawa.

Farma wiatrowa Potęgowo jest zlokalizowana w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, a także w pobliżu północno-wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego. Uzyskane finansowanie zostanie wykorzystane na rozbudowę projektu o farmę wiatrową Wieliszewo o mocy 37,4 MW. Łącznie moc elektrowni Potęgowo wyniesie 256,9 MW. Co oznacza, że będzie miała blisko cztery procent udziału w całkowitej mocy farm wiatrowych zainstalowanych w Polsce. Zakończenie budowy jest planowane na przełomie lat 2022 i 2023. To jednak nie jedyny projekt, w który zaangażowało się PZU.

Inwestycje w OZE

Oprócz projektu Potęgowo największy polski ubezpieczyciel przystąpił do dwóch innych inwestycji OZE, zapewniając finansowanie dłużne w kwocie 50 mln złotych dla farm wiatrowych w Grajewie i Mławie.

- TFI PZU poszerza swoją dotychczasową działalność inwestycyjną o finansowanie projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii. Nasza decyzja o wejściu na ten rynek związana jest ze wzrostem efektywności kosztowej tego typu inwestycji oraz ograniczeniem ryzyka regulacyjnego w tym sektorze - tłumaczy Jerzy Rozłucki, dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych TFI PZU.

Projekty takie jak w Potęgowie czy w Grajewie i Mławie bardzo dobrze wpisują się w strategię spółki dotyczącą finansowania aktywów OZE. - Zamierzamy uczestniczyć w wysokiej jakości przedsięwzięciach realizowanych przez doświadczonych inwestorów z odpowiednim zapleczem kapitałowym. Obecnie analizujemy kilka takich transakcji - dodaje Krystian Solawa.

Działania te są elementem realizacji strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 w obszarze ESG. Jednym z jej celów jest zwiększenie o 500 mln zł zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną, w tym właśnie farmy wiatrowe.

Promotor „zielonej” zmiany

Finansowanie projektów OZE to jednak tylko część z zaplanowanych działań z obszaru ESG. W obligacjach powiązanych z kwestiami ESG największy polski ubezpieczyciel ulokował kolejne kilkaset milionów złotych. Grupa PZU do 2024 roku planuje stać się neutralna klimatycznie, czyli będzie zużywać mniej energii i czerpać ją w pełni z OZE redukując odpowiednio emisje własne, a tam gdzie będzie to niemożliwe – rekompensując je. Dodatkowo ograniczy przy tym zużycie innych zasobów w bieżącej działalności: wody, papieru, paliw.

W dalszej perspektywie, do roku 2030, Grupa PZU chce jeszcze mocniej zmniejszyć własny ślad węglowy (m.in. poprzez systematyczną rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych) oraz rozpocząć redukcję emisji w całym w łańcuchu podmiotów współpracujących z największym polskim ubezpieczycielem. Grupa PZU planuje, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się jej kooperanci i inni partnerzy, a do roku 2050 również klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni. Znalazła już na to sposób. Jaki?

Grupa PZU jest świadoma tego, że usługi ubezpieczeniowe oraz działalność bankowa i inwestycyjna to obszary, w których decyzje spółek mogą oddziaływać na zachowania klientów, a w konsekwencji też na ich stosunek do środowiska naturalnego. W przypadku dużych klientów, np. zakładów przemysłowych, przeprowadzana jest inżynieryjna ocena ryzyka, która pozwala ubezpieczycielowi wycenić składkę. Szczegółowe wyniki wraz z pełną oceną ryzyka oraz scenariuszami zdarzeń przedstawiane są klientowi. Ocena odnosi się do ryzyka biznesowego, które niejednokrotnie łączy się z ryzykiem środowiskowym. Dlatego też podejmowane przez klienta działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia jego pewnych elementów – nawet jeśli motywowane wyłącznie chęcią obniżenia kosztów ubezpieczenia – przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego lub ludzi.

- Chcemy być promotorem „zielonej” zmiany wśród naszych kontrahentów, klientów i partnerów społecznych, zarówno poprzez finansowanie dużych inwestycji w OZE, jak i odpowiednie produkty ubezpieczeniowe, ofertę funduszy inwestycyjnych opartych na ESG czy usługi doradcze dla firm przeprowadzających dekarbonizacjęmówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.