Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Bycie liderem zobowiązuje
Artykuł sponsorowany

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Bycie liderem zobowiązuje

Dodano: 
Cukier
Cukier Źródło: Shutterstock
Ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin w uprawie buraka cukrowego, zmniejszanie zużycia wody i prądu, uczciwe zasady współpracy z plantatorami i odbiorcami – to wszystko zasady, którymi kieruje się w biznesie Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Ma już 40-proc. udział w polskim rynku, ale jej apetyt nie maleje.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest największym producentem cukru w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej. Powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. W skład koncernu wchodzą oddziały: 7 cukrowni, Terminal Cukrowy w Gdańsku, Zakład „Polskie Przetwory” we Włocławku oraz kilka produkcyjnych spółek zależnych, m.in.: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „Młyny Stoisław”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”, Fabryka Cukierków „Pszczółka”.

Produkty sprzedawane pod marką „Polski Cukier” cieszą się zainteresowaniem odbiorców w Polsce i za granicą.

Bycie liderem zobowiązuje. KSC S.A. od lat dąży do tego, by jej działania miały możliwie najmniejszy wpływ na środowisko, a rolnicy, od których kupuje buraki, czuli się traktowani uczciwie i po partnersku.

‒ Codziennie bierzemy pełną odpowiedzialność za to, żeby podejmowane przez nas działania były prowadzone w sposób etyczny i uwzględniający potrzeby naszych partnerów biznesowych, pracowników i konsumentów z poszanowaniem dla dobra wspólnego, jakim jest środowisko naturalne. Podejście to stanowi fundament aktywności podejmowanych przez naszą spółkę i podmioty z naszej grupy kapitałowej w zakresie trzech głównych obszarów działalności: rolnictwa, produkcji i handlu mówi Krzysztof Kowa, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej.

Po pierwsze, ludzie

Nie ma przemysłu cukrowego bez dobrej jakości buraków cukrowych. KSC S.A. wie, że musi wspierać plantatorów, bo bez nich nie będziemy mieć w Polsce doskonałych jakościowo i spełniających wszystkie parametry buraków cukrowych. To wsparcie odbywa się na różnych płaszczyznach: od uczciwych zasad współpracy, poprzez profesjonalne relacje handlowe po przekazywanie wiedzy eksperckiej.

Już kilkanaście lat temu spółka wzięła udział w opracowaniu Kodeksu dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych. To obszerny dokument, w którym znajdują się wytyczne dotyczące uprawy buraka. Spółka regularnie organizuje konferencje, szkolenia i spotkania branżowe, które stają się przestrzenią do wymiany informacji, rozmów o trudnościach w branży oraz poznania innych plantatorów. Źródłem informacji o tym, co dzieje się na rynku oraz nowych trendach w rolnictwie i cukrownictwie, jest wydawany przez KSC S.A. kwartalnik „Polski Cukier”.

20-kwotnie mniejsze zużycie wody niż na początku XXI wiek

Produkcja cukru wymaga zużywania ogromnych ilości wody, energii elektrycznej i ciepła. Mając świadomość wyzwań ekologicznych, KSC S.A. dba o przestrzeganie najwyższych standardów. W tym celu cały czas udoskonala proces produkcji, zwracając jednocześnie uwagę, by towarzyszyło mu jak najniższe zużycie wody i energii elektrycznej.

Przykładem działań, które minimalizują wpływ działalności spółki na środowisko, są inwestycje dotyczące poprawy jakości wód krążących w obiegach oraz zmniejszenie zużycia wody w procesie produkcji. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom, obieg wód procesowych we wszystkich cukrowniach obecnie jest zamknięty. Mimo że w ciągu każdej godziny w procesie technologicznym wykorzystywane są tysiące metrów sześciennych wody, zakłady przeróbcze pobierają z ujęć zewnętrznych jej śladowe ilości ‒ rzędu 0,02 m sześc. na tonę buraków. To ponad 20-krotnie mniejsze zużycie w porównaniu z 2002 r.

Proces produkcji cukru wymaga wykorzystania dużej ilości energii elektrycznej oraz energii cieplnej w postaci pary grzejnej. Ta ostatnia produkowana jest obecnie w kotłach węglowych we własnych elektrociepłowniach w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Spółka systematycznie podejmuje działania ograniczające zużycie paliwa stałego. Inwestuje również w podnoszenie efektywności procesów technologicznych oraz zmianę sposobu zasilania kotłów technologicznych z paliwa węglowego na gazowe. W ten sposób ilość węgla zużytego na jednostkę w porównaniu z 2002 r. zmniejszyła się ponaddwukrotnie.

Wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło, spada zużycie prądu, które od 2002 r. zostało zredukowane o 25 proc. KSC S.A. opracowała również plan modernizacji elektrociepłowni, przewidujący stałą poprawę efektywności oczyszczania spalin do 2025 r. ‒ w dwóch jednostkach zbudowano już stacje odsiarczania spalin, które ograniczyły ich emisję do poziomu zgodnego z rygorystycznymi wymogami prawnymi UE.

Osobną kwestią jest dążenie do ograniczania stosowania chemicznych środków ochrony roślin w uprawie buraka cukrowego. Dzięki temu finalny produkt jest zdrowszy, a do gleby i wody trafia mniej szkodliwych substancji.

Z pola do stołu. Zestaw dobrych praktyk

Kolejnym ważnym ogniwem są klienci. Aby udoskonalić ich obsługę i zwiększyć zadowolenie ze współpracy, KSC wdraża i stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji, stale kontroluje jakość magazynowania wyrobów, doskonali system zarządzania oraz podnosi konkurencyjność oferty.

Aby dać partnerom biznesowym poczucie bezpieczeństwa i zapewnić ich o przejrzystości i etyczności działania, w 2010 r. spółka przystąpiła do systemu SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). Przyjęła również SMETA: jest to globalna platforma opracowana dla wymiany informacji o etycznych standardach produkcji w ramach łańcuchów dostaw. KSC regularnie poddaje się zewnętrznym audytom, które zawsze kończą się wysokimi notami.

Czytaj też:
Krajowa Spółka Cukrowa: odpowiedzialny i efektywny biznes

Zdrowy tryb życia wyklucza cukier? Można pogodzić jedno z drugim

Wokół cukru narosło wiele mitów, a osoby dbające o zdrowy tryb życia są przekonane, że należy go ograniczyć do minimum. O tym, że produkty zawierające cukier mogą być elementem zbilansowanej diety, KSC przekonuje w kampanii „Słodka równowaga”, którą prowadzi we współpracy ze Związkiem Producentów Cukru w Polsce. Cukry proste mogą być częścią zbilansowanej diety, o ile są spożywane w odpowiednich ilościach i okolicznościach, na przykład przed wysiłkiem intelektualnym czy fizycznym. Więcej takich ciekawostek przeczytamy na stronie internetowej uczymyjakslodzic.pl.

Od wielu lat KSC S.A. jest sponsorem m.in. męskiej drużyny koszykówki Polski Cukier Toruń oraz kobiecej drużyny koszykówki Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin.

Choć już dziś KSC S.A. jest liderem na rynku rolno-spożywczym, nie ma zamiaru zwalniać i chce umacniać swoją pozycję – również za granicą. Wszystkie opisane powyżej działania stanowią gwarancję, że będzie to rozwój zrównoważony i uwzględniający ludzi, z którymi KSC współpracuje, oraz ochronę środowiska.