Grupa ORLEN stawia na rozwój morskiej energetyki wiatrowej
Artykuł sponsorowany

Grupa ORLEN stawia na rozwój morskiej energetyki wiatrowej

Dodano: 
Morska energetyka wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne
Morska energetyka wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Pramod Kumar Sharma
Grupa ORLEN chce pozyskać jak największą liczbę nowych koncesji na budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Pozwoli to na uzyskanie efektu skali i maksymalizację wkładu polskich firm w łańcuch wartości dla morskich siłowni. Energetyka wiatrowa to jeden z ważniejszych kierunków rozwoju Koncernu i całej polskiej gospodarki.

Grupa ORLEN złożyła wnioski o przyznanie siedmiu nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku (trzy koncesje na północ od Choczewa, jedna na północ od Ustki, dwie koncesje na północ od obszaru między Ustką a Darłowem i jedna na północny zachód od Kołobrzegu). Po rozpoczęciu kolejnego etapu procedury administracyjnej Koncern złoży wnioski o przyznanie pozostałych czterech koncesji na Morzu Bałtyckim.

Jak się szacuje, na obszarach objętych złożonymi wnioskami możliwe będzie uzyskanie łącznie ok. 7 GW mocy.

Strategiczne projekty

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku zakłada, że kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka oparta głównie na odnawialnych źródłach energii. Plany dotyczące budowy nisko- i zeroemisyjnych mocy energetycznych Koncern opiera na najbardziej efektywnych technologiach, umożliwiających modernizację tego segmentu działalności. W związku z tym PKN ORLEN chce inwestować w morskie farmy wiatrowe, które stanowią jeden z najważniejszych kierunków rozwoju nie tylko Grupy, ale i całej polskiej gospodarki.

Koncern ma ambicje, by stać się liderem tego procesu. Grupa ORLEN, wnioskując o jak największą liczbę koncesji, chce wykorzystać efekt skali i dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej. Efekt skali dodatkowo umożliwi udział biznesowy i maksymalizację wkładu polskich przedsiębiorców w łańcuch wartości dla morskich elektrowni wiatrowych.

Dlaczego morska energetyka wiatrowa?

Z uwagi na wysoką efektywność produkcji morska energetyka wiatrowa jest najdynamiczniej rozwijanym źródłem energii odnawialnej w Europie – według szacunków w 2050 r. ma zaspokajać 30 proc. europejskiego zapotrzebowania na energię. Podczas gdy obecnie najwięcej energii elektrycznej z europejskich projektów offshore jest produkowane na Morzu Północnym, specjaliści dostrzegają duży potencjał Bałtyku, który w niedalekiej przyszłości może stać się wielkim hubem energetyki wiatrowej. Jego atutem jest niskie zasolenie, relatywnie niewielka głębokość oraz silne wiatry przez cały rok (na Morzu Bałtyckim wiatr wieje przez mniej więcej 90 proc. dni w roku).

Na wodach Bałtyku zainstalowanych jest teraz ok. 2,2 GW mocy, ale, jak się ocenia, do 2050 roku moc zainstalowana bałtyckich siłowni wiatrowych może osiągnąć nawet 93 GW. Według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 r”., na polskich wodach ma powstać 9-11 GW mocy zainstalowanych. Grupa ORLEN ma zamiar stać się jednym z liderów w tym obszarze, m.in. dzięki realizacji strategii ORLEN2030. Do 2030 r. na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind, Koncern przeznaczy 47 mld zł.

Projekt rozwojowy

Rozbudowa potencjału energetycznego na Bałtyku jest jednym z najważniejszych projektów rozwojowych Grupy ORLEN, realizowanych przez portfel spółek zależnych: ORLEN Neptun i Energa Morskie Farmy Wiatrowe. Doświadczenie i kompetencje w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Koncern rozbudowuje m.in. poprzez realizację projektu Baltic Power – morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Farma o łącznej powierzchni ok. 131 km kw. będzie się znajdować ok. 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku, na wysokości Choczewa i Łeby. Początek budowy, która ma trwać trzy lata, jest planowany na rok 2023.

Prace przygotowawcze do budowy są już na bardzo zaawansowanym etapie. Przeprowadzono m.in. badania geotechniczne i geologiczne, zbadano wietrzność Bałtyku, złożono raport środowiskowy dla obszaru farmy, przygotowany na podstawie badań środowiskowych. Zawarto umowę dotyczącą przyłączenia farmy do sieci. Co więcej, Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat, dzięki czemu inwestor otrzymał prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci.

Baltic Power docelowo zasili nawet milion polskich gospodarstw domowych.