PZU z pomocą dla Ukraińców
Artykuł sponsorowany

PZU z pomocą dla Ukraińców

Dodano: 
PZU pomaga Ukraińcom
PZU pomaga Ukraińcom Źródło:Materiały prasowe
Od początku agresji Rosji na Ukrainę Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom zaatakowanego sąsiada. Organizujemy zbiórki darów i pieniędzy, a także transporty rzeczy potrzebnych uchodźcom na granicę polsko-ukraińską. Zaoferowaliśmy 30-dniowe OC komunikacyjne dla przybywających do Polski autami na ukraińskich numerach, finansując im koszt składek, a także dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w placówkach PZU Zdrowie świadczących usługi w ramach NFZ. Pomagamy dotrzeć do Polski i zapewniamy opiekę dla pracowników spółek PZU na Ukrainie i ich rodzin.

Od 28 stycznia br. w centrali PZU działa sztab kryzysowy, który monitoruje na bieżąco sytuację i podejmuje decyzje dotyczące spółek i pracowników PZU Ukraina oraz pomocy dla uchodźców. Działania są wdrażane systemowo w różnych obszarach – od zapewnienia obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych tym, którzy wjeżdżając do Polski ich nie posiadają, przez pomoc medyczną, rzeczową i finansową, aż po zapewnienie aktywności sportowych dzieciom z Ukrainy.

PZU pomaga ok. 800 pracownikom swoich spółek w Ukrainie i ich rodzinom.

Pomoc ukraińskim koleżankom i kolegom jest dla nas sprawą pierwszorzędną. Wiele z tych osób pozostało na miejscu, by walczyć o swój kraj. Pomagamy natomiast ich rodzinom. Część już dotarła do Polski i jest pod naszą opieką. Mamy też kontakt z kolejnymi zmierzającymi ku polskiej granicy. PZU zapewnia im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów, środki niezbędne do życia – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

PZU zainicjował także bezprecedensową akcję dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do Polski samochodami zarejestrowanymi w ich kraju, a nie mają wykupionego wcześniej u siebie ubezpieczenia Zielonej Karty. Konsekwencje finansowe braku obowiązkowego OC, gdyby uchodźca spowodował wypadek w Polsce, byłyby dla niego wielkim obciążeniem. Dlatego PZU udostępnia Ukraińcom 30-dniowe polisy OC granicznego, za które nie muszą płacić. Bierzemy na siebie koszt składek. Polisy są dostępne u dyżurujących na ośmiu przejściach granicznych agentów PZU, pod nr telefonu 22 505 15 63 (infolinia obsługiwana jest w języku polskim i ukraińskim) oraz we wszystkich oddziałach i biurach agentów PZU. W ciągu pierwszych 15 dni tej akcji wydaliśmy już ponad 22,3 tys. takich polis OC.

Istotą działalności PZU jest dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo, czyli o wartości fundamentalne, którym wojna zagraża najbardziej. Dlatego solidarnie i szeroko włączyliśmy się w ogólnonarodową akcję wsparcia dla obywateli Ukrainy. To naturalna rzecz dla PZU jako firmy wrażliwej społecznie. Dziś staramy się nieść pomoc w formie jak najbardziej praktycznej i użytecznej dla uchodźców – wskazuje prezes PZU.

Uchodźcy ukraińscy mogą skorzystać z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, badań oraz konsultacji specjalistycznych w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie, które świadczą usługi w ramach NFZ. Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., czyli od daty wybuchu wojny. W ciągu ostatnich dwóch tygodni lekarze PZU Zdrowie udzielali również pomocy w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim. Oddelegowani medycy pełnili dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Tomaszowie Lubelskim, dokąd trafiają uchodźcy z Ukrainy potrzebujący opieki medycznej. Byli obecni także w obsługiwanych przez szpital punktach recepcyjnych w Tomaszowie i Lubyczy Królewskiej.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Grupa PZU jest także operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (800 137 200). Zapewnia ona przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy dostęp do profesjonalnej pomocy konsultantów i lekarzy poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej: w nocy, w weekendy i święta. Jest obsługiwana m.in. w języku ukraińskim (gov.pl/tpk). Numer infolinii medycznej warto znać, by ułatwić uchodźcom kontakt z lekarzami. Dlatego nalepki z nim zostały umieszczone przez wolontariuszy PZU na 15 000 naładowanych powerbankach, które PZU zakupił dla uchodźców i dostarczył do punktów na granicy. To potrzebne urządzenia, gdyż przybywający do Polski Ukraińcy nie zawsze mają gdzie naładować telefony w tymczasowych miejscach noclegu, a utrzymanie stałego kontaktu z bliskimi pozostałymi na Ukrainie jest dla nich sprawą kluczową.

Materiały prasowe

PZU nabył i przekazał dla uchodźców ukraińskich przebywających w Przemyślu 500 zestawów koców i poduszek, 1000 kompletów pościeli, szczoteczki i pasty do zębów, klapki kąpielowe oraz 4 pralko suszarki. Na Lubelszczyźnie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie trafiło 500 pościeli i materacy, a 200 do Urzędu Miasta Hrubieszów. Dodatkowo przekazaliśmy 4000 koców. Trafiły do Zamościa i Hrubieszowa. Ponadto PZU Zdrowie przekazało do bazy odbiorczej w Lublinie materiały chirurgiczne do operacji i opatrywania rannych, które trafią do ukraińskiego szpitala miejskiego w Równem koło Łucka.

Rzeczy potrzebne uchodźcom, takie jak kubki termiczne, termosy, jednorazowe talerze na zupy i kubki, koce termiczne itp. są także przedmiotem zbiórek pracowniczych w PZU. Wielu naszych pracowników angażuje się w pomoc i wolontariat na terenach przygranicznych. Fundacja PZU utworzyła także specjalne konto 98 1020 1026 0000 1202 0509 5643, na które do odwołania można dokonywać wpłat na rzecz uchodźców, w tytule przelewu wpisując Dla Ukraińców.

Wykorzystując kontakty naszych pracowników na Ukrainie, PZU włączył się w akcję pod patronatem małżonki polskiego ambasadora w Kijowie Moniki Kapy-Cichockiej, w którą zaangażowany jest też PKO BP i jego ukraiński Kredobank. Dzięki zorganizowaniu i sfinansowaniu transportów udało się przywieźć do Polski już 150 osób z Ukrainy, głównie samotnych matek z dziećmi oraz sierot, m.in. z prowadzonego przez dominikanów ośrodka w Fastowie niedaleko Kijowa.

Materiały prasowe

Nasza pomoc to nie tyko wsparcie rzeczowe i finansowe. Grupa PZU stara się w tych trudnych czasach zapewnić dzieciom z Ukrainy namiastkę normalności. 12 marca br. odbył się już pierwszy trening dla dzieci z Ukrainy zorganizowany przez Akademię ZKS Olimpię Elbląg przy wsparciu Dobrej Drużyny PZU, która ufundowała stroje oraz obuwie piłkarskie. Zajęcia będą odbywały się w każdą sobotę, a część dzieci dołączy do zajęć akademii. Nabór na treningi dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami ogłosiła także Futbolowa Banda, której sponsorem jest PZU.