Bezemisyjne pociągi na wodór za 2 lata mogą jeździć po Polsce. Dzięki współpracy PKN ORLEN i Alstom

Bezemisyjne pociągi na wodór za 2 lata mogą jeździć po Polsce. Dzięki współpracy PKN ORLEN i Alstom

Dodano: 
Coradia iLint, zdjęcie ilustracyjne
Coradia iLint, zdjęcie ilustracyjne Źródło:
PKN ORLEN zapewni infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez Alstom pociągów wodorowych. Płocki koncern podpisał z firmą Alstom porozumienie o strategicznej współpracy przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego. Pierwsze pojazdy wodorowe mają szansę wyjechać na linie regionalne już za 2 lata.

Zgodnie z zawartym porozumieniem PKN ORLEN zapewni infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez Alstom pociągów. Płocki koncern będzie odpowiadał za dystrybucję, magazynowanie oraz dostawy paliwa wodorowego dla pociągów francuskiej firmy.

Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych podkreślił, że spółka konsekwentnie rozwija alternatywne źródła energii, w tym wodór. - Konsekwentnie rozwijamy alternatywne źródła energii, w tym wodór. To paliwo przyszłości, które długofalowo będzie napędzało transformację energetyczną. Mamy w tym obszarze duże kompetencje, poparte doświadczeniem. Nawiązanie współpracy z firmą Alstom umożliwi nam wdrażanie pilotażowych projektów wodorowych w publicznym transporcie kolejowym i przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji w Polsce i całym regionie Europy Środowej – ocenił.

Wodór podbija tory

Z kolei firma Alstom będzie współpracowała z PKN ORLEN przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. Alstom będzie odpowiedzialny za dostawy bezemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Obie firmy zapewniają, że pierwsze wodorowe lokomotywy mają szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat.

Alstom jest pionierem w rozwijaniu technologii wodorowych w transporcie kolejowym. Firma - jako pierwszy producent na świecie - już w 2018 roku oddała do użytku komercyjnego pociąg wodorowy Coradia iLint. Te pociągi to ogromna szansa dla Polski na ograniczenie emisji CO2, a nawet na dekarbonizację transportu szynowego. Co ważne – lokomotywy wodorowe są częściowo produkowane w Polsce (poszycia nadwozia są tworzone w chorzowskiej fabryce koncernu).

Dzięki wodorowemu transportowi publicznemu regionalni operatorzy mogą stać się wzorem zrównoważonej mobilności. Doświadczyły tego już Niemcy, gdzie wodorowe lokomotywy firmy są wykorzystywane na dwóch trasach. A to dopiero początek! Bo - jak podkreślają Francuzi - zeroemisyjny transport kolejowy, może być wykorzystywany na niezelektryfikowanych liniach kolejowych, które stanowią niemal połowę sieci kolejowej w Unii Europejskiej. Zasięg Coradia iLint ma wynosić nawet 1000 kilometrów na jednym tankowaniu. Wodorowe lokomotywy były testowane już w wielu europejskich krajach, także w Polsce.

Jak zaznacza francuski koncern, jednym z kluczowych elementów strategii Alstom jest pozytywny wpływ na klimat i środowisko. - Zwiększenie zeroemisyjnego ruchu na szynach oznacza mniej zanieczyszczeń oraz mniejsze emisje CO2 - wskazał Artur Fryczkowski, Wiceprezes i Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

Dodał też, że współpraca z PKN ORLEN pozwoli firmie skuteczniej realizować ambicję lidera technologicznego w przewozach kolejowych, a także ambicję Polski, jako jednego z kluczowych krajów, gdzie opracowuje się i implementuje technologie wodorowe. - Główną motywacją do pracy nad technologiami wodorowymi jest konieczność szukania bezemisyjnych źródeł energii, również w transporcie. Zwiększenie zeroemisyjnego ruchu na szynach oznacza mniej zanieczyszczeń oraz mniejsze emisje CO2 – podkreślił Fryczkowski.

ORLEN stawia na wodór

Podpisanie porozumienie o strategicznej współpracy z firmą Alstom to kolejny ważny krok, który umocni pozycję PKN ORLEN jako regionalnego lidera technologii wodorowych. Do 2030 roku koncern zamierza przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, dzięki którym blisko połowa produkowanego w Grupie ORLEN wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna. To z kolei przełoży się na zmniejszenie o 1,6 mln ton emisji CO2, a przede wszystkim wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Współpraca z firmą Alstom to kolejny ważny krok, który umocni naszą pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych.


W odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną Grupa ORLEN przygotowała strategię wodorową do 2030 roku, zintegrowaną ze strategią biznesową ORLEN2030. Dokument definiuje cele koncernu do końca dekady oraz długoterminowe ambicje w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, przemysł i energetyka oraz badania i rozwój.

Strategia wodorowa zakłada zagospodarowanie wodoru w miejskim transporcie publicznym i kolejowym. W tym celu PKN ORLEN podpisał listy intencyjne o współpracy już z ponad 20 polskimi miastami oraz przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru. A to dopiero początek!

W 2021 w Trzebini oddane do użytku zostało laboratorium analityczne badania wodoru oraz pierwszy hub wodorowy, który obecnie produkuje szary wodór z przeznaczeniem dla transportu, natomiast docelowo wytwarzany będzie w nim niskoemisyjny wodór, pochodzący z odnawialnych źródeł energii. Do końca tej dekady ma funkcjonować już 10 hubów wodorowych m.in. we Włocławku i w Płocku. Natomiast do 2025 roku w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku powstanie pracownia wodorowa. Prowadzone będą w niej testy i badania na instalacjach w zakresie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także magazynowania i transportu.

PKN ORLEN jest też liderem Mazowieckiej Doliny Wodorowej, w ramach której współpracuje z 36 podmiotami w zakresie produkcji, magazynowania i wykorzystania zero- i niskoemisyjnego wodoru, m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

 0

Czytaj także