PZU: chcemy być promotorem transformacji energetycznej polskiej gospodarki

PZU: chcemy być promotorem transformacji energetycznej polskiej gospodarki

Dodano: 
Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU
Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU Źródło: Materiały prasowe
Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU, opowiada w rozmowie z Wprost.pl o działaniach podejmowanych przez ubezpieczyciela w zakresie ESG i inicjatywach na rzecz promocji neutralności klimatycznej.

Ostatnio wiele się mówi o konieczności wdrażania idei ESG w bieżącą działalność przedsiębiorstw. Czy firmom się to opłaca?

Zysk, jaki generuje przedsiębiorstwo, nie jest już jedynym miernikiem jego wartości. Coraz większe znaczenie mają czynniki pozafinansowe i świadome zarządzanie ryzykami ESG. To sprawia, że patrzymy na zyski nie tylko w najbliższych miesiącach, ale w latach, dbając, by były ciągłe i powtarzalne. Dlatego biznes skupia się na zrównoważonym rozwoju i prowadzeniu działalności zgodnie z ideą ESG – tylko tak można budować silną markę w aktualnych warunkach gospodarczych, środowiskowych i regulacyjnych.

Prowadzenie biznesu z uważnością na wpływ społeczny, środowiskowy i zarządczy opłaca się wszystkim, nie tylko firmom. Zyskują na tym pracownicy i klienci, a w efekcie końcowym całe społeczeństwa. Wynika to z samej idei ESG, zgodnie z którą firmy prowadzą swoją działalność w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie i środowiskowo.

Rośnie świadomość konieczności przeciwdziałania zmianom klimatycznym, co jest szczególnie ważne dla ubezpieczycieli oraz stawianie czoła wyzwaniom związanym ze starzejącym się społeczeństwem, które wywierają wpływ na życie i zdrowie milionów ludzi oraz przyszłe pokolenia. Zarządzanie zgodne z ESG staje się nowym elementem przewagi rynkowej.

Jak PZU działa na rzecz zapobiegania globalnym problemom związanym z klimatem?

Grupa PZU stanowi ważny filar polskiej gospodarki, ubezpieczając i zapewniając finansowanie największym przedsiębiorstwom w kraju, aktywnie wspierając transformację energetyczną, dbając o bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne większości polskich rodzin. Klienci ubezpieczają w PZU od ryzyka szkód spowodowanych żywiołami majątek warty około 2 bln zł. Dlatego kryteria ESG wprowadziliśmy w niemal każdą strefę naszych działań.

Zgodnie z naszą strategią na lata 2021-2024 r. chcemy być promotorem transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

W ciągu roku przeznaczyliśmy niemal 0,5 mld zł na inwestycje służące rozwojowi OZE w Polsce. Finansujemy budowy kilku farm wiatrowych, w tym jednej z największych w kraju– elektrowni wiatrowej Potęgowo. Dodatkowo 300 mln zł ulokowaliśmy w obligacjach powiązanych z ratingiem ESG.

Wciąż niezwykle ważne są dla nas takie cele zrównoważonego rozwoju jak dobre zdrowie i jakość życia. Angażujemy się w promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę, również odpowiadając na wyzwania związane z zachowaniem zdrowia psychicznego. Dla pracowników przygotowaliśmy strategię „DobryStan” – różnego rodzaju programy, które pomagają im godzić życie osobiste z zawodowym, pokazują jak współpracować w zespołach skupiających trzy pokolenia, jak efektywnie pracować zdalnie i w systemie hybrydowym. Chcemy wpływać na zmiany społeczne dzięki zwiększaniu świadomości, dostępności do wiedzy i narzędzi służących zmianie. To nasze działania dla najistotniejszych grup interesariuszy: klientów i pracowników.

W jaki sposób PZU zamierza pomagać klientom czy przedsiębiorstwom dostosowującym się do gospodarki niskoemisyjnej?

Rozumiemy, że aby zahamować zmiany klimatu, konieczne jest przejście do niskoemisyjnej gospodarki. Chcemy być partnerem dla firm i przedsiębiorstw, które przechodzą energetyczną transformację. Dlatego wprowadzamy na rynek rozwiązania i usługi, które wspierają klientów biznesowych i indywidualnych w dążeniu do zeroemisyjności. Wprowadziliśmy nowe, unikalne ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych.

Polisy PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca chronią elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń. Zabezpieczają również klientów przed odpowiedzialnością cywilną i utratą zysku spowodowaną szkodami materialnymi. Mamy także w ofercie rozwiązanie m.in. dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na własny użytek.

W jaki sposób Grupa zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną i zmniejszać swój ślad węglowy? Proszę podać przykłady konkretnych działań.

Wszelkie zmiany zawsze warto zacząć od siebie. Pomiar gazów cieplarnianych związanych z naszą bezpośrednią działalnością (scope 1 i 2) pokazał, że jednym z najistotniejszych ich źródeł jest energia elektryczna. Dlatego zdecydowaliśmy o zakupie większości energii ze źródeł odnawialnych. Dzisiaj już ok. 80% używanej przez nas energii elektrycznej pochodzi z OZE.

Do końca 2021 r. zredukowaliśmy emisje CO2e o 26,2 proc. względem 2019 r. Emisje, których nie udało nam się ograniczyć, rekompensujemy. Pierwszej rekomendsaty dokonaliśmy za emisje roku 2020 – we współpracy z Lasami Państwowymi posadziliśmy drzewa na ok. 100 ha. W tym roku przeprowadziliśmy się do jednego z najbardziej ekologicznych biurowców w Warszawie. Nowa siedziba pozwoli nam m.in. zredukować ślad węglowy o ponad 2500 ton CO2e rocznie.

Rozpoczniemy również prace nad redukcją emisji w łańcuchu wartości. Będziemy wpływali, aby również ci, którzy z nami współpracują, stali się neutralni klimatycznie: do 2040 dostawcy i partnerzy, a do 2050 roku – klienci ubezpieczeniowi oraz nasze inwestycje. To działania spójne z polskim planem neutralności klimatycznej i zobowiązaniami europejskimi.
Źródło: Wprost
 0

Czytaj także