Zbliża się koniec naboru do akceleratora startupowego Grupy Orlen
Artykuł sponsorowany

Zbliża się koniec naboru do akceleratora startupowego Grupy Orlen

Dodano: 
W ramach startupowego akceleratora Skylight Orlen poszukuje rozwiązań na rzecz efektywnej i niskoemisyjnej energetyki
W ramach startupowego akceleratora Skylight Orlen poszukuje rozwiązań na rzecz efektywnej i niskoemisyjnej energetyki Źródło:Materiały prasowe / Orlen
W najnowszej, siódmej już, rundzie naboru do swojego startupowego akceleratora Skylight Grupa Orlen będzie poszukiwać rozwiązań związanych z pięcioma kluczowymi wyzwaniami. Wśród nich znajduje się też niskoemisyjna energetyka. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 kwietnia.

Grupa Orlen już od dawna wskazywała, że celem jej rozwoju na najbliższe lata będzie zielona transformacja. Pojęcie to spółka odmienia przez wszystkie przypadki nie bez powodu – to nie tylko sposób na wpisanie się w trend, a przede wszystkim w aktualne potrzeby planety. Strategia ORLEN2030 pod tym względem nie zmieniła się po fuzji grup Orlen, Lotos i PGNiG. Przeciwnie – multikoncern zadeklarował już zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii i szeroko rozumianym „zazielenieniem” energetyki w Polsce i całym regionie.

Program akceleracyjny Grupy Orlen. Atrakcyjne rozwiązanie dla startupów

Jednym z projektów, które Grupa Orlen realizuje w ramach dążenia do zielonej transformacji, jest Orlen Skylight accelerator. Idea? Spółka pisze o niej: „Wierzymy, że wykorzystanie potencjału startupów i zasobów posiadanych przez duże korporacje pozwala na efektywną i szybszą komercjalizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych”.

Korzyści z udziału w programie akceleracyjnym są dla wnioskujących atrakcyjne. To między innymi pilotaże wdrożeniowe, które pozwolą na przetestowanie rozwiązań w bezpiecznym dla startupu środowisku, finansowanie pilotaży, wsparcie eksperckie czy możliwość współpracy komercyjnej po zakończeniu akceleracji.

Po podpisaniu umowy, każdy z podmiotów, który został zaakceptowany do udziału w programie, może zrealizować pilotaż, opierający się na realnej współpracy na biznesowych warunkach. Każdy z pilotaży jest dzielony na tak zwane kamienie milowe – każdy z nich kończy się dostarczeniem wartościowego dla Grupy Orlen produktu, zgodnego z wytycznymi, z jakimi podmiot zapoznał się na etapie aplikowania do akceleratora.

Siódma runda

W siódmej rundzie naboru Grupa Orlen szuka rozwiązań, które odpowiadają na pięć najistotniejszych z punktu widzenia koncernu wyzwań. Do obszarów poszukiwań należy przemysł 4.0 oraz bezpieczna organizacja, w tym kontrola transportu towarów niebezpiecznych, monitorowanie bezpieczeństwa rurociągów czy rozwiązania do monitoringu pozycji zaworów na rurociągach.

Kolejnym obszarem jest cyfrowa organizacja, czyli między innymi przetwarzanie danych sejsmicznych oraz elektroniczny system kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń. Trzeci obszar poszukiwań Grupy Orlen w ramach akceleratora to tematy związane z nowoczesną stacją i klientem przyszłości.

Czwartym jest woda w kontekście procesów przemysłowych (w tym chociażby odzyskiwanie energii z sieci kanalizacyjnej czy systemy monitorowania rodzaju i ilości zanieczyszczeń w ściekach). Wśród wyzwań, które szczególnie interesują Grupę Orlen znalazł się również efektywna i niskoemisyjna energetyka, która stanowi jeden z kluczowych filarów Strategia ORLEN2030.

Nabór do siódmej rundy potrwa do 5 kwietnia. Regulamin, ogólne warunki współpracy i wzory umów, podobnie jak sam wniosek aplikacyjny, znaleźć można na stronie internetowej Grupy Orlen.

Grupa Orlen szuka wsparcia

Jeśli chodzi o niskoemisyjną, a przy tym efektywną energetykę, Grupa Orlen wskazuje na kilka fundamentalnych zagadnień, jakim w ramach współpracy akceleracyjnej chce się poświęcić najwięcej miejsca i funduszy. To przede wszystkim rozwiązania związane dwutlenkiem węgla, które pozwolą na redukcję śladu węglowego z procesu produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rozwiązania te mają umożliwić wychwytywanie, magazynowanie i powtórne wykorzystanie dwutlenku węgla w kierunku konwersji w nowe ekologiczne produkty rynkowe, bez obniżania sprawności jednostek wytwórczych.

Na liście zainteresowań Grupy Orlen znajduje się także zagospodarowanie ciepła odpadowego, usuwanie wilgoci z wytwarzanego wodoru, urządzenie do przesyłania prądu stałego bez przekształcania go w prąd zmienny, zwiększenie efektywności energetycznej procesu konwersji dwutlenku węgla i wodoru do gazu syntezowego czy wykrywanie i usuwanie wycieków oleju do morza. W oparciu o ideę gospodarki obiegu zamkniętego Grupa Orlen chce też znaleźć pomysł na wyzwanie maksymalnego recyklingu turbin wiatrowych (składających się między innymi z polimerów zbrojonych włóknami).

Czy projekty realizowane w ramach siódmej rundy akceleratora Orlen Skylight accelerator przysłużą się osiągnięciu zapowiadanej zeroemisyjności do 2050 roku? Pozostaje nam poczekać na efekty współpracy potentata paliwowo-energetycznego ze startupami.