ORLEN: czysta energia prosto ze słońca
Artykuł sponsorowany

ORLEN: czysta energia prosto ze słońca

Dodano: 
MOP Orlen fotowoltaika
MOP Orlen fotowoltaikaŹródło:Orlen
Fotowoltaika, czyli wytwarzanie prądu ze światła słonecznego jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii zarówno w Polsce, jak i na świecie. Grupa ORLEN stawia na tanią, bezpieczną i czystą energię, zgodnie ze strategią ORLEN 2030 opartą na zwiększaniu zaangażowania w energetykę nisko- i zeroemisyjną, inwestuje potężne środki w rozwój projektów fotowoltaicznych. Podejmowane działania mają na celu przyspieszenie transformacji energetycznej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja ambitnych planów przynosi widoczne efekty. W 2022 roku instalacje fotowoltaiczne ORLENU wyprodukowały czterokrotnie więcej czystej energii niż rok wcześniej. Moce zainstalowane w fotowoltaice sięgają obecnie około 97 MW, a wraz z kolejnymi inwestycjami Grupy w tej dziedzinie spodziewane jest ich dalsze zwiększenie. Dzięki tym działaniom ORLEN zbliża się do swojego celu inwestowania ponad 50 mld zł do 2030 roku w projekty OZE, co pozwoli zwiększyć moce w tej dziedzinie do 9 GW.

Jednymi z najnowszych inwestycji ORLENU w dziedzinie fotowoltaiki są dwie duże farmy słoneczne, które zostały otwarte w tym roku. Pierwsza z nich znajduje się w Wielbarku, w województwie warmińsko-mazurskim, druga w gminie Przykona w Wielkopolsce. Obie farmy zaopatrzą w energię elektryczną ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych. To przykład, jak energetyka słoneczna może stać się kluczowym elementem polskiego sektora energetycznego. PV Wielbark i PV Gryf zostały uruchomione przez spółkę zależną Energa Wytwarzanie, która należy do Grupy ORLEN. PV Wielbark ma moc 62 MW, a PV Gryf 25 MW. Dzięki nim około 43 tysiące gospodarstw domowych będzie zasilanych zieloną energią elektryczną. Spółka zainwestowała około 260 mln zł w te projekty, co pokazuje jak ważne miejsce w długofalowych działaniach Grupy ORLEN zajmuje ten obszar.

Farma fotowoltaiczna PV Wielbark jest niezwykle imponującym projektem. Składa się z około 150 tysięcy paneli o mocy jednostkowej do 530 W, a powstała na obszarze 119 hektarów na glebach o jednej z najniższych klas. Obecnie obsługiwana jest przez ponad 300 inwerterów. Wartość tej inwestycji to około 200 mln zł. Jednak nie jest to koniec rozwoju tej farmy, ponieważ do końca 2023 roku zostanie ona rozbudowana, dzięki temu jej moc zwiększy się o kolejne 8 MW, osiągając pułap 70 MW. Na około 10 hektarach zamontowane zostanie kolejnych 15 tysięcy paneli i 19 inwerterów, co pozwoli na zasilenie czystą energią blisko 35 tysięcy gospodarstw domowych.

Również farmę fotowoltaiczną PV Gryf można uznać za osiągnięcie w segmencie OZE. Jej moc wynosi obecnie 25 MW, co pozwala na zasilenie w czystą energię około 10 tysięcy gospodarstw domowych. Wartość tej inwestycji wyniosła około 60 mln zł. Co ciekawe, farma ta powstała na terenach zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatnego kopalni Adamów. To dowód na to, że fotowoltaika może wykorzystywać obszary, które wcześniej były wykorzystywane w inny sposób, co wspiera rozwijanie ekologicznych źródeł energii bez szkody dla środowiska. W przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf, powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 68 MW.

Fotowoltaika rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego ORLEN angażuje się w jej rozwój poprzez budowę farm o różnych mocach w lokalizacjach, które należą do koncernu. Dotychczas ORLEN zainstalował panele fotowoltaiczne o mocy 2 MW m.in. na Elektrociepłowni Włocławek, produkują one energię na potrzeby własne zakładu. To pokazuje determinację Grupy w inwestycjach w zielone technologie. ORLEN widzi także potencjał w wykorzystaniu fotowoltaiki na swoich stacjach paliw oraz w biurach spółki. Program Multienergy jest przykładem pilotażowego programu, który stosuje panele fotowoltaiczne oraz instalacje do kogeneracyjnej produkcji ciepła i chłodu na stacjach paliw ORLEN. Dzięki temu stacje paliw stają się niemal samowystarczalne pod względem energetycznym.

ORLEN nie tylko inwestuje w fotowoltaikę jako źródło energii, ale także oferuje swoim klientom możliwość montażu paneli fotowoltaicznych. Dzięki usłudze EnerSOL spółka Energa Green Development, będąca częścią Grupy ORLEN, projektuje i montuje instalacje fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i rolników. Dzięki temu klienci mogą wytwarzać własną zieloną energię elektryczną oraz sprzedawać jej nadwyżki.

Między innymi dzięki inwestycjom w fotowoltaikę, Grupa ORLEN chce odegrać kluczową rolę w transformacji polskiego sektora energetycznego. Wdrażając nowe technologie, rozwijając farmy słoneczne i wykorzystując energię ze słońca na swoich stacjach paliw, ORLEN pokazuje, że odnawialne źródła energii stanowią przyszłość polskiego i europejskiego sektora energetycznego. Koncern konsekwentnie podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju, stawiając na odnawialne źródła energii, w tym na fotowoltaikę. Działania te nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale także stanowią doskonałą okazję do uniezależnienia się od tradycyjnych paliw kopalnych. ORLEN deklaruje osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku, a ten ambitny cel wymaga wysiłku i determinacji, żeby stać się rzeczywistością.