Największa transformacja w historii Polski
Artykuł sponsorowany

Największa transformacja w historii Polski

Dodano: 
Pekao Tower
Pekao Tower Źródło: pekao.com.pl
Żyjemy w czasach czarnych łabędzi. Tylko w ostatnich latach mieliśmy kryzys wywołany pandemią, następnie od momentu agresji na Ukrainę – wzniecony przez Rosję, a pomiędzy nimi, lecz także przed nami – ryzyko materializacji wielu innych negatywnych zdarzeń. Mogą one istotnie zmienić bieg historii, w tym choćby dalszy rozwój sztucznej inteligencji. To czas ogromnych wyzwań nie tylko dla społeczeństwa, przedsiębiorców i państw, ale także dla sektora bankowego.

Jednak w zakresie tego, że polska gospodarka potrzebuje transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki oraz, że z tej drogi nie możemy zawrócić panuje niemal powszechna zgoda. Jednocześnie, obserwujemy trend, w którym polskie przedsiębiorstwa coraz szerzej rozpoznają czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego jako ważny element stabilnego wzrostu.

Z punktu widzenia Banku Pekao, ale także wszystkich instytucji finansowych, istotna wydaje się dyskusja na temat źródeł i kierunków finansowania tej wielkiej przemiany w historii Polski.

Nie ma wątpliwości, że nakłady na finansowanie zielonej transformacji polskiej gospodarki w dużej mierze będą czerpane z sektora finansowego. Szacunkowe kwoty, niezbędne do efektywnej i skutecznej transformacji energetycznej robią wrażenie: 600 mld zł w 7 lat (wedle szacunków EY z końca 2022 roku, pochodzących z raportu PKEE) na inwestycje w zmiany na rynku energetycznym; nawet 500 mld zł na inwestycje w rozwój infrastruktury pozwalającej na magazynowanie i dystrybucję energii, a także ponad 726 mld zł na inwestycje w moce wytwórcze (w tym około 60 proc. związanych z technologiami OZE), to z kolei szacunki, jakimi jesienią ubiegłego roku dzieliło się Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Warto jednak podkreślić, że definiowanie zielonej transformacji wyłącznie z perspektywy sektora energetycznego jest dużym niedopowiedzeniem. Dziś ESG, poza produkcją, magazynowaniem czy dystrybucją energii, charakteryzują zmiany w obszarze infrastruktury publicznej, transportu, logistyki, budownictwa, cyfryzacji, jak również przetwórstwa żywności.

W takim duchu, a także realizując przyjętą jeszcze w 2021 roku Strategię ESG, Bank Pekao angażował się w strategiczne dla swoich klientów projekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Bank był wyłącznym organizatorem dwóch emisji euroobligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym emisji zielonych obligacji „Climate Awareness Bonds” o wartości 400 mln zł. Finansowanie EBI nie tylko przyczyni się do ograniczenia zmian klimatycznych, lecz przede wszystkim trafi na rozwój projektów, za którymi stoją innowacje procesowe lub produktowe.

Bank znalazł się także w gronie aż 25 polskich i międzynarodowych instytucji, które sfinansują łączną kwotą do 4,4 mld euro Baltic Power – farmę wiatrową o mocy 1,14 GW, powstającą na wodach Bałtyku.

Wiatraki, zdjęcie ilustracyjne

Bank Pekao pełni też rolę globalnego koordynatora i agenta zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego dla Grupy Polsat Plus na kwotę 8,2 mld zł. Jednym z czynników, od których będzie uzależniona marża kredytu, jest osiągnięcie określonych celów związanych z produkcją oraz zużyciem czystej, zeroemisyjnej energii przez spółki należące do Grupy.

Istnieje wiele skutecznych i efektywnych mechanizmów oraz instrumentów finansowych, które pozwalają zrealizować cele związane ze zrównoważonym rozwojem polskiej gospodarki.

Warto zwrócić uwagę, że w 2023 roku portfolio Banku Pekao powiększyło się o historyczną, międzynarodową, benchmarkową oraz, co najważniejsze, bardzo udaną emisję euroobligacji. Uplasowaną przy rekordowo niskiej marży i dużym zainteresowaniu ze strony inwestorów. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,5 mld euro. Dług trafił do ponad stu podmiotów. Co istotne, bank opublikował też Sustainable Finance Framework, dokument określający na jakie kategorie projektów trafią środki z zielonych lub zrównoważonych obligacji emitowanych przez bank.

Nasze myślenie o transformacji polskiej gospodarki wykracza jednak poza programy i instrumenty bankowe. W minionym roku w ofercie Banku Pekao pojawiła się nowa, ekologiczna karta wielowalutowa dla klientów korporacyjnych MasterCard Corporate Debit FX, wyprodukowana w 99% z PCV pochodzącego z recyklingu odpadów poprzemysłowych. Metoda pozyskiwania surowca, z którego wykonane są Eko Karty Pekao, w procesie ich produkcji, zmniejsza ślad węglowy o 75 proc. oraz całkowite zużycie energii o 54 proc. Z kolei ilość materiałów nienadających się do recyklingu, z których karta jest zrobiona, spada o 98 proc. Ten przykład pokazuje, że transformacja to nie tylko kroki milowe lecz być może suma wielu mniejszych kroków.

Zależy nam, abyśmy byli rozpoznawalni nie tylko jako lider bankowości korporacyjnej w Polsce, lecz także jako bank pierwszego wyboru finansujący zrównoważony rozwój. Dlatego też koncentrujemy się na inwestycjach, które pozytywnie wpływają na transformację przedsiębiorstw, niosąc jednocześnie pozytywne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości. Tak widzimy rolę Banku Pekao w rozwoju kraju i w ten sposób, jako lider ESG w bankowości korporacyjnej, chcemy być postrzegani na zewnątrz stwierdził Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Za działania na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju, Bank Pekao jest doceniany na arenie międzynarodowej. W lipcu 2023 roku został wyróżniony przez magazyn „Global Finance” kilkoma nagrodami, m.in. tytułem lidera w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury.

Kiedy mówimy, że zależy nam, aby Bank Pekao szedł z duchem czasu, mamy na myśli szereg narzędzi: zrównoważone finansowanie, produkty, dzięki którym klienci mogą przyczynić się do społecznych i środowiskowych zmian oraz produkty cyfrowe, dzięki którym nie tylko pomagamy innym w transformacji, lecz także sami ograniczamy emisje do środowiska i maksymalizujemy pozytywny wpływ dla społeczeństwa – wskazuje Mariusz Bartosewicz, Dyrektor Biura Rozwoju Produktów ESG Bankowości Korporacyjnej i Internacjonalizacji w Banku Pekao.

W ten sposób Bank Pekao nie tylko dokłada kolejną cegiełkę do osiągnięcia unijnych zobowiązań dla Polski, ale wspólnie ze swoimi klientami wpływa na krajobraz przyszłości kraju.