Biogazownie – ukryty potencjał OZE
Artykuł sponsorowany

Biogazownie – ukryty potencjał OZE

Dodano: 
Biogazownie – ukryty potencjał OZE
Biogazownie – ukryty potencjał OZE Źródło: Veolia
Przezwyciężanie problemów związanych z transformacją energetyczną, czyli odchodzenia od energii pozyskiwanej z węgla, wymaga poszukiwania nowych źródeł i sposobów na produkcję energii. Biogazownie rolnicze stanowią istotny element tej mozaiki, zapewniając nie tylko energię, lecz także efektywną utylizację odpadów rolniczych.

Potencjał produkcji biogazu w Polsce wynosi niemal 13-15 miliardów metrów sześciennych rocznie, co daje 8 mld m3 biometanu. Stanowi to niemal połowę zużycia gazowego paliwa w Polsce. O możliwościach produkcji energii z biogazu mówi Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce.

Dlaczego Veolia zajmująca się głównie w Polsce ciepłownictwem angażuje się teraz w odzysk energii?

W Polsce dotychczas dominującym sektorem aktywności Veolii faktycznie było Ciepłownictwo. Jednak jako grupa działająca na całym świecie prowadzimy działalność w obszarze trzech sektorów: energii, wody i odpadów.Zgodnie ze strategią Grupy Veolia do 2030 r. chcemy odejść od spalania węgla, a do 2050 r. — osiągnąć neutralność klimatyczną. Motywuje nas troska o środowisko, ale też potrzeby klientów, którzy, chcą mieć fakturę za energię pod kontrolą. W związku z tym rozszerzamy zakres świadczonych usług o kompleksową ofertę wychodzącą naprzeciw potrzebom rynku. Strategia Veolii zakłada „zazielenianie” rozwiązań technologicznych, a co za tym idzie aktywność we wszystkich procesach związanych z dekarbonizacją, czystą energią i regeneracją zasobów. Odzysk energii wpisuje się właśnie w ten ostatni proces. -Oferujemy produkty i usługi szyte na miarę zarówno dla biznesu, przemysłu, spółdzielczości, jak i samorządów.

Czyli zielona energia może też pochodzić z odzysku?

Jak najbardziej. Przykładowo, polski potencjał produkcji biogazu wynosi niemal 13-15 miliardów metrów sześciennych rocznie, co stanowi niemal połowę krajowego zużycia gazu.

Jednak biogaz, w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii, nie cieszy się chyba u nas dużą popularnością?

Zupełnie niezasłużenie. W Polsce istnieje obecnie zaledwie nieco ponad 160 biogazowni rolniczych.Tymczasem instalacje biogazowe są źródłami wysoce stabilnymi i kontrolowalnymi. Co więcej, biogaz można łatwo magazynować na potrzeby ewentualnej pracy regulacyjnej biogazowni. Te cechy wyróżniają biogaz spośród innych źródeł energii odnawialnej i umożliwiają stosunkowo łatwe połączenie takich instalacji z innymi źródłami energii w celu stabilizacji produkcji. Niewiele jest obecnie na rynku podmiotów, które rozumieją korzyści biznesowe i środowiskowe biogazowni.Veolia, patrząc na rynek energii długoterminowo, dostrzega w instalacjach produkcji paliwa z materii organicznej bardzo duży potencjał. Oferujemy na przykład producentom odkup energii elektrycznej w oparciu o produkty rynkowe oraz kompleksowe wsparcie, a klientom – zakup tej energii z gwarancją pochodzenia, co ma coraz większe znaczenie w kontekście wymogów raportowania ESG.

Jak taki odzysk wpływa na bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe?

Biogazownie stanowią doskonałe uzupełnienie dla innych źródeł energii odnawialnej, np. instalacji wiatrowych i słonecznych. Kiedy inne OZE generują mniej energii ze względu na warunki pogodowe, biogazownie mogą pracować, zapewniając ciągłość dostaw. Produkcja energii w ten sposób staje się biznesem perspektywicznym. Ponadto dla branży rolniczej, która podlega coraz wyższym wymogom ochrony środowiska, zagospodarowanie odpadów uprawnych i hodowlanych może stanowić naturalną drogę rozwoju. Biogazownie są w stanie przetworzyć nawet 70 procent takich odpadów, co znacznie zmniejsza negatywny wpływ upraw czy hodowli na środowisko.

Źródło: Veolia