Przygotowania do budowy morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN nie zwalniają

Przygotowania do budowy morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN nie zwalniają

Dodano: 
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / marliesplatvoet
Kabel wyprowadzający moc wytworzoną na morskiej farmie wiatrowej PKN ORLEN do krajowego systemu elektroenergetycznego będzie przebiegał pod dnem morskim, a na lądzie – pod ziemią. Trwają prace, które umożliwią wytyczenie jego jak najlepszej trasy. To kolejny etap przygotowań do budowy farmy wiatrowej, której inwestorem jest PKN ORLEN.

Energia elektryczna z farmy wiatrowej na Bałtyku będzie wyprowadzana pod ziemią na morskim i lądowym odcinku przyłącza kablowego. Badania geologiczne prowadzone na lądzie pozwolą na określenie optymalnego przebiegu trasy. Prace rozpoczęły się od wykonania badań geofizycznych w technologii tomografii elektrooporowej. Ich rezultaty umożliwią wstępne rozpoznanie warunków gruntowych. Za pomocą specjalistycznego sprzętu wykonywane są również odwierty, których głębokość sięga nawet kilkudziesięciu metrów. Uzyskane w ten sposób próbki posłużą do analizy parametrów geotechnicznych. Równolegle będą prowadzone badania geofizyczne na wodach przybrzeżnych Bałtyku.

Zielona inwestycja koncernu

PKN ORLEN inwestując w zieloną energię, konsekwentnie buduje swoją pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Do 2030 roku przeznaczy ponad 25 mld zł na projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. Budowa farmy wiatrowej na Bałtyku jest jedną z kluczowych inwestycji przybliżających Koncern do strategicznego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Mimo warunków epidemicznych nie zwalnia tempo przygotowań, które przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. PKN ORLEN w styczniu 2021 roku pozyskał również partnera branżowego dla inwestycji. Została nim kanadyjska spółka Northland Power Inc. zaliczana do grona 10 największych na świecie firm działających w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Jest deweloperem, właścicielem i operatorem morskich elektrowni wiatrowych działających w Europie, a także projektów realizowanych obecnie w Azji. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy Baltic Power, w której Northland Power obejmie docelowo 49 proc. udziałów.

Projekt budowy morskiej siłowni wiatrowej znajduje się już w zaawansowanej fazie przygotowań. PKN ORLEN przeprowadził m.in. badania środowiskowe dla obszaru farmy. Po ich zakończeniu złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dokumentację z wnioskiem o wydanie pozwolenia środowiskowego, które otworzy drogę do uzyskania pozwolenia na budowę farmy. Wykonano również wstępne badania geotechniczne dna morskiego, a także prowadzone są niezbędne badania wietrzności na Bałtyku. Zostaną one wykorzystane przez projektanta farmy, który wykona jej wstępny projekt techniczny oraz budowlany. Dokumentacja powstająca z udziałem projektanta będzie zawierała m.in. analizy rozmieszczenia turbin na morzu oraz założenia dotyczące przewidywanej produktywności farmy. Pomoże także doprecyzować kosztorys inwestycji i jej harmonogram.

Spółka Baltic Power już podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. PKN ORLEN prowadzi prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o sumarycznej powierzchni ok. 131 km kw., znajduje się ok. 22 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku w roku 2026.

Czytaj też:
Morska energetyka wiatrowa impulsem dla gospodarki

 0

Czytaj także