Silny multienergetyczny koncern

Silny multienergetyczny koncern

Dodano: 
Rafineria PKN Orlen, zdjęcie ilustracyjne
Rafineria PKN Orlen, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PKN ORLEN
PKN ORLEN jest coraz bliżej połączenia z PGNiG i Grupą LOTOS. Nowy koncern multienergetyczny, który powstanie po konsolidacji, będzie dorównywał potencjałowi europejskich konkurentów. Nowy silny koncern będzie miał większy potencjał inwestycyjny i mocniej niż każda z firm z osobna zaangażuje się w inwestycje w obszarze nisko- i zeroemisyjnej energetyki.

Połączenie PKN ORLEN z PGNiG i Grupą LOTOS to złożone, skomplikowane przedsięwzięcie o wielkiej skali. W jego wyniku ma powstać Grupa o łącznych rocznych przychodach ze zdywersyfikowanych źródeł na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł. To oznacza, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych nowy polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał potencjałowi europejskich konkurentów, a nawet go przewyższy.

Duży może znacznie więcej

Zintegrowany i zdywersyfikowany koncern paliwowo-energetyczny ma się opierać na silnych stronach każdej ze spółek, być w stanie zmierzyć się z wyzwaniom transformacji energetycznej i sprostać międzynarodowej konkurencji. Bo duży może więcej, a tendencję do powstawania paliwowych gigantów można zaobserwować nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Stworzenie koncernu multienergetycznego jest konieczne nie tylko z punktu widzenia przyszłości biznesowej wszystkich firm, budowania ich wartości dla akcjonariuszy, ale także interesu klientów indywidualnych i lokalnych społeczności.

Co szczególnie ważne, realizacja transakcji i osiągnięcie efektu skali przełożą się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Połączony koncern wzmocni pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji w zakresie dostaw surowców. Z kolei wymiana doświadczeń w handlu ropą naftową, gazem ziemnym i energią elektryczną, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym, umożliwi wypracowanie najlepszych praktyk i wzrost zysków w perspektywie długoterminowej. Optymalizacja kosztów w tych obszarach przełoży się bezpośrednio na większą stabilność cen energii, w tym paliw.

Jeden silny podmiot będzie miał znacznie większą możliwość skutecznego działania w obliczu transformacji, zaostrzającej się konkurencji i coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych. BP, Total, Shell czy Repsol wydłużają i integrują łańcuchy wartości oraz inwestują w perspektywiczne obszary. Tylko w 2021 r. zaplanowały duże nakłady inwestycyjne na rozwój OZE, Shell – 1,6-2,5 mld euro, Total – ponad 1,6 mld euro, BP – 450 mln euro, a Repsol 600 mln euro z planem zwiększenia tych wydatków do 1,3 mld euro w 2025 r. PKN ORLEN będzie mógł wykorzystać i wzmocnić istniejący system zarządzania segmentowego do zarządzania Grupą po akwizycjach i właściwego planowania koniecznych nakładów inwestycyjnych.

Kolejne kroki w kierunku konsolidacji

Najnowsze informacje świadczą o tym, że połączenie trzech wielkich spółek jest coraz bliżej. I tak, 26 maja prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do drugiego etapu postępowanie dotyczące przejęcia PGNiG przez Grupę ORLEN. Jak uzasadnia UOKiK, „W tak dużej koncentracji, jak przejęcie PGNiG przez PKN ORLEN, konieczna jest dokładna analiza sprawy”.

Wcześniej, w połowie maja, podpisano czterostronne porozumienie między Ministerstwem Aktywów Państwowych, PKN ORLEN, PGNiG i Grupą LOTOS potwierdzające strukturę połączenia spółek. Umowa przewiduje taką formułę połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych.

Zgodnie z podpisanym dokumentem, połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie przez PKN ORLEN Grupy LOTOS i PGNiG. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki. Określenie parytetu wymiany i ostatecznych, szczegółowych założeń połączenia będzie przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych i dodatkowych ustaleń pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych i PKN ORLEN.

Ministerstwo Aktywów Państwowych i PKN ORLEN będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie przyjętego scenariusza jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa.

Połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, który umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia. Wygenerowane w ten sposób środki wspierać będą prowadzone przez połączony koncern programy rozwojowe i transformacyjne.

Potwierdzona porozumieniem struktura transakcji zapewni płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności, jak morska i lądowa energetyka wiatrowa, magazynowanie energii czy zaawansowane technologie wodorowe.

Razem lepiej niż w pojedynkę

Co zyskają na fuzji konkretne firmy? Jak mówi Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG SA, struktura nowej grupy wzmocni synergię działań tworzących ją podmiotów, pozwoli optymalizować procesy biznesowe, zwiększyć przychody, ułatwi prowadzenie wspólnych, podjętych wcześniej przedsięwzięć.

Każda ze stron wnosi do powstającego koncernu unikalne kompetencje i zasoby. Ich efektywne wykorzystanie z pewnością przyczyni się do jego dynamicznego rozwoju – dodaje prezes Majewski.

Wyniki PGNiG w związku z dominującą rolą segmentu wydobycia są uzależnione od zmian cen ropy i gazu. Wejście do zintegrowanej Grupy i połączenie z segmentem rafinerii i petrochemii oznaczałoby więc stabilizację osiąganych przez PGNiG wyników finansowych. Połączenie w ramach jednego koncernu umożliwi też zwiększenie przychodów i marży segmentu detalicznego PGNiG, szczególnie w perspektywie liberalizacji rynku gazu dla klientów indywidualnych od 2024 r. i związanej z tym możliwości pojawienia się na rynku konkurencyjnych graczy o bardziej zoptymalizowanej strukturze kosztowej. Z kolei segment dystrybucji gazu PGNiG z potencjałem do dalszego wzrostu oferuje stabilne, nieuzależnione od koniunktury przepływy finansowe, zapewniając gotówkę niezbędną na finansowanie inwestycji.

A jak to będzie w przypadku Grupy LOTOS? W porównaniu do Grupy LOTOS, PKN ORLEN posiada bardziej zdywersyfikowane źródła przychodów i zdecydowanie szersze portfolio produktowe. To ważne, bo zmiany rynkowe doprowadziły do nadpodaży zdolności rafineryjnych w Europie, ograniczając możliwość wzrostu marż rafineryjnych na rynku. W Europie od początku pandemii zamknięto pięć rafinerii. Ocenia się, że w najbliższych czterech latach w Europie zostanie zamknięte kolejne 1,5 mln baryłek/dziennie mocy produkcyjnych. To odpowiada około ośmiu dużym zakładom. Rośnie też znaczenie segmentu petrochemii, którego nie rozwinęła Grupa LOTOS. W obliczu zmieniających się trendów rynkowych połączenie daje Grupie LOTOS gwarancję długoterminowej, stabilnej działalności.

Połączenie z PKN ORLEN i PGNiG zagwarantuje nam dalszy dynamiczny rozwój, który pozwoli na rozwijanie dotychczasowych projektów, a także realizowanie nowych inwestycji. Tylko jako jeden, silny podmiot będziemy mogli sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami transformacja energetyczna - podkreśla Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.

Jak dodaje prezes Paryła, Grupa LOTOS wniesie do nowego koncernu przede wszystkim unikalne kompetencje w zakresie rozwoju technologii wodorowych, ale też olejów i środków smarnych czy logistyki kolejowej.

Połączony podmiot będzie oparty na w pełni zintegrowanym łańcuchu wartości, od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę i ciepłownictwo, aż po sprzedaż detaliczną. To daje gwarancję tanich i niezawodnych źródeł energii, w transporcie i przemyśle. Organizacja nowej Grupy zakłada wzmacnianie centrów kompetencyjnych, które umożliwią efektywne zarządzanie wiedzą i doświadczeniem i lepsze wykorzystanie posiadanych struktur i umiejętności w ramach każdej ze spółek.

Dla pracowników i klientów

Fuzja otwiera nowe perspektywy nie tylko przed firmami, ale też ich pracownikami. Po połączeniu wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będą tworzyć PKN ORLEN, Grupa LOTOS oraz PGNiG. A to przełoży się na wymierne korzyści dla pracowników. Zyskają oni nowe, nieosiągalne obecnie, możliwości rozwoju kariery. Koncern będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego. To pozwoli na wszechstronny rozwój pracowników w nowych oraz poszukiwanych i pożądanych na rynku obszarach kompetencyjnych. Intencją PKN ORLEN jest również zabezpieczenie pracowników spółek Grupy LOTOS objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści pozostali w nowych strukturach. Takie gwarancje są przedmiotem rozmów z potencjalnymi partnerami do środków zaradczych.

Połączenie PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG da impuls do rozwoju i dalszego urozmaicania oferty dla klientów. Biorąc pod uwagę procesy akwizycyjne, które realizuje i zakończył PKN ORLEN możliwe jest wprowadzenie jednego rachunku, na którym znajdą się paliwa, gaz czy energia elektryczna. Dla klientów to wygoda i oszczędność czasu.

Z kolei dostęp do bazy kilkunastu milionów klientów indywidualnych połączonych spółek to duży potencjał do dalszego rozwoju programu lojalnościowego VITAY opartego o wiele kompleksowych usług.

Rating może pójść w górę

Spośród wielu głosów i komentarzy dotyczących planowanej konsolidacji na uwagę zasługuje opinia agencji ratingowej Fitch Ratings. Agencja pozytywnie oceniła strukturę przejęcia przez PKN ORLEN Grupy PGNiG i LOTOS, potwierdzoną z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Realizacja transakcji w formie bezgotówkowej daje bardzo duże prawdopodobieństwo podniesienia w przyszłości ratingu nowego, zintegrowanego koncernu. W uzasadnieniu swojej opinii agencja wskazuje, że koncern multienergetyczny, który będzie tworzyć PKN ORLEN, Energa, a po sfinalizowaniu transakcji także PGNiG i LOTOS mocniej zaangażuje się w inwestycje w stabilnym obszarze nisko- i zeroemisyjnej energetyki. Wygenerowane w ten sposób środki wspierać będą programy rozwojowe i transformacyjne prowadzone przez połączony koncern.

Czytaj też:
PKN ORLEN inwestuje w rozbudowę Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Czytaj też:
PKN ORLEN rozwija technologie wodorowe

Źródło: PKN ORLEN
 0

Czytaj także