Bank Pekao współfinansuje powstanie 140 farm fotowoltaicznych

Bank Pekao współfinansuje powstanie 140 farm fotowoltaicznych

Dodano: 
Farma fotowoltaiczna, zdjęcie ilustracyjne
Farma fotowoltaiczna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / TheOtherKev
Bank Pekao S.A. podpisał ze spółkami z Grupy Famur umowę typu project finance na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW.

– Umowa ze spółkami z Grupy Famur to kolejny krok w realizacji naszej Strategii ESG, gdzie zakładamy coraz większy udział zielonego finansowania. Przy tym satysfakcja jest tym większa, że bierzemy udział w przedsięwzięciu o naprawdę znaczącej skali, istotnym w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Takie inwestycje są szczególnie ważne w kontekście wyzwań i kosztów jakie wiążą się z pozyskaniem innych źródeł energii w obecnej sytuacji geopolitycznej – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Łączna wysokość finansowania jakie otrzymają spółki wchodzące w skład Grupy Famur od konsorcjum banków wynosi 428 mln zł. Ostateczny termin spłaty kredytów przypada na rok 2040.

Bank Pekao stawia na zrównoważony rozwój

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł.Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld złnowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocieco najmniej22 mld zł.

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

Czytaj też:
Bank Pekao wspiera obywateli i firmy z Ukrainy
Czytaj też:
Bank Pekao finansuje budowę Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych Polfy Tarchomin

Źródło: Bank Pekao
 0

Czytaj także