PZU coraz bardziej zaangażowany w zieloną transformację
Artykuł sponsorowany

PZU coraz bardziej zaangażowany w zieloną transformację

Dodano: 
Turbiny wiatrowe, zdjęcie ilustracyjne
Turbiny wiatrowe, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Serge Le Strat
Kwestie klimatyczne z roku na rok przybierają na znaczeniu i wymagają natychmiastowych działań zakrojonych na szeroką skalę. Takim właśnie przedsięwzięciem będzie lądowa farma wiatrowa w Białym Borze koło Szczecinka. Grupa PZU włącza się w finansowanie jej budowy, przeznaczając na ten cel 50 mln zł. A to tylko część działań największego polskiego ubezpieczyciela na rzecz transformacji energetycznej.

Odpowiedzialne, zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu przekłada się na realną redukcję emisji CO2. Dlatego coraz więcej firm, w tym Grupa PZU, angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,

Wiatraki energią przyszłości

Grupa PZU współfinansuje budowę jednej z największych farm wiatrowych w Polsce. Na realizację przedsięwzięcia w Białym Borze koło Szczecinka przeznaczy kwotę 50 mln zł. Inwestycja, jedna z większych tego typu w Polsce, składa się z 42 turbin wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy blisko 145 MW. Zaangażowanie największego polskiego ubezpieczyciela w finansowanie budowy elektrowni wiatrowych osiągnęło już 200 mln zł.

A jak informuje PZU informuje, finansowanie tego typu projektów jest dopiero początkiem zaangażowania Grupy.

- Jako największy konglomerat finansowy w tej części Europy chcemy być liderem i promotorem najważniejszej od dziesięcioleci zmiany w polskiej gospodarce, jaką jest transformacja energetyczna. Inwestycja w Białym Borze to kolejny przykład zaangażowania Grupy PZU w rozwój sektora energii odnawialnej i tym samym realizacji naszej strategii ESG. Czysta energia wytworzona przez nową farmę wiatrową będzie w stanie zasilić nawet ponad 100 tys. gospodarstw domowych w tej części województwa zachodniopomorskiegomówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Według Agencji Rynku Energii, w styczniu 2022 r. udział OZE w łącznej mocy zainstalowanej wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wyniósł 30,8 proc., a samych elektrowni wiatrowych ok. 12,7 proc. Udziały odnawialnych źródeł i wiatru w wyprodukowanej energii wyniosły odpowiednio 22 proc. i 15,8 proc.

Warta ok. 740 mln zł inwestycja w Białym Borze, realizowana przez Mirova oraz Uriel Renovables, znajduje się w końcowej fazie konstrukcyjnej, zainstalowano już wszystkie turbiny. Farma wiatrowa, oprócz czystej energii dla społeczności, zapewni lokalnemu samorządowi stały dopływ środków z tytułu podatków. Dodatkowo inwestorzy wybudowali i zmodernizowali fragmenty okolicznej sieci powiatowych i gminnych dróg.

PZU w finansowaniu tego projektu dołącza do DNB Bank oraz EKF. - Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem rozwoju sektora zielonej energetyki w Polsce. Łącząc globalne doświadczenie DNB z lokalną wiedzą naszego polskiego zespołu, staliśmy się jedną z wiodących instytucji finansowych oferujących zarówno finansowanie jak i usługi doradcze dla projektów sektora energetyki odnawialnej na polskim rynku. Zamierzamy dalej aktywnie wspierać rozwój zielonych technologii ułatwiając dostęp do długoterminowego kapitału, niezbędnego dla dalszego finansowania transformacji polskiego sektora energetycznego - mówi Kristi B. Sørensen, dyrektor globalna ds. odnawialnych źródeł energii i infrastruktury w DNB Bank ASA, Norwegia.

Inwestycje w OZE

Projekty takie, jak ten w Białym Borze, bardzo dobrze wpisują się w strategię spółki dotyczącą finansowania aktywów OZE. Zaangażowanie Grupy PZU na rzecz rozwoju zielonej energii to ważny element realizacji jej strategii ESG na lata 2021-2024 „Rozwój w równowadze”. Wspierając sektor OZE, PZU wprowadził nowatorskie na polskim rynku ubezpieczenia przeznaczone specjalnie dla właścicieli urządzeń i instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych. Ubezpieczyciel włączył się też w szereg dużych projektów inwestycyjnych. Jakich?

W połowie 2021 r. PZU ogłosił współfinansowanie budowy farm wiatrowych na łączną kwotę 150 mln zł. Kolejnych 300 mln zł ulokował w obligacjach ESG. Przystąpił też do szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Strategia zakłada również osiągnięcie przez PZU neutralności klimatycznej do 2024 r. By ten cel osiągnąć, spółki z Grupy PZU docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W dalszej perspektywie, do roku 2030, jeszcze mocniej zmniejszą własny ślad węglowy (m.in. poprzez systematyczną rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych) oraz rozpoczną redukcję emisji w całym łańcuchu współpracujących dostawców.

- Chcemy być promotorem „zielonej” zmiany wśród naszych kontrahentów, klientów i partnerów społecznych, zarówno poprzez finansowanie dużych inwestycji w OZE, jak i odpowiednie produkty ubezpieczeniowe, ofertę funduszy inwestycyjnych opartych na ESG czy usługi doradcze dla firm przeprowadzających dekarbonizację - konkluduje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.