PZU współfinansuje kolejną farmę wiatrową

PZU współfinansuje kolejną farmę wiatrową

Dodano: 
Farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne
Farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Kranich17
Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce rośnie w szybkim tempie. Dywersyfikacja źródeł energii zapewnia uniezależnienie kraju od dostaw z zagranicy, przede wszystkim z Rosji i pozwala na obniżanie rosnących cen na rynku. Nic więc dziwnego, że największy polski ubezpieczyciel PZU włącza się w kolejne inwestycje tego sektora.

Według Agencji Rynku Energii, w styczniu 2022 r. udział OZE w łącznej mocy zainstalowanej wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wyniósł 30,8%, a samych elektrowni wiatrowych ok. 12,7%. Udziały odnawialnych źródeł i wiatru w wyprodukowanej energii wyniosły odpowiednio 22% i 15,8%. Te liczby pokazują, jak wielki potencjał zawarty jest w energetycznych zasobach naturalnych. A sytuacja międzynarodowa coraz bardziej uświadamia obywatelom i rządzącym, jak ważna jest energetyczna niezależność kraju i transformacja systemów i źródeł zasilania.

Czysta energia z 42 turbin

Przykładów zaangażowania firm z kapitałem państwowym i prywatnym w pozyskiwanie czystej energii jest coraz więcej. Jeden z bardziej spektakularnych to włączenie się PZU w finansowanie budowy farmy wiatrowej w Białym Borze koło Szczecinka na kwotę 50 mln zł. Inwestycja, jedna z większych tego typu w Polsce, składa się z 42 turbin wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy blisko 145 MW. PZU zdobył już doświadczenie w sektorze OZE: zaangażowanie największego polskiego ubezpieczyciela w finansowanie budowy elektrowni wiatrowych osiągnęło już 200 mln zł.

- Jako największy konglomerat finansowy w tej części Europy chcemy być liderem i promotorem najważniejszej od dziesięcioleci zmiany w polskiej gospodarce, jaką jest transformacja energetyczna. Inwestycja w Białym Borze to kolejny przykład zaangażowania Grupy PZU w rozwój sektora energii odnawialnej i tym samym realizacji naszej strategii ESG. Czysta energia wytworzona przez nową farmę wiatrową będzie w stanie zasilić nawet ponad 100 tys. gospodarstw domowych w tej części województwa zachodniopomorskiego – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Zaletą inwestycji w Białym Borze jest wszechstronny i skierowany do lokalnej społeczności plan budowy i wsparcia infrastrukturalnego. Warta ok. 740 mln zł inwestycja, realizowana przez Mirova oraz Uriel Renovables, znajduje się już w końcowej fazie konstrukcyjnej, zainstalowano już wszystkie turbiny. Farma wiatrowa, oprócz czystej energii dla mieszkańców, zapewni lokalnemu samorządowi stały dopływ środków z tytułu podatków. Warto także podkreślić, że inwestorzy wybudowali i zmodernizowali fragmenty okolicznej sieci powiatowych i gminnych dróg.

Na tym nie koniec

Zaangażowanie w farmę wiatrową w białym Borze to element długofalowej strategii grupy, która wynika m.in. z globalnego trendu wspierania zielonych technologii. PZU nie jest jedynym inwestorem inwestycji: w finansowaniu tego projektu dołącza do DNB Bank oraz EKF, czerpiąc od partnerów doświadczenie i podzielając wizję rozwoju OZE. - Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem rozwoju sektora zielonej energetyki w Polsce. Łącząc globalne doświadczenie DNB z lokalną wiedzą naszego polskiego zespołu, staliśmy się jedną z wiodących instytucji finansowych oferujących zarówno finansowanie jak i usługi doradcze dla projektów sektora energetyki odnawialnej na polskim rynku. Zamierzamy dalej aktywnie wspierać rozwój zielonych technologii ułatwiając dostęp do długoterminowego kapitału, niezbędnego dla dalszego finansowania transformacji polskiego sektora energetycznego– mówi Kristi B. Sørensen, dyrektor globalna ds. odnawialnych źródeł energii i infrastruktury w DNB Bank ASA, Norwegia.

Zaangażowanie Grupy PZU na rzecz rozwoju zielonej energii to ważny element realizacji jej strategii ESG na lata 2021-2024 „Rozwój w równowadze”. Wspierając sektor OZE, PZU wprowadził nowatorskie na polskim rynku ubezpieczenia przeznaczone specjalnie dla właścicieli urządzeń i instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych. Ubezpieczyciel włączył się też w szereg dużych projektów inwestycyjnych. W połowie 2021 r. PZU ogłosił współfinansowanie budowy farm wiatrowych na łączną kwotę 150 mln zł. Kolejnych 300 mln zł ulokował w obligacjach ESG. Przystąpił też do szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Strategia zakłada również osiągnięcie przez PZU neutralności klimatycznej do 2024 r. By ten cel osiągnąć, spółki z Grupy PZU docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W dalszej perspektywie, do roku 2030, jeszcze mocniej zmniejszą własny ślad węglowy (m.in. poprzez systematyczną rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych) oraz rozpoczną redukcję emisji w całym łańcuchu współpracujących dostawców.

 0

Czytaj także