Orlen Upstream: ruszyła z produkcją energii z własnych złóż

Orlen Upstream: ruszyła z produkcją energii z własnych złóż

Dodano: 
ORLEN Upstream, zdjęcie ilustracyjne
ORLEN Upstream, zdjęcie ilustracyjne
ORLEN Upstream, spółka z Grupy ORLEN, rozpoczęła wytwarzanie energii elektrycznej z dwóch własnych złóż gazu ziemnego. Surowca z kopalni w woj. kujawsko-pomorskim wystarczy na około 14 lat. Dzięki niemu będzie można zapewnić energię elektryczną dla około 70 tys. gospodarstw domowych.

Produkowana energia pochodzi z nowych złóż gazu, Bajerze i Tuchola, zlokalizowanych w woj. kujawsko-pomorskim. Szacuje się, że zasoby geologiczne obu złóż mogą wynosić od około półtora miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego zaazotowanego. Wydobycie pozwala na roczną produkcję 125 tys. MWh energii elektrycznej. To mniej więcej tyle, ile zużywają mieszkańcy miasta wielkości Torunia.

W obu ośrodkach zamontowano po dwa silniki gazowe i generatory, z których generowana energia przesyłana jest linią kablową do sieci dystrybucyjnej Energa Operator w Bajerzu oraz ENEA Operator w Tucholi, by finalnie trafić do odbiorców końcowych. Zastosowane zestawy produkują nie tylko energię elektryczną, ale także ciepło, uzyskane podczas pracy silników gazowych. Wykorzystywane jest ono na potrzeby instalacji technologicznej i kopalni.

Instalacje modułowe

W Bajerzu i Tucholi zainwestowano w instalacje modułowe, co oznacza, że wszystkie ich elementy, łącznie z budynkami, są możliwe do zdemontowania po wyczerpaniu zasobów i przeniesienia w całości lub w części do nowej lokalizacji.

Uruchomienie wytwarzania gazu ziemnego pochodzącego z kujawsko-pomorskich złóż nastąpiło w rekordowym czasie - w ciągu niespełna ośmiu miesięcy od przekazania terenów budowy i 14 miesięcy od podpisania umowy z generalnym wykonawcą. Prowadzone na tych obszarach prace są częścią realizowanego przez ORLEN Upstream projektu EDGE, którego jednym z celów jest zagospodarowanie złoża Bajerze oraz złoża Tuchola w oparciu o generowanie energii elektrycznej z zaazotowanego gazu ziemnego.

Analiza otworów Bajerze-1K, Bajerze-2 oraz Tuchola-3 i Tuchola-4K potwierdziła występowanie akumulacji gazu ziemnego związanych z węglanowymi poziomami dolomitu głównego lub dewonu w skali umożliwiającej uruchomienie produkcji.

Pod koniec 2020 r. podpisano umowy na realizację prac budowlano-montażowych na tych obszarach. Zakres działań obejmował zagospodarowanie odwiertów gazu ziemnego, budowę kompletnej infrastruktury koniecznej do wydobycia i oczyszczenia gazu ziemnego zaazotowanego oraz dostawę i zabudowę zestawów prądotwórczych. A to dopiero początek.

PKN ORLEN planuje bowiem następne inwestycje tego typu w ciągu następnych trzech lat. Spółka informuje, że obecnie trwają kolejne analizy danych geologicznych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Rozważana jest między innymi możliwość zagospodarowania w przyszłości złoża Rosochatka w powiecie tucholskim. Jak zaznaczył koncern, są to inwestycje o szybkiej stopie zwrotu.

Obecnie w segmencie upstream PKN Orlen prowadzi działalność w Polsce oraz Kanadzie. Średnie wydobycie w 2021 r. wyniosło 16,7 tys. boe/d, a zasoby zostały oszacowane na poziomie 171,5 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie.

Grupa ORLEN zmienia się w koncern multienergetyczny

PKN Orlen to grupa kapitałowa, na bazie której powstaje największy polski koncern multienergetyczny, którego bardzo ważnymi filarami są wydobycie i energetyka. Są też kluczowymi elementami strategii Grupy ORLEN, zgodnie z którą spółka zamierza do tego, by do 2030 r. zwiększyć o 250 proc. dzienne wydobycie węglowodorów oraz pokrywać 20 proc. zapotrzebowania z własnych złóż gazowych.

W związku z tym koncern chce przeznaczyć 47 mld zł na inwestycje w nowoczesną energetykę. Umożliwią one rozwój mocy wytwórczych w morskich farmach wiatrowych, w instalacjach wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, w CCGT w Polsce i w Litvinovie w Czechach. Konsekwentnie realizowany jest także program biogazowy. Należąca do Grupy ORLEN spółka ORLEN Południe nabyła dotąd trzy instalacje biogazowe, które przekształca w nowoczesne biometanownie.

W ubiegłym roku Grupa ORLEN wyprodukowała łącznie 11,5 TWh energii elektrycznej, w tym aż 60 proc. ze źródeł zero- i niskoemisyjnych.

 0

Czytaj także