PKN ORLEN z najwyższym ratingiem w historii koncernu

PKN ORLEN z najwyższym ratingiem w historii koncernu

Dodano: 
Stacja paliw PKN ORLEN
Stacja paliw PKN ORLEN Źródło: Materiały partnera
PKN ORLEN ma powody do zadowolenia. Wiarygodność kredytowa spółki wzrosła do najwyższego poziomu w historii. Agencja ratingowa Moody's Investors Service podwyższyła rating ORLENU z dotychczasowego poziomu Baa2 do Baa1. Jakie czynniki wpłynęły na tę zmianę?

Jak wyjaśnił PKN ORLEN, podniesienie ratingu do najwyższego w historii koncernu poziomu to efekt skutecznej realizacji procesów przejęć, w tym zakończonej fuzji z Grupą LOTOS i finalizowanego obecnie połączenia z PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych Grupy ORLEN.

Przypomnijmy: pod koniec lipca ORLEN i PGNiG podpisały plan połączenia, zgodnie z którym cały majątek PGNiG zostanie przeniesiony na PKN ORLEN. W zamian za 1 akcję PGNiG akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej.

Pozytywna ocena strategii PKN ORLEN

Perspektywa ratingu pozostaje pozytywna. Według Moody’s skuteczne przejęcie gazowych aktywów może stanowić podstawę do dalszego wzrostu oceny PKN ORLEN jako lidera procesu transformacji energetycznej Polski.

Tylko duży, stabilny podmiot skutecznie przyczyni się do uniezależnienia polskiej gospodarki od paliw kopalnych. Dlatego Grupa ORLEN inwestuje w swój rozwój, wzmacnia dotychczasowe i wchodzi w nowe, perspektywiczne obszary działalności, skutecznie konsolidując podmioty z sektora energetycznego w Polsce i w regionie. To jednak nie wszystko! Koncern bowiem jednocześnie generuje solidne wyniki finansowe i utrzymuje pod ścisłą kontrolą zadłużenie.

Rafineria PKN ORLEN

Co ważne, działania te przynoszą wymierne efekty, co dostrzega Moody's. Jak podkreśla spółka, podwyższony rating uwzględnia zakończoną właśnie fuzję PKN Orlen z Grupą Lotos i po niemal jednomyślnych decyzjach akcjonariuszy obu spółek podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stanowi kolejny dowód na to, że transakcja jest biznesowo słusznym kierunkiem. Wysoka ocena potwierdza też pozytywną ocenę Moody’s dla strategii budowy firmy multienergetycznej, uwzględniającej w niedalekiej przyszłości połączenie z PGNiG.

Perspektywa pozytywna

Równocześnie z podniesieniem ratingu emitenta PKN ORLEN do poziomu Baa1 z Baa2 Moody’s podwyższył także bazową ocenę kredytową spółki (Baseline Credit Assessment) do baa2 z baa3. Do poziomu Baa1 wzrosły również ratingi dla ustanowionego przez PKN ORLEN programu emisji średnioterminowych euroobligacji oraz euroobligacji o wartości 500 mln EUR zapadających w 2028 roku, wyemitowanych przez PKN ORLEN, i euroobligacji o wartości 750 mln EUR zapadających w 2023 roku, wyemitowanych przez ORLEN Capital AB.

Alfa Romeo F1 Team Orlen

Wysoka ocena PKN ORLEN uwzględnia coraz większą rolę spółki w rozwoju polskiej gospodarki. Moody’s wskazuje przede wszystkim na korzyści płynące z konsekwentnej dywersyfikacji i zwiększania skali działalności, a także utrzymywania solidnych i stabilnych fundamentów finansowych. Podwyższenie ratingu kredytowego spółki przynosi dodatkowe korzyści. Jakie?

PKN Orlen będzie mógł taniej emitować obligacje, ponieważ w oczach inwestorów spółka będzie postrzegana jako bardziej bezpieczna. Tym samym inwestorzy będą żądać niższej stopy zwrotu z pożyczonego kapitału.

Skala ratingowa Moody’s zaczyna się od Aaa (ocena najwyższa), przez Aa do A i analogicznie przy dwóch kolejnych literach alfabetu. Ponadto agencja używa ocen 1, 2 i 3. Na tej skali Baa1 to najwyższa ocena dla emitentów o umiarkowanym ryzyku narażonym jednak na wpływ czynników zewnętrznych. Jak podał w komunikacie PKN ORLEN, perspektywa wszystkich podwyższonych przez agencję ratingów pozostaje pozytywna.

Płocki koncern skutecznie wzmacnia wszystkie obszary działalności nie tylko poprzez realizowane procesy fuzji i przejęć, ale też inwestycje w zwiększanie kompetencji wszystkich spółek w Grupie. Tylko w pierwszym półroczu 2022 r. Grupa ORLEN zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 mld złotych, czyli niemal tyle ile wyniosły łączne wydatki inwestycyjne Grupy w latach 2014-2015. Do końca 2022 r. na inwestycje Koncern planuje przeznaczyć łącznie 15,2 mld zł.

Źródło: PKN ORLEN
 0

Czytaj także