Skręcamy w zieloną stronę

Skręcamy w zieloną stronę

Dodano: 
Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju, PGNiG
Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju, PGNiG Źródło: PGNiG
Jesteśmy otwarci na przedsięwzięcia realizowane we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi oraz partnerami komercyjnymi, którzy będą zainteresowani praktycznymi zastosowaniami innowacyjnych rozwiązań, spełniając przy tym kryteria minimalizacji wpływu na środowisko – zapewnia Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Jakie innowacje są kluczowe dla sektora oil&gas, a tym samym działalności Grupy Kapitałowej PGNiG ?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo bardzo chętnie korzysta z nowoczesnych rozwiązań, gdyż innowacje to bardzo dobry sposób na nieustanny rozwój. Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe w sektorze energetycznym PGNiG stawia na wzrost innowacyjności, co pozwala utrzymać znaczącą pozycję konkurencyjną Spółki. Innowacje są zarówno źródłem, jak i efektem zmian na rynku gazu, paliw i energii. Mając tego świadomość, w obecnie aktualizowanej Strategii Grupy, innowacje będą jeszcze bardziej widoczne. Chcemy rozwijać struktury zarządzające badaniami, rozwojem i innowacjami we wszystkich kluczowych spółkach koncernu. Wzmacniamy koordynację i planowanie na poziomie Grupy. Identyfikujemy główne kierunki zmian, a w ich ramach obszary działalności, które będą atrakcyjne dla PGNiG. Angażować się będziemy zarówno w projekty wytwarzające czy dopracowujące nowe technologie, jak i pierwsze wdrożenia, pilotaże i demonstracje już dopracowanych, choć nie rozpowszechnionych komercyjnie w Polsce technologii. Jeśli chodzi o formułę prowadzenia projektów, jesteśmy otwarci na przedsięwzięcia realizowane we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi oraz partnerami komercyjnymi, którzy będą zainteresowani praktycznymi zastosowaniami innowacyjnych rozwiązań, spełniając przy tym kryteria minimalizacji wpływu na środowisko. Wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań czy produktów i usług jest zatem nieodzownym elementem strategii rozwoju PGNiG SA i całej naszej Grupy Kapitałowej.

Jakie działania w kierunku czystej energii w ramach transformacji energetycznej podejmuje PGNiG?

Niezależność i bezpieczeństwo energetyczne kraju, które jest wzmacniane przez GK PGNIG, poza prowadzeniem dotychczasowej działalności wymaga także nowych sposobów wytwarzania energii, technologii ich dystrybucji, magazynowania i sposobów wykorzystania, użycia. Technologie te jednocześnie powinny zapewniać stopniową redukcję wpływu na środowisko, zapewniając obok wspomnianego już bezpieczeństwa energetycznego kraju, także transformację w stronę ekologicznej gospodarki.

Biorąc pod uwagę powyższe, dużą wagę w PGNiG ma Program Wodorowy, który zakłada szeroką gamę projektów dotyczących zarówno pozyskania, jak i dystrybucji czy transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru. W ten sposób chcemy w Grupie zaadresować wszystkie elementy łańcucha wartości tworzącej się gospodarki wodorowej. Konkretnymi przedsięwzięciami pozwalającymi na faktyczne wdrażanie, testowanie rozwiązań i pozyskiwanie niezbędnych kompetencji są m.in. budowa stacji tankowania wodoru, która będzie mogła obsłużyć zarówno samochody osobowe jak i autobusy, czy badawcza instalacja wytwarzania wodoru z paneli fotowoltaicznych z zatłaczaniem go do sieci gazowej. Widzimy także rynkową potrzebę i możliwość zbudowania w PGNiG akredytowanego centrum kompetencji w zakresie tworzenia i kontroli standardów mieszanin wodorowych. Technologie wodorowe są naturalne dla naszej spółki jako, że droga do tzw. zielonego wodoru w Polsce może też prowadzić przez wodór szary (pozyskiwany z gazu ziemnego) oraz niebieski (również z gazu ziemnego, ale z jednoczesnym zagospodarowaniem lub trwałym składowaniem CO2). Wodór w przyszłości może być nośnikiem energii o bardzo szerokim zastosowaniu (transport, kogeneracja dużych i małych mocy, magazynowanie energii itd.), dlatego znajduje się na liście priorytetów koncernu energetycznego, jakim jest PGNiG, dążącego do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki.

Program Wodorowy PGNiG

PGNiG szuka też nowych impulsów rozwojowych, a jednym z nich jest biogaz. Produkowany w biogazowniach jest dziś powszechnie wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej. A na mniejszą skalę znajduje zastosowanie jako paliwo w transporcie, m.in. jako zamiennik sprężonego gazu ziemnego (CNG). Wynika to głównie z konieczności oczyszczenia go ze związków siarki i dwutlenku węgla do tzw. biometanu.

W PGNiG stawiamy również na rozwój kompetencji w obszarze innych bezemisyjnych rozwiązań oraz efektywność energetyczną. Odnawialne źródła energii (OZE) są naszą przyszłością a budowa segmentu OZE w PGNiG już jest jednym z nowych celów strategicznych naszej firmy. W segmencie OZE interesują nas technologie wiatrowe, fotowoltaiczne czy geotermalne.

PGNiG włącza OZE do swojej strategii

Z kolei w obszarze efektywności energetycznej podejmujemy inicjatywy wewnątrz naszej organizacji, jak również chcemy kreować nowe produkty dla naszych Klientów. W 2019 roku PGNiG SA umorzyła białe certyfikaty odpowiadające za 3 426,462 toe o wartości 6 mln zł.

Jakie są inne sposoby PGNiG na pobudzanie innowacyjności?

W Grupie PGNIG powstał wehikuł inwestycyjny typu venture capital, przeznaczony do finansowania innowacyjnych projektów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań typu Clean Tech. PGNiG Ventures zakłada inwestowanie w rozwiązania technologiczne znajdujące się w fazie wzrostu i ekspansji, czyli takie które mają już pierwszych klientów, osiągają przychody i poszukują dalszego finansowania. Podczas Pitch Day, który odbył się w maju, przed ekspertami grupy PGNiG Ventures zaprezentowało się kilka spółek perspektywicznych dla branży paliwowo-energetycznej. Obecnie trwa proces weryfikacji i określania warunków inwestycyjnych PGNiG Ventures w te projekty. Wciąż też poszukujemy innych podmiotów, w które moglibyśmy zainwestować. W perspektywie kilku lat wartość zainwestowanego kapitału PGNiG Ventures ma sięgnąć 100 mln zł.

Drugim efektywnym narzędziem łączącym naukę z biznesem jest konkurs organizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA. Inicjatywę realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA. Konkurs jest szansą do opracowania innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez PGNiG SA działalności. Nabór wniosków w konkursie trwa do 9 października 2020 roku. Wsparcie otrzymają nowatorskie projekty, dzięki którym wzrośnie konkurencyjność polskiego sektora gazownictwa. Obecnie to na polskim rynku prawdopodobnie najatrakcyjniejsze narzędzie współfinansowania projektów B+R dla naukowców i przedsiębiorców, ponieważ nie tylko pozwala pozyskać większość budżetu potrzebnego do realizacji, ale daje również perspektywę wdrożenia, a co za tym idzie bycia współwłaścicielem skomercjalizowanego rozwiązania przynoszącego znaczne, wynikające ze skali działalności PGNiG, przychody.

Czytaj też:
Przyszłość gospodarki w wodorze? PGNiG rozwija swój projekt

Źródło: PGNiG
 0

Czytaj także