Skręcamy w zieloną stronę

Skręcamy w zieloną stronę

Dodano: 
Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju, PGNiG
Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju, PGNiG / Źródło: PGNiG
Jesteśmy otwarci na przedsięwzięcia realizowane we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi oraz partnerami komercyjnymi, którzy będą zainteresowani praktycznymi zastosowaniami innowacyjnych rozwiązań, spełniając przy tym kryteria minimalizacji wpływu na środowisko – zapewnia Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Jakie innowacje są kluczowe dla sektora oil&gas, a tym samym działalności Grupy Kapitałowej PGNiG ?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo bardzo chętnie korzysta z nowoczesnych rozwiązań, gdyż innowacje to bardzo dobry sposób na nieustanny rozwój. Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe w sektorze energetycznym PGNiG stawia na wzrost innowacyjności, co pozwala utrzymać znaczącą pozycję konkurencyjną Spółki. Innowacje są zarówno źródłem, jak i efektem zmian na rynku gazu, paliw i energii. Mając tego świadomość, w obecnie aktualizowanej Strategii Grupy, innowacje będą jeszcze bardziej widoczne. Chcemy rozwijać struktury zarządzające badaniami, rozwojem i innowacjami we wszystkich kluczowych spółkach koncernu. Wzmacniamy koordynację i planowanie na poziomie Grupy. Identyfikujemy główne kierunki zmian, a w ich ramach obszary działalności, które będą atrakcyjne dla PGNiG. Angażować się będziemy zarówno w projekty wytwarzające czy dopracowujące nowe technologie, jak i pierwsze wdrożenia, pilotaże i demonstracje już dopracowanych, choć nie rozpowszechnionych komercyjnie w Polsce technologii. Jeśli chodzi o formułę prowadzenia projektów, jesteśmy otwarci na przedsięwzięcia realizowane we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi oraz partnerami komercyjnymi, którzy będą zainteresowani praktycznymi zastosowaniami innowacyjnych rozwiązań, spełniając przy tym kryteria minimalizacji wpływu na środowisko. Wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań czy produktów i usług jest zatem nieodzownym elementem strategii rozwoju PGNiG SA i całej naszej Grupy Kapitałowej.

Jakie działania w kierunku czystej energii w ramach transformacji energetycznej podejmuje PGNiG?

Niezależność i bezpieczeństwo energetyczne kraju, które jest wzmacniane przez GK PGNIG, poza prowadzeniem dotychczasowej działalności wymaga także nowych sposobów wytwarzania energii, technologii ich dystrybucji, magazynowania i sposobów wykorzystania, użycia. Technologie te jednocześnie powinny zapewniać stopniową redukcję wpływu na środowisko, zapewniając obok wspomnianego już bezpieczeństwa energetycznego kraju, także transformację w stronę ekologicznej gospodarki.

Biorąc pod uwagę powyższe, dużą wagę w PGNiG ma Program Wodorowy, który zakłada szeroką gamę projektów dotyczących zarówno pozyskania, jak i dystrybucji czy transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru. W ten sposób chcemy w Grupie zaadresować wszystkie elementy łańcucha wartości tworzącej się gospodarki wodorowej. Konkretnymi przedsięwzięciami pozwalającymi na faktyczne wdrażanie, testowanie rozwiązań i pozyskiwanie niezbędnych kompetencji są m.in. budowa stacji tankowania wodoru, która będzie mogła obsłużyć zarówno samochody osobowe jak i autobusy, czy badawcza instalacja wytwarzania wodoru z paneli fotowoltaicznych z zatłaczaniem go do sieci gazowej. Widzimy także rynkową potrzebę i możliwość zbudowania w PGNiG akredytowanego centrum kompetencji w zakresie tworzenia i kontroli standardów mieszanin wodorowych. Technologie wodorowe są naturalne dla naszej spółki jako, że droga do tzw. zielonego wodoru w Polsce może też prowadzić przez wodór szary (pozyskiwany z gazu ziemnego) oraz niebieski (również z gazu ziemnego, ale z jednoczesnym zagospodarowaniem lub trwałym składowaniem CO2). Wodór w przyszłości może być nośnikiem energii o bardzo szerokim zastosowaniu (transport, kogeneracja dużych i małych mocy, magazynowanie energii itd.), dlatego znajduje się na liście priorytetów koncernu energetycznego, jakim jest PGNiG, dążącego do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki.

PGNiG szuka też nowych impulsów rozwojowych, a jednym z nich jest biogaz. Produkowany w biogazowniach jest dziś powszechnie wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej. A na mniejszą skalę znajduje zastosowanie jako paliwo w transporcie, m.in. jako zamiennik sprężonego gazu ziemnego (CNG). Wynika to głównie z konieczności oczyszczenia go ze związków siarki i dwutlenku węgla do tzw. biometanu.

W PGNiG stawiamy również na rozwój kompetencji w obszarze innych bezemisyjnych rozwiązań oraz efektywność energetyczną. Odnawialne źródła energii (OZE) są naszą przyszłością a budowa segmentu OZE w PGNiG już jest jednym z nowych celów strategicznych naszej firmy. W segmencie OZE interesują nas technologie wiatrowe, fotowoltaiczne czy geotermalne.

Z kolei w obszarze efektywności energetycznej podejmujemy inicjatywy wewnątrz naszej organizacji, jak również chcemy kreować nowe produkty dla naszych Klientów. W 2019 roku PGNiG SA umorzyła białe certyfikaty odpowiadające za 3 426,462 toe o wartości 6 mln zł.

Jakie są inne sposoby PGNiG na pobudzanie innowacyjności?

W Grupie PGNIG powstał wehikuł inwestycyjny typu venture capital, przeznaczony do finansowania innowacyjnych projektów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań typu Clean Tech. PGNiG Ventures zakłada inwestowanie w rozwiązania technologiczne znajdujące się w fazie wzrostu i ekspansji, czyli takie które mają już pierwszych klientów, osiągają przychody i poszukują dalszego finansowania. Podczas Pitch Day, który odbył się w maju, przed ekspertami grupy PGNiG Ventures zaprezentowało się kilka spółek perspektywicznych dla branży paliwowo-energetycznej. Obecnie trwa proces weryfikacji i określania warunków inwestycyjnych PGNiG Ventures w te projekty. Wciąż też poszukujemy innych podmiotów, w które moglibyśmy zainwestować. W perspektywie kilku lat wartość zainwestowanego kapitału PGNiG Ventures ma sięgnąć 100 mln zł.

Drugim efektywnym narzędziem łączącym naukę z biznesem jest konkurs organizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA. Inicjatywę realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA. Konkurs jest szansą do opracowania innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez PGNiG SA działalności. Nabór wniosków w konkursie trwa do 9 października 2020 roku. Wsparcie otrzymają nowatorskie projekty, dzięki którym wzrośnie konkurencyjność polskiego sektora gazownictwa. Obecnie to na polskim rynku prawdopodobnie najatrakcyjniejsze narzędzie współfinansowania projektów B+R dla naukowców i przedsiębiorców, ponieważ nie tylko pozwala pozyskać większość budżetu potrzebnego do realizacji, ale daje również perspektywę wdrożenia, a co za tym idzie bycia współwłaścicielem skomercjalizowanego rozwiązania przynoszącego znaczne, wynikające ze skali działalności PGNiG, przychody.

Czytaj też:
Przyszłość gospodarki w wodorze? PGNiG rozwija swój projekt

Źródło: PGNiG
 0

Czytaj także