Energa podwyższa standardy komunikacji z interesariuszami

Energa podwyższa standardy komunikacji z interesariuszami

Dodano: 
Gałąźnia Mała
Gałąźnia Mała / Źródło: Materiały prasowe
Energa z Grupy ORLEN stosuje coraz bardziej wymagające procedury raportowania o remontach i modernizacjach, które mogą mieć wpływ na otaczające środowisko. Odpowiada w ten sposób na potrzeby swoich interesariuszy.

Energa SA wprowadziła do swojego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego nową, szczegółową procedurę. Zobowiązuje poprzez nią swoje spółki zależne do wcześniejszego raportowania planowanych działań, które mogą wywołać widoczne zmiany w środowisku, np. spowodować pogorszenie turystyczno-rekreacyjnych walorów danego terenu. Raporty takie będą z miesięcznym wyprzedzeniem przedstawiane w formie komunikatu zewnętrznego m.in. jednostkom samorządowym i wybranym lokalnym organizacjom ekologicznym lub turystycznym.

System raportowania już w użyciu

Pierwszym przykładem zastosowania w praktyce nowego obowiązku raportowania jest planowane na drugą połowę marca 2021 roku rozpoczęcie modernizacji elektrowni wodnej Gałąźnia Mała. Energa OZE, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, przeprowadzi w tym 106-letnim obiekcie montaż nowych rurociągów zasilających hydrozespoły, aby uniknąć wzrostu ryzyka awarii. Remont zaplanowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływał na interesariuszy i środowisko.

Podczas wymiany rurociągów zmniejszy się przepustowość elektrowni. Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych terenów i ich mienia, niezbędne jest stworzenie odpowiedniej rezerwy powodziowej. W tym celu spółka w drugiej połowie marca 2021 roku obniży poziom zwierciadła wody w Jeziorze Głębokim o 75 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Aby procedurę przeprowadzić z jak najmniejszym wpływem na przyrodę, obniżanie potrwa ok. tygodnia, prowadzone będzie w tempie 1 cm na godzinę, ale nie więcej niż 10 cm na dobę. Warto podkreślić, że dopuszczalna dla tego obiektu prędkość obniżania poziomu wody to 2 cm na godzinę i nie więcej niż 50 cm na dobę.

Informację o planowanej modernizacji w Gałąźni Małej Energa OZE przekazała do lokalnych samorządowców, instytucji administracji państwowej, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy, dla których wiedza ta może mieć istotne znaczenie.

Środowisko priorytetem

Dla Energi z Grupy ORLEN ograniczanie wpływu na środowisko od dawna jest istotnym elementem działalności. Koncern posiada jeden z najbardziej „zielonych” miksów wytwórczych wśród polskich grup energetycznych – w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 roku blisko połowa energii elektrycznej pochodzącej z aktywów Energi wyprodukowana została przez odnawialne źródła energii.

Energa Operator prowadzi proekologiczne działania, m.in. wspiera polską populację bocianów poprzez montaż specjalnych platform na słupach energetycznych. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki Energa Elektrownie Ostrołęka wpuściła do rzeki Narew 200 par raków błotnych, wpisanych do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Dzięki odpowiedzialnie realizowanym inwestycjom w ciągu ostatnich 5 lat (2016-2020) emisja spadła o 52%.

Siedemnaście spółek Energi wpisanych jest do elitarnego rejestru EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme). System ekozarządzania i audytu EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Źródło: Grupa ORLEN
 0

Czytaj także