ORLEN kupił kolejne farmy wiatrowe

ORLEN kupił kolejne farmy wiatrowe

Dodano: 
Farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne
Farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Mike Setchell
Grupa ORLEN kupiła od hiszpańskich funduszy inwestycyjnych trzy działające na Pomorzu lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 90 MW. Tym samym portfel odnawialnych źródeł energii Grupy ORLEN powiększył się do 353 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej, a koncern stanie się czwartym co do wielkości graczem na tym rynku.

Zawarta między Grupą ORLEN a hiszpańskim funduszem transakcja obejmuje zakup trzech farm wiatrowych znajdujących się w miejscowościach: Kobylnica (41,4 MW), Subkowy (8 MW) oraz Nowotna (40 MW) – wszystkie w województwie pomorskim. Wszystkie farmy objęte są systemem wsparcia zielonych certyfikatów i znajdują się w obszarze działalności Energa Operator. Ich łączna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 280 GWh rocznie. Na podstawie obowiązujących aktualnie umów farmy wiatrowe mają zagwarantowany odbiór wyprodukowanej energii w perspektywie od roku do dziesięciu lat.

Zielona energia z wiatru

Dla Grupy ORLEN przejęcie kolejnych farm wiatrowych oznacza, że już jest na najlepszej drodze do tego, aby stać się liderem na polskim rynku lądowej energetyki wiatrowej. Po przeprowadzonej akwizycji Grupa ORLEN będzie posiadała aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,3 GW, w tym 642 MW w źródłach zeroemisyjnych. Obejmą one m.in. 58 elektrowni produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne i lądowe farmy wiatrowe. Z czego: segment energetyki wiatrowej tworzyć będzie 10 farm o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 353 MW. Grupa posiada również dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku, a także rozbudowaną sieć linii przesyłowych o łącznej długości ok. 200 tysięcy kilometrów, która zapewnia stałe dostawy energii dla ok. 3 milionów odbiorców.

Działania zmierzające do rozbudowy portfela odnawialnych źródeł energii wpisują się w strategię ORLEN2030, zakładającą inwestycje w OZE oparte o własne projekty oraz przejęcia innych, perspektywicznych aktywów. W perspektywie najbliższej dekady Grupa ORLEN wyda na inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii łącznie 47 mld zł. Koncern będzie inwestował przede wszystkim w morską i lądową energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę. W ramach tej pierwszej przygotowuje się – razem z kanadyjską firmą Northland Power Inc. – do budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2023 roku, a zakończenie – w 2026 roku. Obszar farmy zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Będzie miała łączną powierzchnię ok. 131 km kw.

Z kolei w lutym koncern ogłosił zakup od dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych – Stage Capital i Mashav Energia farmy wiatrowej Kanin w Zachodniopomorskim. Transakcja powiększyła portfel odnawialnych źródeł energii Grupy o 20 MW. Dotychczas farma była w stanie wyprodukować do 50 GWh energii rocznie. Inwestycja, która znajduje się w okolicach Darłowa w obszarze działalności Energa Operator, składa się z 8 turbin o mocy 2,5 MW każda.

Słoneczne inwestycje

Jeśli chodzi o fotowoltaikę,pod koniec stycznia br. należąca do Grupy ORLEN Energa ogłosiła, że planuje realizację nowej farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW. Farma powstanie na poeksploatacyjnych terenach kopalni Adamów w gminie Przykona w Wielkopolsce. Instalacja będzie elementem powstającego Centrum OZE Energa, którego łączny potencjał w różnych źródłach odnawialnych szacowany jest na ok. 160 MW. NA jego terenie już teraz działa uruchomiona w lipcu 2020 roku Farma Wiatrowa Przykona, o mocy 31 MW. Obok niej powstanie farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 20 MW, dla której NTP (Notice to Proceed – ang. polecenie rozpoczęcia prac) wydane zostało z końcem 2020 roku. W momencie oddania do użytku będzie to największa instalacja fotowoltaiczna wśród aktywów OZE Energi. Jak szacują eksperci, po wybudowaniu PV Gryf oraz PV Mitra aktywa działające w ramach Centrum OZE Energi byłyby w stanie zasilić ok. 100 tys. gospodarstw domowych. Z kolei budowa nowych megawatów mocy w Przykonie, które uzupełnią istniejącą już farmę wiatrową, znacząco poprawi wskaźnik produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych należących do Energi. Obecnie Energa OZE zarządza dwiema komercyjnymi farmami fotowoltaicznymi – PV Delta o mocy zainstalowanej 1,63 MW oraz PV Czernikowo 3,77 MW. Przez trzy pierwsze kwartały ubiegłego roku oba te aktywa wyprodukowały ok. 5 GWh energii elektrycznej. Wynik ten pozwolił zasilić ok. 2,5 tys. gospodarstw domowych, a jednocześnie zredukował emisję CO2 o 3,8 tys. ton.

Zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi oraz postępującymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym PKN ORLEN wspólnie z Energą dążą do powiększenia portfela wytwórczego z OZE, w szczególności wiatru i fotowoltaiki. A do 2030 roku Grupa ORLEN będzie posiadać portfel odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 2,5 GW (liczonych wg udziałów Grupy ORLEN). Inwestycja na Pomorzu jest więc kolejnym krokiem w stronę budowy nowoczesnego koncernu multienergetycznego i osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także