ORLEN Aviation będzie produkował energię ze słońca

ORLEN Aviation będzie produkował energię ze słońca

Dodano: 
Farma fotowoltaiczna
Farma fotowoltaiczna Źródło: Tauron
ORLEN Aviation, spółka z Grupy ORLEN, zainwestuje w nowoczesną i przyjazną środowisku technologię fotowoltaiczną.

Na warszawskich budynkach biurowych ORLEN Aviation, spółki zajmującej się tankowaniem samolotów i magazynowaniem paliw w portach lotniczych, zamontowane zostaną dwie mikroinstalacje o łącznej mocy blisko 100 kWp. Umożliwią one firmie zmniejszenie opłat za zakup energii elektrycznej z sieci i przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Na instalacje fotowoltaiczne złożą się w sumie 243 panele monokrystaliczne o mocy 400 W każdy. W pierwszym etapie, którego realizacja planowana jest w najbliższych miesiącach, zbudowana zostanie instalacja o mocy prawie 50 kWp. Natomiast w drugim, przewidzianym do końca tego roku, instalacja o mocy 48 kWp. Wyprodukowaną energię spółka wykorzysta w całości do zasilania własnych budynków biurowych i bazy paliw lotniczych. Pozwoli to na zmniejszenie zakupów energii pochodzącej z sieci.

Rozwój oparty na OZE

Inwestycja wpisuje się w strategię ORLEN2030, która zakłada rozwój koncernu oparty głównie o zero- i niskoemisyjne źródła energii. Jednym z takich intensywnie rozwijanych źródeł jest właśnie fotowoltaika. Dlatego w styczniu 2021 roku Energa z Grupy ORLEN rozpoczęła pracę nad powstaniem farmy o mocy 20 MW w gminie Przykona. Wcześniej produkcję ekologicznej energii elektrycznej na własne potrzeby rozpoczęła spółka ORLEN Projekt, która na dachu budynku w Płocku zamontowała 175 paneli polikrystalicznych o łącznej mocy blisko 50 kWp. Jeszcze wcześniej PKN ORLEN, w ramach programu pilotażowego, zainstalował panele fotowoltaiczne mono- i polikrystaliczne o łącznej mocy ok. 180 kWp na dachach i wiatach kilkunastu wybranych stacji paliw w Polsce.

Inicjatywy te to ważny krok w rozbudowie nowoczesnego, niskoemisyjnego segmentu energetycznego Grupy ORLEN, na którym koncern zamierza oprzeć swój rozwój. W strategię ORLEN2030 wpisane jest bowiem zobowiązanie osiągnięcia długofalowego celu Grupy, czyli całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku Koncern zredukuje emisje CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. w obszarze produkcji energii elektrycznej. Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. W perspektywie 2030 roku do 20 proc. gazu wykorzystywanego przez Grupę ORLEN będzie pochodziło z własnych zasobów koncernu. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucyjna Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów indywidualnych i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

ORLEN Aviation jest największym lotniskowym operatorem logistycznym w Polsce, działając na 11 krajowych portach lotniczych, w tym największych, w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach czy Modlinie. Przed pandemią spółka obsługiwała ok. 80 proc. samolotów startujących w Polsce, czyli ok. 500 maszyn dziennie.

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także