Hub wodorowy we Włocławku – nowa inwestycja PKN Orlen
Artykuł sponsorowany

Hub wodorowy we Włocławku – nowa inwestycja PKN Orlen

Dodano: 
Orlen
Orlen Źródło: Shutterstock / Grabowski Foto
Wodorowa rewolucja w Polsce nabiera tempa. PKN Orlen do końca 2021 r. wybuduje we Włocławku hub wodorowy. Dzięki niemu spółka będzie mogła docelowo wytwarzać co godzinę do 600 kg doczyszczonego wodoru paliwa transportowego przyszłości. Projekt obejmuje powstanie układu doczyszczającego, infrastruktury logistycznej i stacji tankowania.

Wyzwania związane z globalnym trendem nowej mobilności znajdują odzwierciedlenie w strategii PKN Orlen, która zakłada sukcesywny rozwój paliw alternatywnych i technologii niskoemisyjnych. Ponieważ wodór w przyszłości będzie bardzo istotnym paliwem wykorzystywanym w transporcie, koncern intensyfikuje swoje prace w tym obszarze. Celem jest umacnianie pozycji lidera w Polsce i Europie na rynku paliw przyszłości. Kolejną planowaną inwestycją jest wybudowanie hubu w rafinerii w Płocku. Instalacja doczyszczania wodoru powstaje również w biorafinerii w Trzebini.

Technologia przyjazna dla środowiska

Przetarg na realizację inwestycji hubu wodorowego w zakładach ANWIL we Włocławku koncern ogłosi do końca sierpnia. Na pierwszym etapie moce produkcyjne instalacji będą wynosić ok. 170 kg/h, jednak jej konstrukcja modułowa pozwoli na elastyczne zwiększanie wytwarzania wraz ze wzrostem popytu do planowanych 600 kg/h. Wodór doczyszczany we Włocławku powstaje jako produkt uboczny pozyskiwania chloru w procesie elektrolizy solanki. Dotychczas był zagospodarowywany w procesie produkcji amoniaku, jednak jego zastosowanie w transporcie otwiera zupełnie nowe możliwości przed koncernami paliwowymi.

Metoda doczyszczania wodoru jest obecnie przedmiotem analiz prowadzonych wspólnie z doradcą technicznym dla inwestycji. Projekt będzie składać się z instalacji doczyszczania wodoru, infrastruktury logistycznej oraz dwóch stacji tankowania.

Wodór nie tylko dla transportu

Wodór doczyszczany we Włocławku na pierwszym etapie dystrybucji będzie przeznaczony przede wszystkim dla transportu publicznego i towarowego, w tym szynowego. W miarę rozwoju rynku, paliwo wodorowe trafi także do samochodów osobowych i autobusów dalekobieżnych. W dłuższej perspektywie PKN ORLEN zakłada dostawy wodoru na potrzeby statków czy promów. Koncern ma również w planach możliwość sprzedaży wodoru podmiotom trzecim, które wprowadzą go na inne rynki zbytu, np. do przemysłu spożywczego czy metalurgicznego.