Podróż w przyszłość z wodorem

Podróż w przyszłość z wodorem

Dodano: 
Grupa LOTOS
Grupa LOTOS Źródło: Materiały prasowe
Transformacja energetyczna polskiej gospodarki staje się faktem. Dążąc do neutralności klimatycznej, państwowe spółki wprowadzają innowacyjne rozwiązania i modernizują swoją infrastrukturę. Wpływają także na przeobrażenia w transporcie, zarówno tym osobowym, jak i publicznym. Dobrym przykładem są tutaj działania Grupy LOTOS. Paliwa alternatywne odgrywają coraz większą rolę w strategii pomorskiego koncernu. Nowe możliwości otwiera także przejęcie kapitałowe przez PKN Orlen.

LOTOS jest jednym z największym producentów wodoru w kraju. Nieustannie wprowadza także nowe projekty rozwojowo-badawcze w tej dziedzinie. Warto wspomnieć choćby o współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Uczestnicy tego przedsięwzięcia opracowują efektywną kosztowo, ale przede wszystkim przyjazną dla środowiska, metodę wytwarzania wodoru. Ważnym elementem są tu elektrolizery i sprawdzenie jak współpracują one ze zmienną generacją energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Zielony wodór można uzyskać poprzez rozkład wody na wodór i tlen.

Smog to problem wielu metropolii. Unia Europejska chce zmienić oblicze zakorkowanych, przepełnionych spalinami polskich ulic. W ramach wykorzystania środków z instrumentu CEF „Łącząc Europę”, LOTOS rozwija projekt o nazwie „Pure H2”. To specjalna instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwie stacje tankowania tego paliwa wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T w Gdańsku i Warszawie. Dzięki zaangażowaniu się LOTOSU w tworzenie nowych narzędzi potrzebnych sektorowi wodorowemu, konsorcjum samorządów z Pomorza otrzymało także stuprocentowe wsparcie unijne dla kompleksowego doradztwa przy wdrażaniu pojazdów wodorowych w komunikacji miejskiej. Gdańska spółka wsparła także lokalne władze merytorycznie podczas pisania stosownego wniosku.

– Jako lider paliw nowej generacji staramy się wykorzystywać swoje doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować go jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Pomorski koncern uczestniczy w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu oraz w pracach Ministerstwa Klimatu nad narodową strategią wodorową. Działania LOTOSU maja także charakter lokalny. Firma podpisała umowy z samorządami Tczewa, Gdyni i Wejherowa na dostawę paliwa przyszłości dla transportu miejskiego. Przygotowywane są już następne porozumienia z kolejnymi magistratami.

Grupa LOTOS podpisała też list intencyjny z firmą Toyota Motor Poland. Auto napędzane wodorem wydobywa z rury wydechowej czystą wodę zamiast trujących spalin. Przemieszczanie się samochodami, które korzystają z paliwa wodorowego, ma także inne atuty. Pojazdy te mają spory zasięg, a kierowca szybko może je zatankować (w porównaniu np. do ładowania aut elektrycznych).

W kolejny etap wszedł ostatnio proces budowy polskiego multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję polskiej chemii na arenie międzynarodowej, także w kwestii alternatywnych źródeł energii. – Nadchodzą nieuniknione zmiany i są one coraz szybsze. Razem będziemy na nie lepiej przygotowani. Pracujemy nad produkcją wodoru o czystości 99 proc. Mając większy kapitał intelektualny i inwestycyjny, będziemy mogli działać skuteczniej – podsumowuje Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Źródło: Grupa LOTOS
 0

Czytaj także