Energa zrealizuje innowacyjny projekt wodorowy
Artykuł sponsorowany

Energa zrealizuje innowacyjny projekt wodorowy

Dodano: 
Ogniwo elektrotechniczne
Ogniwo elektrotechniczneŹródło:Energa
Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya należące do Energi z Grupy ORLEN zrealizuje projekt badawczy mający na celu zbudowanie instalacji do produkcji wodoru w procesie wytwarzanie energii. Energa widzi szansę w rozwoju technologii wodorowych w energetyce. Może to być kluczowy element układów magazynowania energii – wpływający na efektywność OZE, a także na zwiększenie elastyczności elektrowni konwencjonalnych.

Jest to pierwszy tego typu innowacyjny projekt z wodorem. Jak podkreśla Maurycy Kacprzak, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Energa, projekt uzyskał bardzo dobre opinie ekspertów i ma zapewnione dofinansowanie ze środków unijnych (5,7 mln zł). Będzie realizowany przez CBRF Energa (lidera Konsorcjum) oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN a także przez podwykonawcę – Instytut Energetyki.Prototypowa instalacja ma powstać w ciągu trzech lat.

Po pierwsze: magazynowanie energii

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu wytwarzającego wodór z użyciem pary technicznej – power-to-gas (P2G) opartego na stosie stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (ang. SOC – solid oxidecell), pracujących w trybie elektrolizera (ang. SOE – solid oxideelectrolyzer). Jest on również przewidziany do pracy w trybie odwracalnym (ang. rSOC–reversible solid oxidecell) – mówi Jędrzej Chmielewski z CBRF, kierownik projektu wodorowego.

Urządzenie może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, które realizują koncepcję P2G – wytwarzania paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej, w szczególności pochodzącej z OZE (o niestabilnym charakterze pracy). Ogniwa rSOC umożliwiają poprawę elastyczności pracy konwencjonalnych bloków węglowych.

W ramach projektu przeprowadzone będą prace badawczo-rozwojowe, których celem ma być opracowanie, budowa i demonstracja działania prototypowej instalacji o mocy 10 kW ze stosem rSOC. Proces ten w trybie elektrolizera uzyskuje sprawność powyżej 70 proc. (nakład energetyczny 40-45 kWh/kg H2), a w trybie ogniwa paliwowego (SOFC) – sprawność 60 proc., co daje sprawność ogólną ok. 42 proc.

Po drugie: bezpieczeństwo systemu energetycznego

Stos rSOC stanowi element powtarzalny, który może być łączony w większe moduły dla potrzeb budowy układów dużej mocy w przypadku dalszej komercjalizacji projektu.

Wytwarzanie paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej z OZE pozwala na integrację systemu elektroenergetycznego z systemem gazowym (ang. sectorcoupling), co znacząco zwiększa bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Jeśli projekt spełni wszystkie założenia, które przyjęli naukowcy, tego typu innowacyjne rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w blokach wytwórczych. Celem finalnym jest opracowanie typoszeregu komercyjnych instalacji z ogniwami rSOC o mocy w zakresie od 10 kW do 1 MW. Warto podkreślić, że wytwarzanie paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwala na integrację systemy elektroenergetycznego z systemem gazowym, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Lokalizacja: Elbląg

Na miejsce instalacji pilotażowej wybrano elektrociepłownię Energa Kogeneracja w Elblągu.- To idealna lokalizacja dla tego projektu – obiekt spełnia wszystkie wymagania techniczne a zaangażowanie zarządu i pracowników spółki w pomoc dla tak wymagającego projektu pozwala nam z optymizmem patrzeć na harmonogram realizacji – dodaje Jędrzej Chmielewski z CBRF.

Realizacja projektu potrwa trzy lata. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Energa będzie dysponować technologią, która umożliwi produkcję tak potrzebnego wodoru.

Czytaj też:
Innowacyjna stacja ładowania energii do auta