Wodorowy hub w Zachodniopomorskiem
Artykuł sponsorowany

Wodorowy hub w Zachodniopomorskiem

Dodano: 
Sygnatariusze listu intencyjnego na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej.
Sygnatariusze listu intencyjnego na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Źródło: Materiały prasowe / Grupa Azoty
Przedstawiciele władz centralnych, agencji rządowych, uczelni wyższych i instytutów naukowych i spółek skarbu państwa podpisali list intencyjny na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. W gronie sygnatariuszy listu nie mogło zabraknąć firm należących do Grupy Kapitałowej Azoty, największego w Polsce producenta wodoru.

Podpisanie listu intencyjnego zorganizowano z inicjatywy wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. W uroczystości wzięli udział m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska oraz sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Grupę Kapitałową Azoty w uroczystości podpisania listu reprezentowali Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy oraz Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się ponadto wojewoda zachodniopomorski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Enea S.A., Enea Operator, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Politechnika Koszalińska i Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Przyszłość pod znakiem wodoru

Sygnatariusze listu zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Porozumienie zakłada między innymi wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie, zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru. Sygnatariusze mają podejmować działania zmierzające do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także optymalizację energetyczną z wykorzystaniem wodoru.

Sygnatariusze listu zadeklarowali kontynuowanie i rozwój dotychczasowej współpracy w zakresie gromadzenia, sprężania, oczyszczania i transportu wodoru, bezpieczeństwa instalacji wodorowych, w tym ich monitorowania oraz ograniczania przenikalności, a także wytwarzania wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych.

Na mocy listu intencyjnego strony zadeklarowały również m.in. współpracę otoczenia gospodarczego z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w obszarach takich jak tworzenie klas patronackich, prowadzenie studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych.

– Województwo zachodniopomorskie ma ogromny potencjał w zakresie technologii wodorowych. Mam na myśli Port Morski Police, z nowo budowanym gazoportem i rozbudowywanym portem chemicznym na potrzeby inwestycji Polimery Police, która z kolei pozytywnie wpłynie na rozbudowę mocy wytwórczych Grupy Azoty w produkcji wodoru – powiedział Tomasz Hinc.

Planowana roczna produkcja wodoru w przypadku zakładów Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Polyolefins ma od 2023 roku wynosić ponad 120 tysięcy ton.

– Co istotne, już dziś prognozuje się, że kluczową rolę w transformacji energetycznej odegrają porty, stąd kluczowe znaczenie w tym aspekcie dla naszego regionu może odegrać właśnie Port Morski Police, stając się „zielonym hubem surowcowym", obejmującym zielony wodór i zielony amoniak – dodał prezes zarządu Grupy Azoty.
Źródło: Wprost