Lataj odpowiedzialnie!
Artykuł sponsorowany

Lataj odpowiedzialnie!

Dodano: 
KLM latają odpowiedzialnie
KLM latają odpowiedzialnie Źródło:Materiały prasowe
Najstarsze linie lotnicze na świecie i pionier awiacji – KLM Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze, w swój setny jubileusz powołały proekologiczny program pod nazwą „Fly Responsibly” (Lataj odpowiedzialnie) i wyznaczyły swoją misję jako lidera zmian w kierunku zrównoważonego lotnictwa przyszłości.

Program „Fly Responsibly” zakłada wymianę know-how i szeroko zakrojoną współpracę sektora transportu, zachęca, aby tworzyć nowe, zrównoważone rozwiązania, dzielić się doświadczeniem i najlepszymi praktykami na rzecz bardziej ekologicznego lotnictwa przyszłości. Przede wszystkim zaś „Fly Responsibly” uświadamia wspólną odpowiedzialność za klimat, która spoczywa nie tylko na całej branży lotniczej, a także na jej akcjonariuszach i klientach.

Dobre planowanie – co może zrobić każdy pasażer?

Odpowiedzialne podróżowanie zaczyna się od mądrego planowania. Dokąd? Samochód czy samolot? Co spakować? Niezależnie od wybranego środka transportu istnieją sposoby, aby zminimalizować ślad środowiskowy naszej podróży, a każda, nawet mała, zmiana się liczy! KLM wspiera alternatywy dla lotów krótkodystansowych i zakłada zastępowanie ich usługami kolejowymi przy założeniu, że pociąg spełnia wymogi pod względem prędkości, niezawodności i komfortu podróży. Przykładem jest zastąpienie części lotów między Amsterdamem a Brukselą szybką koleją w ramach zintegrowanej usługi „Air & Rail”. W przypadku dalszej podróży, która wyklucza pociąg czy samochód, warto przed wyborem linii sprawdzić, czy przewoźnik podejmuje dobre praktyki w kierunku ochrony klimatu. Ponadto wszyscy pasażerowie KLM mogą zneutralizować CO2 swojego lotu dzięki usłudze kompensacji CO2ZERO. Zgromadzone w ten sposób darowizny przewoźnik wykorzystuje na zalesianie, które pozytywnie wpływa na bilans CO2 w atmosferze. Pakowanie to też istotna kwestia. Średnio pasażer zabiera w podróż lotniczą około 18 kg bagażu. Emisja dwutlenku węgla pojedynczego lotu KLM mogłaby spaść o prawie 55 ton rocznie, gdyby każdy podróżny zmniejszył wagę swojego bagażu o zaledwie jeden kilogram.

Jak linie obniżają emisję?

W porównaniu z rokiem 2005 linia KLM obniżyła całkowitą emisję dwutlenku węgla o 4 proc., a emisję w przeliczeniu na jednego pasażera – o 31 proc. Cele wyznaczone do osiągnięcia do roku 2030 to odpowiednio: -15 proc. i -50 proc. Co linia lotnicza może zrobić, aby zminimalizować swój ślad węglowy? Najskuteczniejszym obecnie działaniem jest modernizacja floty. Nowoczesny, paliwooszczędny samolot, taki jak na przykład Embraer 195-E2, emituje 31 proc. mniej CO2 na pasażera w porównaniu ze swoim „poprzednikiem” – Embraerem E-190.

Od 2009 KLM kontynuuje inwestycje w zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), które stanowi drugi ważny element w strategii redukcji emisji CO2. Lot na mieszance z udziałem SAF pozwala obniżyć emisję CO2 o ponad 85 proc. w porównaniu z konwencjonalną kerozyną. W 2019 KLM zakupił 6911 ton ekopaliwa, a jedocześnie ogłosił, że wspólnie z koncernem energetycznym SkyNRG zbuduje pierwszą holenderską rafinerię paliwa zrównoważonego, co pozwoli wykorzystywać je na większą skalę. Trwają prace nad nowymi rozwiązaniami. Na początku tego roku KLM wykonały pierwszy na świecie lot pasażerski z wykorzystaniem syntetycznego paliwa lotniczego, które zostało wyprodukowane bez użycia surowców kopalnych, ale na bazie dwutlenku węgla (pochodzącego z przemysłu i rolnictwa), wody i energii ze źródeł odnawialnych. Powstaje też energooszczędny samolot przyszłości Flying-V.

Prace nad redukcją emisji CO2 trwają również na ziemi. Dzięki wymianie ładowarek dolnego pokładu na urządzenia zasilane prądem oraz coraz szerszemu korzystaniu z energii odnawialnej KLM obniżył emisję CO2 generowaną na swoim lotnisku o połowę w porównaniu z rokiem 2018. Celem do roku 2030 jest całkowicie bezemisyjna obsługa naziemna linii. Pomagają w tym innowacje takie jak Taxibot - hybrydowy pojazd, który może odholować pełen samolot wprost do miejsca startu na pasie. Ponieważ do tego momentu samolot nie musi uruchamiać silników, zużycie paliwa podczas kołowania zmniejsza się od 50 proc. do 85 proc.

Zarządzanie odpadami, oszczędność wody i innowacje

Przemyślana gospodarka odpadami to kolejny istotny element programu Fly Responsibly. Ilość odpadów generowanych przez KLM, nienadających się do recyklingu, udało się do tej pory obniżyć o 19 proc. (w porównaniu z 2011 rokiem). Celem jest dalsza ich redukcja, aby do 2030 roku zmniejszyć ich ilość o połowę. Linia działa tu dwutorowo. Po pierwsze, dąży do generowania mniejszej ilości odpadów ogółem, a po drugie stosuje zaawansowane metody sortowania i przetwarzania śmieci z pokładu. Warto tu wspomnieć o innowacyjnych pomysłach. Trwają testy recyklingu w systemie zamkniętym, któremu poddawane są naczynia cateringowe. Dzięki temu, że są wykonane z odpowiednio dostosowanego materiału, mogą być przetwarzane i służą ponownie na tej samej trasie. Linia znalazła też sposób na zużyte podczas lotu butelki PET, które służą do produkcji filamentu do drukarek 3D. Następnie z tego materiału KLM drukuje narzędzia i drobne elementy do konserwacji samolotów. Stosowana przez KLM specjalna „półsucha” metoda mycia samolotów, pozwala zaoszczędzić 9 milionów litrów wody rocznie.

Artykuł został opublikowany w 12/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.