Przyszłość świata w praktyce
Artykuł sponsorowany

Przyszłość świata w praktyce

Dodano: 
Zatrzymać zmiany klimatu – Epson realizuje cele zrównoważonego rozwoju
Zatrzymać zmiany klimatu – Epson realizuje cele zrównoważonego rozwoju Źródło:Jasper Gibson
Troszczymy się o planetę i naszą przyszłość. Oszczędzamy wodę, wybieramy energooszczędne urządzenia, mozolnie segregujemy śmieci i często zastanawiamy się: no dobrze, a co dla wspólnej przyszłości robią wielkie korporacje, ci, od których zależy znacznie więcej. Chcesz wiedzieć? Wszystko można sprawdzić.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i pełna transparentność w kwestii podejmowanych działań to zobowiązanie, które podjęło już ponad 3000 podmiotów (firm i organizacji) z całego świata. Jednym z nich jest japoński koncern Epson, lider branży nowoczesnych technologii. Najnowszy raport firmy Epson z działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju właśnie trafił do sieci. Tytuł: „Wybieramy bycie eko”. Jak „bycie eko” wygląda w praktyce? Oto wybór najważniejszych fragmentów raportu.

Globalna strategia

Ustalone w 2015 r. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals; SDG) to spójna strategia na rzecz stworzenia bardziej zrównoważonej, wspólnej przyszłości do 2030 r. Plan działania w obszarach o kluczowym dla ludzkości znaczeniu, m.in. w kwestii ochrony środowiska, choć nie tylko.

– Widzimy świat, w którym w każdym kraju dokonuje się trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, sprzyjający integracji społecznej, a wszyscy mają możliwość godnej pracy. Świat, w którym obowiązują wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a wykorzystanie wszystkich zasobów naturalnych, od powietrza po glebę, od rzek, jezior i formacji wodonośnych po morza i oceany, ma charakter zrównoważony – czytamy w preambule rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 25 września 2015 r., przyjętej przez 193 państwa na całym świecie. Cele ONZ to wyzwania dla nich, ale nie tylko. Weryfikowanie zgodności z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest m.in. jedną z istotnych metod śledzenia postępów firm, w tym wielkich globalnych korporacji ocenianych w ramach kryteriów ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny). Te, które jak Epson oficjalnie zobowiązały się do przestrzegania Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ, muszą nie tylko aktywnie działać na rzecz zadeklarowanych celów, ale także sukcesywnie raportować postępy z działań ESG w Europie. A to ambitne zadanie, tym bardziej, że w 2021 r. Sekretariat ONZ wyznaczył 10 nowych priorytetów. Na liście znalazły się m.in. kwestie takie jak: odpowiedź na COVID-19, wykorzystanie możliwości cyfrowych technologii i jednoczesne przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom, zwalczanie ubóstwa i nierówności społecznych czy przestrzeganie praw człowieka. Jak działania firmy wpisują się w strategie ONZ?

Zielone technologie

–Jedną z odpowiedzi na kryzys klimatyczny jest zrównoważony rozwój technologii, będący naszym atutem i jedną z głównych inicjatyw. Jako globalna firma z branży technologicznej czujemy się w obowiązku rozwijać technologie, które zmieniają świat i pomagają naszym klientom ograniczać ich ślad węglowy – tłumaczy Debora Tobing, manager ds. zrównoważonego rozwoju w Epson. Czym są zielone technologie? To technologie pozwalające na oszczędne/zrównoważone gospodarowanie zasobami i surowcami.

Przykład? Opracowana w laboratoriach firmy technologia druku atramentowego bez użycia ciepła (HeatFree) pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 83 proc., w porównaniu z drukarką laserową. 60 mln drukarek atramentowych bez kartridży serii EcoTank, sprzedanych już na świecie, to średnio 1,6 mln ton zużytego plastiku mniej. PaperLab, opatentowane przez firmę Epson jedyne na świecie biurowe urządzenie do recyklingu papieru, pozwala na niemal zamknięty obieg papieru (bez konieczności wywożenia z biura ton makulatury). Zielone technologie Epsona opanowały biura, ale nie tylko. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem są nowe, cyfrowe drukarki umożliwiające oszczędne gospodarowanie surowcami w przemyśle tekstylnym.


Monna Lisa – królowa wybiegów

Moda niszczy Ziemię! – alarmują media. I słusznie. Gazy cieplarniane, trujące barwniki, hektolitry zużywanej wody. Przemysł odzieżowy uznawany jest obecnie za jednego z największych trucicieli planety. Czy można to zmienić? Możemy kupować mniej albo przynajmniej rozsądniej. Na to ostatnie mamy coraz większe szanse, bo nowa generacja projektantów i współpracujących z nimi firm coraz częściej wybiera nowoczesne, znacznie bardziej ekologiczne, rozwiązania umożliwiające zrównoważony sposób produkcji.

Dobrym przykładem jest cyfrowy druk na tekstyliach w porównaniu z tradycyjnymi metodami, zużywający znacznie mniej wody i energii. O jakich konkretnie oszczędnościach mowa? – Nasze cyfrowe drukarki do druku na tkaninach zmniejszają zużycie wody nawet o 90 proc. i energii do 30 proc. – przekonują przedstawiciele firmy Epson. Druk cyfrowy w porównaniu z tradycyjnym procesem barwienia generuje także znacznie mniej odpadów, a wszystko przy zachowaniu doskonałej jakości.

Przykład? Seria Monna Lisa EvoTre umożliwiająca druk wysokiej jakości w różnych dziedzinach: od ekskluzywnej mody i fast fashion (odzież oferowana w śmieciówkach) po akcesoria, tkaniny domowe i odzież sportową. Jedna drukarka może obsługiwać wiele różnych rodzajów atramentów, drukować na dowolnego rodzaju tkaninie i odtwarzać najprostsze lub najbardziej złożone projekty nie tylko w wysokiej jakości, ale także bardzo szybko.

Nowa zrównoważona przyszłość

Działania na rzecz zminimalizowania wpływu technologii na środowisko to od lat długofalowa polityka firmy. Epson już kilkanaście lat temu zobowiązał się, że do 2050 r. ograniczy o 90 proc. emisję CO2 w całym cyklu życia swoich produktów i usług (gruntowna analiza już na etapie projektowania, zmniejszenie rozmiarów, wagi czy liczby części, plus umieszczenie wszystkich produktów koncernu w pętli ponownego wykorzystywania zasobów) i plan ten skrupulatnie realizuje, a nawet modyfikuje, podejmując kolejne wyzwania, jak np. reedukacja emisji dwutlenku węgla, zgodnie ze scenariuszem 1,5˚C do 2030 r. Koncern dołączył także do RE100, globalnej grupy firm zaangażowanych w stosowanie w 100 proc. odnawialnych źródeł energii do 2023 roku (na odnawialne źródła energii przeszły już wszystkie europejskie biura koncernu, także fabryka w Telford i Europejskie Centrum Dystrybucji w Bedburgu).

Dodatkowo w ciągu najbliższych dziesięciu lat firma zamierza zainwestować 100 mld jenów (ok. 770 mln euro) w ekologiczne technologie i rozwiązania w celu dalszego ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko. Główne obszary działania? Dekarbonizacja, recykling zasobów i przyspieszony program partnerski służący rozwijaniu innowacyjnych, ekologicznych technologii.

To duże wydatki, które jednak– jak pokazuje doświadczenie– szybko przekładają się na realne oszczędności. Przykład? Jeden z europejskich magazynów firmy. Dzięki wdrożeniu w nim nowych, energooszczędnych rozwiązań w latach 2015-2021 zużycie energii elektrycznej i gazu spadło ponad czterokrotnie. Podobnie ze zużyciem wody. W zakładach Epson wykorzystanie i odprowadzanie wody jest ściśle monitorowane w celu ograniczenia zużycia i oszczędności zasobów. Efekt? Rok 2016 europejskie biura firmy kończyły z niemal 15tys.mkw. zużytej wody. Trzy lata później liczba ta spadła już niemal o połowę. Bilans roku 2021 to już jedynie 3 tys. mkw., mimo że pandemia doprowadziła do wzrostu zużycia wody (dodatkowe procedury higieniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19).

Aby chronić zasoby naturalne, Epson z roku na rok zmniejsza także ilość związanych z funkcjonowaniem firmy odpadów. Zużyte materiały są zbierane i przetwarzane ponownie chociażby w ramach, działającego na terenie kilku krajów europejskich, programu odbioru i recyklingu kartridży. Co ważne usługa jest darmowa (na stronie firmy można zgłosić nie tylko potrzebę odbioru materiałów, ale także zamówić odpowiednie pojemniki czy koperty), a lista krajów, w których program jest dostępny z roku na rok się wydłuża. Zebrane wyroby (kartridże, a także tonery i zużyte pojemniki na tusz) są poddawane profesjonalnemu recyklingowi, a uzyskane w ten sposób materiały– wykorzystywane ponownie. Średnio 90 proc. zebranych materiałów można poddać recyklingowi, pozostałe 10 proc., które nie nadaje się do przetworzenia, jest wykorzystywane do wytworzenia energii.Z danych przedstawionych w „Raporcie zrównoważonego rozwoju firmy Epson Europe 2020/2021”, wynika, że ponownemu przetworzeniu są poddawane także materiały takie jak: drewno (ponad 306 tys. kg tylko w 2020 r.), papier (ponad 2 mln kg) i tworzywa sztuczne (ponad 810 tys. kg). Firma testuje też nowe sposoby pakowania. Ciekawym rozwiązaniem są zwłaszcza ekologiczne opakowania kartonowe, składające się w 30 proc.z traw szybkorosnących roślin i w 70 proc. z papieru z recyklingu. Dzięki wprowadzeniu na linię produkcyjną specjalnych maszyn pakujących udało się zminimalizować ilość używanej folii. Dziś palety, zamiast kilkoma, owijane są tylko jedną jej warstwą.

– Przy obecnym poziomie konsumpcji zrównoważone i wydajne korzystanie z zasobów jest kluczowe dla każdego biznesu. Ambitna strategia dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym i jej długofalowe wdrożenie powinny stanowić cel dążeń korporacji. Inicjatywy Epson w zakresie recyklingu stanowią kluczowy składnik naszej wizji.Dążymy do znalezienia zrównoważonych, innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym pomożemy przybliżyć rozwiązanie globalnego problemu ograniczonych zasobów – tłumaczy Debora Tobing.

Ekologia i znacznie więcej

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i pełna transparentność w kwestii podejmowanych działań to wielkie zobowiązanie, tym bardziej, że chodzi nie tylko o ochronę klimatu. To także m.in. walka o poszanowanie praw człowieka czy kwestie równość płci. Zrównoważony rozwój technologii jest doskonałą odpowiedzią na kryzys klimatyczny, jednak nie może funkcjonować w oderwaniu od innych obszarów. Dlatego ważną częścią raportu Epsona jest także ta poświęcona pracownikom.

Firma stawia na „równość, różnorodność i integrację”. Przykłady? Ponad połowa zatrudnionych między kwietniem 2019 r. a kwietniem 2020 r.to kobiety. W ramach wspierania ich rozwoju zawodowego koncern współpracuje m.in. z Klubem 30 proc. (30% Club), którego misją jest osiągnięcie m.in. 30- procentowej reprezentacji kobiet w zarządach i na stanowiskach kierowniczych w korporacjach na całym świecie. W ostatnim roku pracownicy odbyli łącznie 32 tysiące godzin szkoleń. W 2020 r. 96 proc. pracowników z regionu EMEAR ukończyło m.in. kurs e-learningowy dotyczący równości, różnorodności i integracji.

Wiele podjętych działań było związanych także z koniecznością zapewnienia zatrudnionym komfortowych warunków pracy w dobie COVID-19. Po konsultacjach z zespołem wprowadzono m.in. nową, hybrydową politykę, która umożliwiła elastyczny model pracy. Wdrożono też szereg inicjatyw, aby wspierać fizyczny, psychiczny, społeczny, a także finansowy dobrostan zatrudnionych osób (rozszerzono m.in. program pomocy dla pracowników, tak by w czasie pandemii zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tylko im, ale także ich bliskim).

– Nasi pracownicy mają fundamentalne znaczenie dla naszego sukcesu i tworzenia kultury firmy Epson. Dlatego też nieustannie rozważamy sposoby poprawy jakości życia naszych pracowników, ich rodzin i społeczności– czytamy w „Raporcie zrównoważonego rozwoju firmy Epson Europe 2020/2021”.

Walka ze zmianami klimatu wymaga wielkich zmian. To ogromny wysiłek, w którym muszą wziąć udział ludzie, całe państwa, a przede wszystkim, sektor biznesu, zwłaszcza działające na globalna skalę, wielkie korporacje. Ekologiczne, produkowane w zrównoważony sposób produkty, pozwalające swoim użytkownikom na jeszcze bardziej oszczędne, ekologiczne funkcjonowanie, wytwarzane w miejscach, które oszczędny sposób gospodarowania wprowadzają także u siebie. Szacunek dla zasobów planety i dla ludzi. Spójna filozofia zrównoważonego rozwoju. Ekologia w praktyce. To m.in. za takie podejście Epson zdobywa kolejne nagrodyjak platynowe wyróżnienie w audytach RBA za społecznie odpowiedzialną produkcję. Firma znalazła się także na prestiżowej liście A (zestawienie korporacji kierujących się w działalności zasadami zrównoważonego rozwoju, tworzone przez Carbon Disclosure Project), której autorzy docenili fakt, że firma jest liderem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i ochronie bezpieczeństwa wody. Ukoronowaniem 2021 r. był, przyznany już po raz drugi, certyfikat EcoVadis Platinum (przyznawany zaledwie 1 proc. najlepszych podmiotów w branży). Początek 2022 r. toZielone Serce Wprost, nagroda przyznawana za działania na rzecz ochrony i przetrwania Ziemi, bo odważne projekty, dobrze służące naszej planecie, zasługują na uznanie.