Grupa ORLEN inwestuje na rzecz gospodarki cyrkularnej
Artykuł sponsorowany

Grupa ORLEN inwestuje na rzecz gospodarki cyrkularnej

Dodano: 
Rafineria PKN ORLEN w Płocku
Rafineria PKN ORLEN w Płocku Źródło:PKN ORLEN
Grupa ORLEN prowadzi kolejne inwestycje wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Czeski zakład ORLEN Unipetrol w Litvinovie uzyskał certyfikację umożliwiającą produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych olejów roślinnych (HVO). Z kolei w rafinerii w Płocku Grupa ORLEN rozwija innowacyjną technologię uwodornienia przepracowanych olejów spożywczych.

Zgodnie ze strategią ORLEN2030 Grupa ORLEN realizuje wiele projektów w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, wpisujących się w założenia gospodarki cyrkularnej. Zrównoważone inwestycje w segmencie petrochemicznym są kluczowym elementem strategii ORLEN2030, przybliżającym koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton. – Wspieramy rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym poprzez kolejne inwestycje w produkcję biomateriałów oraz wykorzystanie surowców z recyklingu– mówi Tomasz Wiatrak, prezes zarządu ORLEN Unipetrol.

Biopolipropylen z Litvinowa

Uwodornione oleje roślinne (HVO) są biosurowcem, który może zastępować ropę naftową jako wsad do produkcji biokomponentów do paliw oraz monomerów i polimerów. Do wytwarzania HVO można wykorzystywać np. zużyte oleje posmażalnicze, które w branży gastronomicznej i hotelarskiej były traktowane dotychczas jako materiały odpadowe. Testy prowadzone w zakładzie ORLEN Unipetrol w Litvinovie potwierdziły, że produkty uzyskiwane przy wykorzystaniu uwodornionych olejów roślinnych charakteryzują się takimi samymi właściwościami jak materiały w całości wykonane z surowców konwencjonalnych.

Po pierwszych testach oraz pomyślnym przejściu procesu certyfikacyjnego zrealizowano kolejne testy produkcyjne, w których uzyskano biocyrkularny polipropylen, tworzywo szeroko wykorzystywane w branży budowlanej, motoryzacyjnej i opakowaniowej. Stosowana przez ORLEN Unipetrol metoda może być stosowana także do produkcji polietylenu, etylenu czy benzenu. Ze 100 ton materiału wsadowego uzyskano 95 ton certyfikowanego tworzywa. Obecnie ORLEN Unipetrol jest w stanie przetwarzać w Litvinovie ok. 5 tysięcy ton HVO rocznie. Wkrótce te zdolności produkcyjne mają się podwoić.

Wyprodukowany w Czechach biocyrkularny polipropylen będzie wykorzystywany do dalszych testów i badań realizowanych we współpracy z wybranymi odbiorcami, którzy również są zobowiązani do przejścia procesu certyfikacyjnego tak, by cały łańcuch wartości był zgodny z założeniami certyfikacji. Zakończenie tego procesu umożliwi rozpoczęcie produkcji na skalę komercyjną.

Częściowe zastąpienie produktów naftopochodnych alternatywnym surowcem pozwoli na zmniejszenie emisji i jest odpowiedzią na oczekiwania regulacyjne i rynkowe.

W ORLEN Unipetrol w Litvinovie trwają również testy recyklingu chemicznego z wykorzystaniem pirolizy, czyli rozkładu termicznego surowców w wysokich temperaturach. Technologia ta pozwoli na wykorzystywanie surowców odpadowych, takich jak tworzywa sztuczne do produkcji węglowodorów dla instalacji petrochemicznych.

Biopaliwa z Płocka

Technologie wykorzystujące uwodornione oleje roślinne zostaną również wdrożone w zakładzie PKN ORLEN w Płocku. Do 2024 roku powstanie tam instalacja HVO, w której na skalę przemysłową wprowadzona zostanie technologia uwodornienia oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanek.

Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. Wydajność instalacji HVO może wynieść około 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie. To ekologiczne i innowacyjne rozwiązanie, zgodnie ze strategią ORLEN2030, wzmocni pozycję koncernu na rynku biopaliw. Szacowana wartość inwestycji to ok. 600 mln złotych.

Estry i gliceryny bio z Trzebini

Inwestycje, w których są wykorzystywane przetworzone oleje, realizowane są również w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini. W listopadzie 2021 roku spółka podpisała umowę na budowę instalacji do wytwarzania i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Inwestycja, której wartość jest szacowana na ok. 127,5 mln złotych, zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2023 roku.

W biorafinerii ORLEN Południe powstały również instalacje ekologicznego glikolu propylenowego produkowanego z roślin oleistych oraz kwasu mlekowego powstającego z melasy cukrowej.