Dobra energia na Podkarpaciu
Artykuł sponsorowany

Dobra energia na Podkarpaciu

Dodano: 
Inauguracja budowy instalacji fotowoltaicznej w Nisku
Inauguracja budowy instalacji fotowoltaicznej w Nisku Źródło: facebook.com/KFAArmatura
Grupa PZU konsekwentnie realizuje swoją strategię ESG, której celami są m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej i wspieranie transformacji klimatyczno-energetycznej kraju. Troska o środowisko i zrównoważony rozwój przyświeca również innym spółkom powiązanym z ubezpieczycielem. KFA Armatura, polski producent grzejników aluminiowych i armatury sanitarnej, którego właścicielem jest Grupa PZU, rozpoczął budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych na Podkarpaciu

Moc budowanej farmy fotowoltaicznej wyniesie 1,8 MWp, co uplasuje farmę na szóstej pozycji pod względem ilości wytwarzanej energii w całym regionie. Farma zostanie oddana do użytku już za kilka miesięcy, a inwestorem jest spółka KFA Armatura - należąca do portfolio Grupy PZU.

– Choć mamy już sto lat, jesteśmy firmą nowoczesną i innowacyjną – mówi prezes KFA Armatura, Magdalena Tokarczyk-Cyran. – Jako firma odpowiedzialna społecznie zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym obowiązkiem jest także ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego każdego dnia podejmujemy działania w tym zakresie. Farma z pewnością zalicza się do tych największych. To dla nas ogromne przedsięwzięcie, ale jesteśmy przekonani, że warto – przekonuje.

Farma fotowoltaiczna, która powstanie na terenie zakładu produkcyjnego, nie tylko pozwoli zredukować koszty jego działalności, lecz także znacząco zmniejszy ślad węglowy spółki. Jak oblicza Wojciech Rosiński, członek zarządu KFA Armatura: Uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,8 MWp na terenie naszej fabryki pozwoli na pokrycie zużycia energii elektrycznej zakładu na poziomie blisko 20 proc. w skali roku, co przyczyni się do znaczącego obniżenia emisji CO2 w tej części Polski.

Dogodne uwarunkowania

Podkarpacie jest jedną z najlepszych lokalizacji w Polsce do tego typu inwestycji. Działające tu farmy fotowoltaiczne należą do najbardziej efektywnych w kraju za sprawą warunków naturalnych - ukształtowania terenu i wartości przeciętnego rocznego nasłonecznienia. W tym wyjątkowo pogodnym regionie osiąga ono wartość ponad 1100 kWh/mkw., czyli mniej więcej o 10 proc. powyżej średniej dla całego kraju.

Wśród mieszkańców regionu rośnie także świadomość pozytywnego oddziaływania odnawialnych źródeł energii zarówno na ich portfel, jak i środowisko naturalne. W obszarze rozwoju energetyki prosumenckiej województwo podkarpackie plasuje się na piątym miejscu pod względem liczby przyznanych dofinansowań w rządowym programie „Mój prąd” (dane dotyczą roku 2021).

Odpowiedzialny biznes

To niejedyna działalność Grupy PZU w obszarze zrównoważonego rozwoju. Ta największa instytucja finansowa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od lat dba o zrównoważony rozwój każdej zarządzanej przez siebie komórki i konsekwentnie realizuje przyjętą na lata 2021-2024 strategię zrównoważonego rozwoju „Rozwój w równowadze”. PZU chce być promotorem „zielonej” zmiany wśród swoich kontrahentów, klientów i partnerów społecznych, zarówno przez finansowanie dużych inwestycji w OZE, jak i odpowiednie produkty ubezpieczeniowe, ofertę funduszy inwestycyjnych opartych na ESG oraz usługi doradcze dla firm przeprowadzających dekarbonizację. Strategia zakłada osiągnięcie przez Grupę PZU neutralności klimatycznej do 2024 r., co wiąże się z wykorzystaniem przez wszystkie zarządzane przez PZU spółki wyłącznie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Elementem strategii jest także systematyczne zmniejszanie w kolejnych latach własnego śladu węglowego przez sukcesywną rozbudowę floty firmowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych, a także działania na rzecz redukcji emisji CO2 w całym łańcuchu współpracujących ze spółką podmiotów.

Zielony lider

Jako największy gracz na rynku ubezpieczeniowym PZU oferuje ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii (OZE) – instalacji fotowoltaicznych, solarnych (kolektorów słonecznych) oraz pomp ciepła. Z oferty mogą skorzystać właściciele mikroinstalacji, wykorzystujący wytworzoną we własnym gospodarstwie domowym energię do prywatnych celów. Ubezpieczenie chroni instalację fotowoltaiczną (w tym ładowarkę samochodową oraz akumulator) od wszystkich ryzyk, czyli utraty, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia w wyniku np. awarii, pożaru, przepięcia, powodzi, wichury, gradu czy innych gwałtownych zjawisk pogodowych, a także dewastacji i kradzieży. To również rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pewność, że niezależnie od przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej lub niższej produkcji energii elektrycznej, ich zakładane oszczędności wynikające z tego tytułu nie ucierpią. W pierwszym przypadku, gdy instalacja nie działa i zaczyna się większe zużycie prądu z „tradycyjnych” źródeł, co wiąże się z wyższymi rachunkami od dostawców energii, klient może otrzymać odszkodowanie za przerwy w produkcji odnawialnej energii – łącznie aż do 180 dni.

Dobiegają także końca prace nad budową finansowaną przez TFI PZU SA dwóch farm wiatrowych – w Mławie i Grajewie. Farmy o łącznej mocy 51,4 MW rocznie zdołają wytworzyć około 192 Gwh energii. PZU finansuje także rozbudowę nowoczesnej elektrowni wiatrowej Potęgowo w województwie pomorskim. Jest to obecnie największy tego typu projekt w Polsce. Wkład PZU w tę inwestycję przełoży się na oddanie do użytku 17 turbin wiatrowych. Łączna moc elektrowni Potęgowo ma wynieść 256,9 MW, co daje jej 4 proc. udziału w całkowitej mocy farm wiatrowych funkcjonujących w Polsce. Oddanie farmy do użytku jest planowane jest na przełom obecnego i przyszłego roku. PZU przeznaczyło także 50 ml zł na budowę w Białym Borze koło Szczecinka w woj. zachodniopomorskim jednej z największych w Polsce farm wiatrowych – 42 turbiny wiatrowe osiągają moc ok. 145 MW, co pozwala na zaopatrzenie w energię ok. 100 tys. gospodarstw domowych. Zaangażowanie spółki w finansowanie farm wiatrowych przekroczyło już 200 mln zł.

Przykładem dobrych praktyk jest także przeprowadzka PZU do nowoczesnego, „zielonego” biurowca w centrum Warszawy. Oddany w maju do użytku Generation Park Y korzysta wyłącznie z energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, co pozwala obniżyć aż o jedną czwartą zużycie energii i o 60 proc. zużycie wody. Dzięki samej przeprowadzce do nowego budynku ubezpieczyciel zmniejszy ślad węglowy o 2,5 tys. ton CO2rocznie. To tyle, ile w ciągu roku emituje tysiąc samochodów.

Źródło: PZU
 0

Czytaj także