Alior Bank stawia na zrównoważony rozwój. Odpowiedzialność społeczna jednym z priorytetów firmy
Artykuł sponsorowany

Alior Bank stawia na zrównoważony rozwój. Odpowiedzialność społeczna jednym z priorytetów firmy

Dodano: 
Alior Bank wyznacza ścieżkę, na której ESG nie jest jedynie częścią strategii biznesowej, lecz integralnym elementem kultury organizacyjnej
Alior Bank wyznacza ścieżkę, na której ESG nie jest jedynie częścią strategii biznesowej, lecz integralnym elementem kultury organizacyjnejŹródło:Alior Bank
Firmy coraz częściej kształtują swoje strategie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG). Jednym z elementów, który nabiera szczególnego znaczenia w tym kontekście jest odpowiedzialność społeczna. Oznacza ona nie tylko dbanie o pracowników, ale też tworzenie środowiska pracy sprzyjającego różnorodności, wzmacnianie zaangażowania zespołu oraz dążenie do zwiększenia produktywności poprzez innowacyjne i odpowiedzialne podejście do zarządzania.

Alior Bank wdraża rozwiązania z obszaru ESG skupiając się na dwóch istotnych obszarach – wewnętrznej strukturze organizacyjnej i relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Instytucja od wielu lat angażuje się m.in. w pomoc osobom w potrzebie czy dbanie o rozwój i zdrowie pracowników.

Centrum Pomocy Towarowa 25a

Po wybuchu wojny w Ukrainie, Alior Bank zorganizował wsparcie dla obywateli tego kraju, zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i działań na przejściach granicznych czy w punktach pomocy.

Instytucja przekazała kilkanaście ze swoich nieruchomości w całej Polsce na cele pomocowe. W największym udostępnionym biurowcu, przy ul. Towarowej 25a w Warszawie, powstało Centrum Pomocy. Bank współprowadzi je m.in. z Caritas Polska, UNICEF i Miastem Stołecznym Warszawa.

Centrum Pomocy doceniane jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przy Towarowej 25a gościli m.in. Linda Thomas-Greenfield – ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, dr Rashed Mustafa Sarwar – koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, Agata Kornhauser-Duda – Pierwsza Dama RP, Ołena Zełeńska – Pierwsza Dama Ukrainy oraz Priyanka Chopra – jedna z największych gwiazd hinduskiego kina i Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Centrum Pomocy Towarowa do dziś oferuje doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe, tłumacza języka ukraińskiego i migowego, czy pomoc rzeczową. Od marca 2022 r. wsparcie uzyskało tam ponad 40 tys. osób.

Raport Social Banking

W grudniu 2023 r. Alior Bank zaprezentował raport na temat social bankingu. Idea ta promuje transparentność oraz etyczne praktyki finansowe, a także uczestnictwo w kampaniach społecznych. Badanie zrealizowano we współpracy z Mastercard.

Wyniki raportu potwierdzają, że zdecydowana większość dorosłych Polaków aktywnie wspiera akcje charytatywne. Zarówno pomoc finansowa, jak i materialna cieszą się ogromnym uznaniem wśród respondentów, uzyskując ponad 80 proc. poparcia w obu przypadkach.

Badanie pozwoliło dostrzec istotną rolę, jaką odgrywają banki w kontekście wspierania działań charytatywnych. Blisko połowa ankietowanych przyznała, że ich angaż w pomoc byłby częstszy, gdyby istniała możliwość uczestnictwa w nich w sposób wygodny i zdalny, na przykład za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji.

W odpowiedzi na tę potrzebę, Alior Bank wraz z Mastercard udostępnił możliwość wymiany punktów zebranych w ramach programu Bezcenne Chwile na wsparcie finansowe jednej z pięciu zaangażowanych organizacji: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Pomoc Autyzm, Fundacji Synapsis, Fundacji Różowa Skrzyneczka oraz Instytutu Matki i Dziecka. Daje to każdemu użytkownikowi programu możliwość włączenia się w działania na rzecz obszarów społecznych, które są mu bliskie.

Projekt ONA

Raport na temat social bankingu zrealizowano w ramach inicjatywy rozwojowo-profilaktycznej Alior Banku ONA. Akcję zapoczątkował prezes zarządu, Grzegorz Olszewski, a realizują ją pracowniczki instytucji. Działania skierowane są do wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, angażować się w tematy ważne społecznie, przełamywać stereotypy i reagować na potrzeby zmieniającego się świata.

Jednym z pierwszych kroków ku zapewnieniu komfortu pracowniczkom i klientkom Alior Banku, było umieszczenie skrzyneczek z artykułami higienicznymi dla kobiet w 164 oddziałach i wszystkich centralach korporacyjnych banku. Akcję zrealizowano dzięki współpracy z Fundacją Różowa Skrzyneczka.

W pięciu centralach banku pracownicy zorganizowali również zbiórki wyżej wspomnianych produktów, by następnie przekazać je do placówek oświatowych w różnych częściach Polski – w Niestachowie, w Lędzinach i w Samborcu. Zapewnienie dostępu do artykułów higienicznych w szkołach pomaga uczennicom czuć się bardziej komfortowo i zapobiega dyskryminacji ze względu na sytuację materialną.

W ramach projektu odbywają się także szkolenia i warsztaty z zakresu m.in. rozwoju osobistego, mindfulness oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

Alior Bank wyznacza ścieżkę, na której ESG nie jest jedynie częścią strategii biznesowej, lecz integralnym elementem kultury organizacyjnej. Każdy zatrudniony w tej instytucji może skorzystać z 16 godzin w ciągu roku na wolontariat w ramach pracy oraz jednego dnia wolnego na badania profilaktyczne.

Wspierając rozwój pracowników i zachęcając klientów do działań charytatywnych Alior Bank udowadnia, że społeczna odpowiedzialność to realny fundament zrównoważonego i kompleksowego rozwoju firmy.

Źródło: Alior Bank