Nauka dla zrównoważonego rozwoju, czyli jaka?
Artykuł sponsorowany

Nauka dla zrównoważonego rozwoju, czyli jaka?

Dodano: 
Dzisiejsi konsumenci biorą pod uwagę nie tylko to, co oferuje dana firma, ale także czy jest odpowiedzialna społecznie. Od korporacji oczekuje się teraz znacznie więcej niż tylko dostarczania produktów i usług. Mają działać zgodnie z wartościami, które deklarują. Jest to szczególnie ważne dla najmłodszego pokolenia, tzw. generacji Z, której przedstawiciele są znacznie bardziej świadomi niż ich rodzice czy dziadkowie – wiedzą, czego mogą oczekiwać od marek i jak to wyegzekwować.

W tym roku już po raz trzeci firma 3M zapytała ponad 1000 Polaków o ich stosunek do nauki i opinie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie State of Science Index jest realizowane jednocześnie w 14 krajach na łącznej próbie 14 tys. osób. Jak wynika z najnowszych danych1, Polacy oczekują od dużych firm zmniejszenia ilości produkowanego plastiku (40 proc.) czy wytwarzanych odpadów (32 proc.), wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektów (34 proc.), a także zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu (28 proc.).

3M jest globalną korporacją, obecną w Polsce od prawie 30 lat. Jako właściciel wrocławskiego Superhubu2, trzech innych zakładów produkcyjnych i organizacji biznesowej rozlokowanych na terenie naszego kraju, w obszarze zrównoważonego rozwoju i wdrażania rozwiązań poprawiających jakość życia ludzi radzi sobie jak mało kto. Głównym wyróżnikiem firmy jest działalność w oparciu o naukę i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach 52 platform technologicznych. Pozwala to 3M wykorzystywać innowacje w różnych obszarach, sprawnie reagować na potrzeby rynku i wdrażać do fabryk najnowocześniejsze rozwiązania.

Firma opiera swoją strategię zrównoważonego rozwój na trzech filarach: gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular econonomy), ochrony klimatu oraz szeroko rozumianej społeczności – konsumentów, pracowników, zewnętrznych partnerów i dostawców.

Science for Circular, czyli produkty dla zrównoważonej przyszłości

Koncepcja tzw. circular economy ma na celu ograniczanie wpływu produktów na środowisko. Traktuje ona konsumentów jako aktywnych uczestników procesu i zakłada, że produkty i usługi firm uwzględniają potrzeby zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzystania zasobów już na etapie ich projektowania. 3M w tej dziedzinie poszło o krok dalej, tworząc produkty oparte na surowcach z recyklingu oraz takie, których wykorzystywanie pozwalana na ograniczenie odpadów i emisji, co wspomaga klientów firmy w tworzeniu zrównoważonych procesów. Te i inne działania wpisują się w pierwszy filar działania 3M – Nauka dla gospodarki o obiegu zamkniętym (eng. Science for Circular).

W 2019 roku 3M wdrożyła tzw. Deklarację Zrównoważonego Rozwoju. Był to rezultat zobowiązania złożonego przez Johna Banovetza, wiceprezesa ds. innowacji 3M na konferencji COP24 w Katowicach w 2018 r. Zgodnie z przyrzeczeniem, każdy nowy produkt wprowadzany przez firmę na rynek ma wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju, tj. nadaje się do recyklingu, wielokrotnego użycia czy aktywnie wpływa na minimalizowanie zmian klimatycznych. Dobrym przykładem są redukujące smog granulki 3M™ Smog-reducing Granules, które wykorzystują energię słoneczną do przekształcania zanieczyszczeń powietrza (tlenków azotu) w jony rozpuszczalne w wodzie, które bezpiecznie zmywają się wraz z deszczem.

Każdego roku 3M wprowadza na rynek średnio 1000 nowych produktów, a jej globalne portfolio przekroczyło już 55 tys. produktów reprezentujących 800 marek – obejmując wyroby wykorzystywane przez specjalistów z branży medycznej, wielu dziedzin przemysłu, przez takie, które podnoszą komfort życia w domu, po stosowane w sektorze kosmicznym.

Mówiąc o gospodarce o obiegu zamkniętym ciężko pominąć zasady zarządzania zasobami i surowcami w samych fabrykach. Dobre wyniki dla 3M na tym polu potwierdzają kolejne osiągnięcia. W ujęciu globalnym firmie udało się zredukować odpady produkcyjne o 12,4 proc.3. Dodatkowo do końca 2019 r. 35,4 proc. zakładów produkcyjnych 3M na świecie osiągnęło status zero landfill, czyli zerowy wynik produkowanych odpadów. W ostatnich 15 latach o 43,3 proc. ograniczona została także konsumpcja wody w fabrykach 3M.

Science for Climate, czyli sprostać wyzwaniom klimatu

Nauka dla klimatu to drugi filar filozofii 3M, która od ubiegłego roku może pochwalić się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 32,6 proc. Kolejny cel wyznaczony przez firmę zakłada, że do 2025 r. wolumen ten wzrośnie do 50 proc., a do 2050 będzie to już 100 proc. 3M nie jest w tych ambitnych założeniach samo. Jako sygnatariusz Standardu Programu Etycznego UN Global Contact (UNGC) – największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, której celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań systemowych, od lat bierze aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego tej organizacji.

Science for Community, czyli nauka to klucz do rozwoju kolejnych pokoleń

Nauka dla społeczności to trzeci fundament działania 3M, na który składa się m.in. polityka różnorodności i włączenia (diversity & inclusion). Na co warto zwrócić uwagę, systematycznie rośnie też odsetek kobiet w strukturach menedżerskich firmy, który wynosi dziś ponad 33 proc. Dla firmy technologicznej to wysoki wskaźnik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że według State of Science Index nawet co piąta kobieta w Polsce deklaruje, że już na etapie szkoły podstawowej została skutecznie zniechęcona do dalszego rozwoju w zakresie nauk ścisłych.4 W 3M to efekt stałego zaangażowania firmy w inicjatywy promujące edukację STEM adresowane do kobiet. Celem tych projektów jest budowanie pozytywnego wizerunku nauki i inspirowanie do rozwoju kariery w obszarze nauk ścisłych (przyrodniczych, technologii, inżynierii czy matematyki). Dobrym przykładem jest wydarzenie Perspektywy Women in Tech Summit, którego 3M była jednym z głównych partnerów w tym roku. Na konferencji ponownie pojawiła się np. Strefa Kariery 3M, w ramach której uczestniczkii uczestnicy eventu mieli możliwość wirtualnie spotkać się ze specjalistami 3M i poznać specyfikę pracy w różnych działach firmy. Women in Tech Summit 2020 upłynęło także pod znakiem inspirującego wystąpienia Denise Rutherford, wiceprezes ds. korporacyjnych 3M i obfitowało w sesje mentoringowe poprowadzone przez ekspertki firmy.

Od 2016 r. 3M organizuje 3Mind – konkurs dla studenckich kół naukowych w całej Polsce. Laureaci ostatniej edycji i gali finałowej, organizowanej z Wrocławską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, w ostatnich dniach listopada b.r. otrzymali granty o łącznej wartości 13 000 zł na rozwój swoich pomysłów. Główna nagroda i tytuł zwycięzcy powędrowały do Akademickiego Klubu Lotniczego z Politechniki Wrocławskiej, którego innowacyjny pomysł zakłada stworzenie bezzałogowych samolotów i łazika na potrzeby ratownictwa medycznego.

Wiara Polaków w przyszłość nauki, wpisanej w DNA 3M, napawa optymizmem. Z przytaczanych już badań State of Science Index wynika, że w okresie pandemii poziom zaufania naszych rodaków do nauki wzrósł z 85 do 90 proc. (dane z okresu sierpień-październik 2019 r. vs. lipiec-sierpień 2020 r.). Dodatkowo w ciągu dwóch lat znaczenie nauki w codziennym życiu Polaków wzrosło niemal o połowę – z 37 do 54 proc. Pandemia odwróciła też rosnącą od dwóch lat tendencję sceptycyzmu wobec nauki. Jego poziom wynosi dziś 20 proc. – o 7 p.p. mniej niż w 2018 r. Nasuwa się pytanie – jakie wynalazki ludzkości sprawią, że całkowicie zaufamy pracy naukowców.


[1] https://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey/

[2] Na 3M Superhub we Wrocławiu, zatrudniające ponad 2000 osób składają się dwa centra produkcyjne, centrum badawczo-rozwojowe, centrum innowacji i centrum szkoleniowe.

[3] 2020 Sustainability Report: https://multimedia.3m.com/mws/media/1836747O/2020-sustainability-report.pdf

[4] Na podstawie State of Science Index 2020, dane dla Polski