Aida Bella, Totalizator Sportowy: Stawiamy na ochronę graczy
Artykuł sponsorowany

Aida Bella, Totalizator Sportowy: Stawiamy na ochronę graczy

Dodano: 
Aida Bella, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, Totalizator Sportowy
Aida Bella, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, Totalizator Sportowy Źródło: Materiały prasowe / Totalizator Sportowy
– Wdrażane przez nas strategie zrównoważonego rozwoju i Odpowiedzialnej Gry nie tylko podnoszą naszą konkurencyjność na rynku, lecz przede wszystkim wzmacniają transparentność działań Totalizatora Sportowego w oczach interesariuszy – mówi w rozmowie z „Wprost” Aida Bella, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Totalizatorze Sportowym.

W jaki sposób firma realizuje założenia społecznej odpowiedzialności biznesu?

Jako spółka Skarbu Państwa chcemy dawać przykład zrównoważonego biznesu i stworzyć długoterminową wartość dla naszych interesariuszy. W działaniach kierujemy się etyką, odpowiedzialnością za pracowników, klientów, społeczności lokalne, partnerów i środowisko naturalne. Niezależnie od tego, gdzie grają nasi klienci – online czy w punktach sprzedaży – oferujemy im legalną i bezpieczną rozrywkę, która oznacza również bezpieczny, odpowiedzialny marketing i komunikację.

W naszych przekazach reklamowych nie obiecujemy wygranej i nie pozycjonujemy gier losowych jako alternatywy dla pracy zarobkowej czy sposobu na poprawienie sytuacji finansowej. Ważne jest, aby klienci znali zasady oferowanych gier, prawdopodobieństwo wygranej i narzędzia do zarządzania grą.

Te informacje udostępniamy otwarcie, aby każdy mógł dokonywać właściwych i świadomych wyborów. Należy pamiętać, że odpowiedzialny hazard to rozrywka dla dorosłych – w naszych reklamach ten rozrywkowy charakter podkreślamy bardzo mocno.

Co skłoniło państwa do wdrożenia zasad CSR?

Od dekad budujemy relacje oparte na zaufaniu do naszych marek i oferowanych produktów. Punkty sprzedaży LOTTO są już trwałym elementem polskiego krajobrazu. Kapitał społeczny to jednak dużo więcej niż wieloletnia relacja z klientami – to realizacja misji społecznej Totalizatora Sportowego, którą wspierają fundacje powołane przez spółkę. To Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej aktywizująca na wielu polach zarówno młodzież, dzieci, jak i dorosłych Polaków. Za jej sprawą od ponad dekady kreujemy społeczeństwo otwarte na wyzwania, pełne energii i zmotywowane do dalszego rozwoju. To również Fundacja Totalizatora Sportowego, której jednym z głównych celów statutowych jest pomoc uchodźcom z Ukrainy ogarniętej wojną.

Co, państwa zdaniem, wyróżnia Totalizator Sportowy pod względem realizacji CSR od innych podmiotów?

Kładziemy mocny nacisk na naszą odpowiedzialność biznesową – odpowiedzialna gra to nie tylko nasz filar działań CSR, lecz także strategii biznesowej. Na Totalizatorze Sportowym spoczywa szczególna odpowiedzialność za kształtowanie bezpiecznych wzorców korzystania z gier hazardowych. Dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność za oferowane produkty i dotyczące ich regulaminy. Naszym nieustannym wyzwaniem jest utrzymanie standardów bezpiecznej rozrywki przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności produktów i usług.

Ponadto w naszej działalności bezkompromisowo stawiamy na ochronę graczy: prowadzimy otwartą politykę informacyjną wobec ryzyka związanego z nadużywaniem oferowanej przez nas rozrywki, stosujemy właściwe oznakowanie produktów i usług oraz oferujemy mechanizmy pozwalające na ograniczenie problematycznych zachowań.

Od 2013 roku posiadamy certyfikat Responsible Gaming w zakresie sieci sprzedaży naziemnej LOTTO – certyfikacje odbywają się co trzy lata i miały miejsce w 2013, 2017 i 2020 roku. Od 2020 roku certyfikat mają również salony gier na automatach, jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce Total Casino oraz platforma internetowa lotto.pl. W tym roku ponownie przeszliśmy pomyślnie audyt działań we wszystkich obszarach biznesowych. Przestrzeganie najwyższych światowych standardów Odpowiedzialnej Gry potwierdzane jest cyklicznie niezależnymi audytami oraz poświadczane przez międzynarodowe organizacje branżowe – European Lotteries oraz World Lottery Association. Ponadto wdrożyliśmy standard ISO 27001 dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz branżowy certyfikat WLA Security Control Standard.

W jaki sposób strategia CSR przełożyła się na zmianę kultury organizacji?

Działania podejmowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju nie tylko wzmocniły tak ważne dla nas elementy kultury jak równość, współpraca, szacunek ale też otworzyła spółkę na zmiany i innowacje. Przeszliśmy transformację technologiczną, aby dołączyć do wymagającego i dynamicznego rynku e-commerce, tym samym kreując przestrzeń dla nowych kompetencji i obszarów rozwoju. Niemal od razu odnotowaliśmy większe zaangażowanie pracowników w tym zakresie, których doświadczenie, fachową wiedzę i umiejętności doceniamy każdego dnia, a dzięki ich postawie i motywacji na wszystkich szczeblach organizacji, wzrasta wartość spółki.

Efekty zmian widać m.in. w nowych projektach technologicznych oraz społecznych, dedykowanych np. osobom potrzebującym pomocy w wyniku konfliktu zbrojnego, podeszłego wieku i samotności, jak również edukacji ekologicznej.

Jakie jeszcze działania podejmuje firma na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Są to działania z obszaru ekologii. Działalność Totalizatora Sportowego nie ma takiego wpływu na środowisko naturalne, jak działalność typowych firm produkcyjnych, dlatego staramy się przede wszystkim propagować świadome i odpowiedzialne korzystanie z takich zasobów jak papier, energia elektryczna czy woda. Kontynuujemy wymianę wyeksploatowanych samochodów na nowe – obecnie samochody z normą EURO 6 stanowią 87% całej floty.

Ponadto posiadamy instalację fotowoltaiczną na budynku centrali. Do wyjątkowych inicjatyw należy ekologiczny mural z okazji 65-lecia Totalizatora Sportowego autorstwa Tytusa Brzozowskiego. Mural widnieje na ścianach praskiego budynku od maja 2021 roku i ma powierzchnię 690 m², co jest odpowiednikiem mocy oczyszczania powietrza 650 drzew. Do jego namalowania zużyto ponad 280 litrów różnego rodzaju farb i gruntu – neutralizujących tlenki azotu i zmniejszających zanieczyszczenia powietrza szkodliwym formaldehydem.

Do działań ekologicznych należy także ochrona przyrody na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec, którego Totalizator Sportowy jest mecenasem. To jeden z największych terenów zielonych w stolicy, wpisany do rejestru zabytków jako założenie urbanistyczne wraz z układem zieleni. W 2021 roku kontynuowaliśmy rewitalizację terenu: eksperci poddali pielęgnacji 779 drzew i 8500 krzewów. Zaproszony do współpracy ornitolog nadzorował oczyszczanie budek lęgowych ptaków. W kolejnych latach zostały zaplanowane nasadzenia ponad 430 drzew i krzewów. Działania te mają pomóc w zachowaniu historycznego układu.

Na tym nie koniec, ponieważ w najbliższych latach będziemy nadal rozwijać działalność na rzecz ekologii, która jest jednym z naszych celów strategicznych. Będą to kolejne społeczne inicjatywy, które wzmocnią pozycję Totalizatora Sportowego jako spółki odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie.

Raport „Wpływowi – CSR” („Wprost” 46/2022)

Źródło: Wprost