Liderzy CSR: Totalizator Sportowy

Liderzy CSR: Totalizator Sportowy

Dodano: 
Kolektura Totalizatora Sportowego
Kolektura Totalizatora Sportowego Źródło: Materiały prasowe / Totalizator Sportowy
Totalizator Sportowy od ponad 66 lat jest jednym z najważniejszych filarów wspierających dwie kluczowe dziedziny życia społecznego – sport i kulturę, inwestując w rozwój pracowników i relacje z otoczeniem. W latach 1994-2021 tylko z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych spółka przekazała ponad 17,7 mld zł na sport i kulturę. Ponadto wspiera obie te dziedziny także ze środków własnych, współpracując ze związkami i organizacjami sportowymi, a także ze sportowcami na mocy indywidualnych umów.

Totalizator Sportowy systematycznie wdraża strategie zrównoważonego rozwoju. W ramach tych działań realizowany jest m.in. program Odpowiedzialnej Gry, oparty na międzynarodowych standardach, zaleceniach i najlepszych praktykach opracowanych przez niezależne organizacje World Lottery Association oraz The European State Lotteries and Toto Association. Przykładowo, każdy, kto korzysta z produktów Totalizatora Sportowego musi przejść procedurę weryfikacji pełnoletności. Wszystkie produkty Totalizatora Sportowego są oznaczone znakiem „18+”, a sprzedaż w każdym kanale jest monitorowana.

Spółka prowadzi otwartą politykę informacyjną wobec ryzyka związanego z nadużywaniem oferowanej rozrywki, stosuje odpowiednie oznakowanie produktów i usług oraz oferuje mechanizmy pozwalające na ograniczenie problematycznych zachowań. Projektując nowe gry, bada ich bezpieczeństwo. Wprowadzaniu na rynek towarzyszy odpowiedzialna i skierowana tylko do osób pełnoletnich kampania marketingowa. Totalizator Sportowy posiada certyfikat Responsible Gaming w zakresie wszystkich swoich obszarów, tj. od 2013 roku ma go sieć sprzedaży naziemnej LOTTO a od 2020 r. także salony gier na automatach, jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce Total Casino oraz platforma internetowa lotto.pl

W ramach realizacji misji społecznej Totalizator Sportowy prowadzi także działania z zakresu profilaktyki uzależnień od hazardu oraz podejmuje różne inicjatywy społeczne, np. angażując się w walkę z koronawirusem czy pomoc Ukrainie. Wsparciem w realizacji tych działań są powołane przez firmę organizacje pożytku publicznego.

Fundacja Totalizatora Sportowego odpowiada na bieżące wyzwania społeczne. Oprócz reagowania na aktualne potrzeby społeczeństwa, wspiera przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój technologiczny. W podobny sposób angażuje się w ochronę polskiej kultury, mając na uwadze nie tylko znaczenie podtrzymywania tradycji narodowej, lecz także wytyczanie nowych celów we współczesności. Obecnie realizuje działania mające na celu aktywizacje uchodźców z Ukrainy.

Z kolei Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej stara się aktywizować społeczeństwo w różnych dziedzinach życia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury. Prowadzi własne programy, takie jak „Kumulacja Aktywności czy „odLOTTOwa jazda” a także realizuje wspólne projekty z innymi organizacjami non-profit. W ramach programu „Partnerstwa Społeczne” wspiera ważne inicjatywy społeczne innych podmiotów. Promuje bezpieczną i odpowiedzialną grę oraz wspiera rozwój wiedzy w dziedzinie uzależnienia od hazardu.

Totalizator Sportowy tworzy kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku, współpracy oraz przestrzeganiu przyjętych zasad i wartości. Priorytetem firmy jest budowa przyjaznego i nowoczesnego miejsca pracy, umożliwiającego pracownikom stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych – co roku mają oni możliwość uczestniczenia w różnorodnych działaniach grupowych i indywidualnych, rozwijających lub podnoszących posiadane przez nich kompetencje, jak i pozwalających na wymianę wiedzy i dobrych praktyk w środowisku międzynarodowym.

W oparciu o te wartości powstał Kodeks Etyki, określający ramy i standardy zachowań niezbędnych do wykonywania pracy zgodnie z normami etycznymi i prawem. To również przewodnik dla pracowników w zakresie dokonywania samodzielnej oceny, czy określone postępowanie wspiera budowę pozytywnego wizerunku firmy jako partnera biznesowego i pracodawcy, i czy nie naraża spółki bądź jej wizerunku na szkodę, a klientów – na nadmierne ryzyko.

Od 2012 r. Totalizator Sportowy jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. W 2019 r. przyjął politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Spółka została dwukrotnie wyróżniona tytułem Etycznej Firmy – w 2020 i 2021 r.

Raport „Wpływowi – CSR” („Wprost” 46/2022)

 0

Czytaj także