Green Finance Framework – co warto wiedzieć na temat zielonych obligacji Orlenu?
Artykuł sponsorowany

Green Finance Framework – co warto wiedzieć na temat zielonych obligacji Orlenu?

Dodano: 
Orlen Green Finance Framework
Orlen Green Finance Framework Źródło:Materiały prasowe / Orlen
Green Finance Framework to dla Grupy Orlen nie tylko ramowy dokument wyznaczający kierunek działania, ale też deklaracja zobowiązania się do zrównoważonego, zielonego rozwoju. Co wiemy o realizacji projektu zielonego inwestowania na ten moment?

Green Finance Framework to opracowany przez Grupę ORLEN ramowy dokument, zawierający zasady zielonego i zrównoważonego finansowania. Służy on określeniu celów zielonego finansowania oraz rodzajów inwestycji, na które mają być przeznaczone środki pochodzące z emisji euroobligacji (jak chociażby rozwój odnawialnych źródeł energii czy przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska). Realizacja tych założeń ma być poddawana regularnej weryfikacji, przeprowadzonej przez niezależnego audytora i raportowana przez Grupę ORLEN – aż do momentu wykupu zielonych obligacji. Dokument ten stanowi zobowiązanie spółki do promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez finansowanie projektów zgodnych z zasadami Green Finance Framework.

500 milionów „zielonych” euro

Zielone euroobligacje Grupy ORLEN zostały wyemitowane w maju 2021 roku na łączną kwotę 500 milionów euro, w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do 5 miliardów euro. Środki pozyskane w ramach 7-letnich „zielonych” emisji (green bonds) służą do finansowania realizowanych w latach 2018-2023 przez Grupę ORLEN zielonych projektów między innymi w zakresie:

  • budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE,
  • dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych,
  • rozwoju infrastruktury tankowania autobusów i samochodów wodorowych,
  • rozwoju instalacji do recyklingu odpadów.

Co ciekawe, obligacjom Orlenu zielony certyfikat przyznała międzynarodowa organizacja Climate Bonds Initiative – to pierwszy tego rodzaju certyfikat dla emisji „benchmarkowej”, która dokonywana jest przez spółkę niefinansową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Certyfikat CBI stanowi potwierdzenie, że projekty, które mają być realizowane ze środków pochodzących z emisji zielonych obligacji Grupy Orlen pomagają w osiąganiu celów zapisanych w Porozumieniu paryskim w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz osiągnięcia zeroemisyjności najpóźniej do roku 2050.

Dodatkowo, dokument Green Finance Framework poddany został weryfikacji przez Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, która ocenia działalność emitentów w obszarze ESG. Na tej podstawie wydano dla PKN ORLEN niezależną opinię, która potwierdza zgodność zasad Green Finance Framework przygotowanych przez spółkę z międzynarodowymi standardami w tym obszarze (Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook).

Realizacja projektu. Co o niej wiadomo?

Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Koncern podzielił 5 tysięcy euroobligacji pomiędzy 182 inwestorów pochodzących z 26 krajów (przy czym największy udział mieli inwestorzy z krajów Europy Środkowej, tj. Niemiec, Austrii i Szwajcarii) – 44% oraz Polski – 23%). Aż 62% obligacji trafiło do funduszy asset management, których działalność skoncentrowana jest na inwestycjach właśnie w zielone aktywa. Sprzedaż obligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Złożono łącznie 234 zapisy na kwotę blisko 3 miliardów euro, co oznacza, że popyt na zielone obligacje Grupy Orlen 6-krotnie przewyższył wielkość zakładanej emisji.

Niedawno Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami PKN Orlen, poinformował, że koncern chce wyjść na rynki obligacji, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Dodał też, że Grupa Orlen chce zwiększać udział finansowania zielonego i zrównoważonego. PKN Orlen planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2030 około 320 mld zł, z czego ok. 40%., czyli ok. 120 miliardów zł przeznaczone zostanie na tzw. inwestycje zielone – wynika ze zaktualizowanej strategii Orlenu. Inwestycje w segmencie detalicznym mają wynieść 15 miliardów zł, z czego 5 miliardów zł to inwestycje zielone.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek też nie kryje entuzjazmu dla rozwoju projektu, którego ramy wyznacza Green Finance Framework. W rozmowie z PAP zadeklarował: – Jesteśmy otwarci na różne formy finansowania. Obligacje, nie tylko w Polsce, zielone obligacje, project finance. Będziemy przyjmować różne modele finansowania, takie, które będą nam się opłacały. Słuszność strategii potwierdził w lutym 2023 roku Stanisław Barański, dyrektor biura zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej w PKN Orlen.

W rozmowie z portalem Dziennik Gazeta Prawna podkreślił znaczenie zielonych obligacji: – Te instrumenty finansowe pozwalają nam na pozyskiwanie tańszego finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczamy na zielone inwestycje (w tym dalszy rozwój sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz stacje tankowania autobusów wodorowych) i stanowią one dodatkową motywację do inwestowania w transformację energetyczną.

Wszystko wskazuje na to, że gospodarka zdecydowanie się zazielenia. Jak wynika z danych Green Bond Initiative, pod koniec 2021 roku wartość zielonych emisji wynosiła ponad 500 mld dolarów, z czego połowa z nich pochodziła z Europy. Wśród nich znalazły się nie tylko obligacje Orlenu, ale też krajowych emitentów w sektorze publicznym (obligacje wyemitowane przez Ministerstwo Finansów).