BASF: innowacyjne produkty dla zrównoważonego rolnictwa
Artykuł sponsorowany

BASF: innowacyjne produkty dla zrównoważonego rolnictwa

Dodano: 
BASF stawia sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dla rolniczej części swojej działalności
BASF stawia sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dla rolniczej części swojej działalności Źródło:Materiały prasowe
BASF oferuje nasiona, środki ochrony roślin i usługi cyfrowe na rzecz coraz bardziej zrównoważonych rozwiązań dla rolnictwa. Stale prowadzi działalność badawczo-rozwojową, która już przynosi i przyniesie w przyszłości korzyści rolnikom, środowisku i społeczeństwu. Szczytowy potencjał sprzedaży związany z innowacyjnymi produktami w przygotowaniu przekracza 7,5 mld euro.

BASF wzmacnia swoją działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie innowacji dla zrównoważonego rolnictwa, pomagając rolnikom w przezwyciężaniu wyzwań środowiskowych i gospodarczych, a także zaspokajaniu popytu konsumentów na żywność produkowaną w bardziej zrównoważony sposób. Dzięki rozwiązaniom, które mają zostać wdrożone w ciągu najbliższej dekady, baza innowacyjnych produktów w przygotowaniu zapewni wsparcie dla realizacji przyjętego przez spółkę celu zwiększenia o 7 proc. udziału sprzedaży rozwiązań dla rolnictwa, w istotny sposób przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. Do 2030 r. łączona oferta nasion i produktów do zaprawiania nasion, rozwiązań chemicznych i biologicznych oraz usług cyfrowych BASF wzbogaci się o ponad 30 kluczowych projektów badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że przewidywany szczytowy potencjał sprzedaży związany z innowacyjnymi produktami w przygotowaniu przekracza 7,5 mld euro. W 2020 r. nakłady BASF na działania badawczo-rozwojowe w dziale rozwiązań dla rolnictwa wyniosły 840 mln EUR, co odpowiada ok. 11 proc. sprzedaży w tym segmencie. W 2021 r. firma będzie kontynuować inwestycje w taką działalność w dziedzinie innowacji dla rolnictwa na wysokim poziomie.

Firma BASF stawia sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dla rolniczej części swojej działalności do roku 2030. Oprócz zwiększenia rocznego udziału zrównoważonych rozwiązań dla rolnictwa w rocznej sprzedaży znalazło się wśród nich także wsparcie rolników w zakresie zmniejszenia poziomu emisji CO2 o 30 proc. na tonę wyprodukowanych upraw. Ponadto firma dąży do pokrycia technologiami cyfrowymi łącznego areału ponad 400 mln ha gruntów rolnych do 2030 r., dbając jednocześnie o bezpieczeństwo użytkowania swoich produktów. BASF konsekwentnie dąży do zapewniania rozwiązań, dzięki którym system produkcji spożywczej pochodzenia rolniczego zmienia się na plus. „Zrównoważony rozwój wpisał się na trwałe w cały nasz proces B+R. To on wyznacza nasze podejście do tworzenia innowacji, dzięki którym rolnicy mogą produkować więcej i lepiej przy jednoczesnej oszczędności zasobów naturalnych” – powiedział Vincent Gros – Head of BASF Agricultural Solutions.

Oferta łączona dla wydajnego i ekologicznego rolnictwa

Przewiduje się, że do 2050 r. rolnicy będą musieli wyżywić 9,7 mld ludzi, co będzie wymagało zwiększenia wydajności o 50 proc. W istotnym stopniu może przyczynić się do tego cyfryzacja. Z tego względu firma rozwija swoje technologie cyfrowe wraz z innymi innowacjami w skali całego portfolio. Dzięki takiemu połączeniu rolnicy mogą uzyskiwać lepsze zbiory z dotychczasowych gruntów uprawnych, wspierając jednocześnie zachowanie bioróżnorodności.

W listopadzie 2020 r. firmy BASF i Bosch podpisały umowę dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu wprowadzanie i sprzedaż na rynku światowym inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa z jednego źródła. Za pośrednictwem spółki joint-venture, która podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ds. ochrony konkurencji, firmy planują uruchomienie w tym roku inteligentnego rozwiązania do aplikowaniaśrodków ochrony roślin.

Do podniesienia wydajności w rolnictwie może się przyczynić cyfryzacja

Nowa technologia rozpoznaje chwasty i pozwala na precyzyjne stosowanie herbicydów, co maksymalizuje wydajność użytkowania gruntów i zmniejsza wpływ na środowisko poprzez ograniczenie ilości stosowanych środków chwastobójczych. Ponadto nowy, oparty na wynikach model biznesowy xarvio® HEALTHY FIELDS zapewnia rolnikom zindywidualizowaną, zoptymalizowaną pod kątem rodzaju gruntu i pory roku strategię ochrony upraw, która pozwala im na zrealizowanie sporządzonych prognoz dotyczących plonów. W ten sposób firma odpowiada na współczesne wyzwania dla rolnictwa, wymagania społeczeństwa i polityczne plany działania, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej gospodarki rolnej.

Oferta łączona BASF dodatkowo rozszerza rozwój cech odporności na herbicydy i środków chemicznej ochrony roślin dostosowanych do tych cech. W połączeniu z rozwiązaniami służącymi do kontroli chwastów przed ich pojawieniem pozwalają one na siew bezpośredni, co w efekcie zmniejsza poziom emisji CO2 z gleby, ogranicza erozję gleb i sprzyja tworzeniu się humusu (próchnicy).

Zaspokojenie rosnącego popytu na żywność produkowaną w sposób zrównoważony

Stale kierując ofertę produktów w stronę bardziej zrównoważonych rozwiązań, firma BASF stosuje metodę Sustainable Solution Steering, która jest unikalna w skali branży i podlega audytowi przeprowadzanemu przez podmioty zewnętrzne na wczesnych etapach badań i rozwoju. „W ciągu ostatnich dwóch dekad podejście do działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie rozwiązań dla rolnictwa uległo zasadniczym zmianom. Z powodzeniem wprowadzamy zrównoważone innowacje, koncentrując się w równym stopniu na potrzebach rolników, społeczeństwa i środowiska” – mówi Peter Eckes, szef działu Bioscience Research firmy BASF.

Jednym z przykładów udanego zastosowania przez firmę metody Sustainable Solution Steering jest zaawansowana oferta środków owadobójczych, która zapewnia rozwiązania zwiększające wydajność gospodarki rolnej i zmniejszające skutki dla środowiska, tworząc wartość dodaną dla społeczeństwa. W tym kontekście najnowszą innowacją z dziedziny insektycydów jest Axalion™, opracowana przez BASF substancja czynna oczekująca obecnie na zatwierdzenie przez organ regulacyjny. Dzięki nowemu sposobowi działania pomaga ona rolnikom chronić plony bez negatywnego wpływu na organizmy glebowe i wodne oraz ptaki. Zgodne z instrukcją stosowanie produktów zawierających Axalion nie naraża owadów pożytecznych. Nowy związek jest również istotnym narzędziem zapobiegania oporności na środki owadobójcze. Kolejne przykłady z portfolio firmy to wprowadzone niedawno zindywidualizowane pod kątem regionalnym produkty oparte na środku Inscalis® dla Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji, jak również pierwsze w skali globu rejestracje środka Broflanilide w Ameryce Południowej i Azji.

Nowe odmiany nasion z oferty BASF pomagają rolnikom produkować wystarczającą ilość zdrowej i przystępnej cenowo żywności w sposób przyjazny dla środowiska. Na przykład najnowsze odmiany nasion szpinaku są odporne na mączniaka rzekomego, jedną z najbardziej niszczycielskich chorób grzybiczych. Zapobiegają one całkowitej utracie plonów, przeznaczone są na wszystkie sezony wegetacyjne i mają znaczny udział rynkowy w produkcji ekologicznego szpinaku. Cechy te zapewniają wartość dodaną producentom, przetwórcom, detalistom i konsumentom. BASF inwestuje również w badania nad systemami upraw w pomieszczeniach, takimi jak hydroponiczne uprawy sałaty. W porównaniu z tradycyjną uprawą na otwartym terenie wymagają one mniejszej ilości gruntów, oszczędzają wodę i ograniczają potrzebę stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin. Technologia dla upraw w pomieszczeniach pozwala na produkcję sałaty niezależnie od lokalizacji geograficznej, dzięki czemu może być ona uprawiana bliżej konsumenta. Pozwala to uniknąć dalekobieżnego transportu i zmniejsza związane z nim emisje.

Więcej informacji na temat bazy innowacyjnych produktów BASF dla rolnictwa będących w przygotowaniu można znaleźć na naszej stronie AgInnovation.basf.com.
Artykuł został opublikowany w 12/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.