ORLEN Projekt i ENERGA Invest w zakresie energetyki niskoemisyjnej

ORLEN Projekt i ENERGA Invest w zakresie energetyki niskoemisyjnej

Dodano: 
Stacja PKN ORLEN
Stacja PKN ORLEN / Źródło: PKN ORLEN
ORLEN Projekt i ENERGA Invest, spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN, w ramach zawartej umowy ramowej wspólnie realizują zamówienia m.in. z zakresu energetyki. Współpraca, która jest przykładem synergii, otwiera nowe możliwości na rynku połączonych branż rafineryjno–petrochemicznej oraz energetycznej.

Na zlecenie Obszaru Energetyki PKN ORLEN, ORLEN Projekt i ENERGA Invest przystąpiły do współpracy przy realizacji zamówienia w ramach Programu Rozwoju Fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej, które obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej i uzyskanie pozwoleń administracyjnych dla budowy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW w 6 lokalizacjach tj. na terenie Terminali Paliw w Ostrowie Wielkopolskim, Żurawicy i Sokółce, a także na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Trzebini oraz we włocławskim ANWIL-u. Inwestycja ta wpisuje się w strategię PKN ORLEN, która przewiduje zwiększanie zaangażowania w energetykę nisko- i zeroemisyjną oraz budowę koncernu multienergetycznego.

Korzyści z synergii

Działalność biznesowa obu spółek jest realizowana w podobnych zakresach kompetencyjnych – opiera się na zadaniach projektowych, m.in. w szeroko rozumianym obszarze energetyki. Jak informuje ORLEN Projekt, współpraca umożliwi spółkom wzajemne wykorzystanie potencjału oraz kompetencji obu firm, a co za tym idzie ‒ rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Przy tym doskonała znajomość branż, w których funkcjonują oraz ugruntowana pozycja na rynku, będą gwarancją wykonywania zadań na najwyższym poziomie. Z kolei ENERGA Invest podkreśla, że zainicjowana współpraca pozwoli na szukanie synergii, która przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju każdej ze spółek i przyniesie korzyści całej Grupie ORLEN.

Nie tylko fotowoltaika

Kolejnym zamówieniem, które zrealizują spółki, będzie m.in. sporządzenie kosztorysu dla budowy nowego zbiornika retencyjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla systemów zabezpieczeń technicznych w zakładach PTA we Włocławku i Terminalu Paliwowym w Świnoujściu, z uwzględnieniem pełnienia nadzoru autorskiego.

ORLEN Projekt świadczy pełen zakres usług inżynierskich w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, w tym przygotowywaniem dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach procesu inwestycyjnego. Dokonuje także zakupów dóbr inwestycyjnych oraz zajmuje się budowaniem i uruchamianiem inwestycji.

Energa Invest, która od kwietnia tego roku jest częścią Grupy ORLEN, jest jedną z największych w Polsce firm projektowych w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej, źródeł kogeneracyjnych, budownictwa kubaturowego oraz konstrukcji. Ostatnio była zaangażowana m.in. w powstanie nowoczesnej farmy wiatrowej w Przykonie w woj. Wielkopolskim. Farma o mocy 31 MW, należąca do spółki Energa, wchodzącej w skład Grupy ORLEN, ruszyła w lipcu br. Była też odpowiedzialna za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego linii napowietrzono-kablowej w woj. łódzkim, budowanej w ostatnim czasie przez Energę Operator Oddział Płock.

Czytaj też:
PKN ORLEN inwestuje w fotowoltaikę
Czytaj też:
PKN ORLEN rozwija technologie wykorzystywania wodoru z odnawialnych źródeł energii

Źródło: PKN ORLEN
 0

Czytaj także