PKN ORLEN inwestuje w fotowoltaikę

PKN ORLEN inwestuje w fotowoltaikę

Dodano: 1
Panele słoneczne (zdj. ilustracyjne)
Panele słoneczne (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Pixabay / mrganso
PKN ORLEN zwiększa inwestycje w projekty zgodne ze strategią Koncernu nakierowaną na zwiększanie zaangażowania w energetykę nisko- i zeroemisyjną. Fotowoltaika jest jedną z najszybciej rosnących gałęzi OZE w Polsce i na świecie. PKN ORLEN zamierza rozwijać i ten obszar.

Wśród planowanych przez Koncern inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii – obok projektu budowy farmy wiatrowej na Bałtyku czy inwestycji w źródła gazowe – znalazły się projekty mające na celu pozyskanie energii ze słońca. Fotowoltaika jest bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią dlatego też PKN ORLEN angażuje się w jej rozwój poprzez budowę farm o mocy od kilku do kilkunastu megawatów w lokalizacjach, które należą do Koncernu. Wśród nich są m.in. Elektrociepłownia Włocławek i stacje paliw. Pod budowę farm fotowoltaicznych planowane jest również wykorzystanie terenów kopalni Solino.

Coraz większa skala projektów

PKN ORLEN dwa lata temu pilotażowo zamontował moduły fotowoltaiczne na jedenastu wybranych stacjach paliw w Polsce. Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego jest przeznaczona na pokrycie części potrzeb własnych stacji. Projekt poprzez ograniczenie emisji przynosi efekty ekologiczne, a także ekonomiczne ‒ wynikające ze zmniejszenia zakupu energii elektrycznej.

W moduły fotowoltaiczne zostały wyposażone stacje w Płocku, Gdańsku, Gdyni, we Wrocławiu, w Sandomierzu, Radomiu, Bielsku-Białej, miejscowości Guzów przy trasie Sochaczew-Mszczonów, a także na obszarach o dużym stopniu zapylenia jak Kraków i Katowice.

Panele o łącznej mocy około 190 kWp zostały umieszczone na dachach i wiatach stacji paliw. Liczby prezentujące ilości energii generowanej ze słońca, a także unikniętych w ten sposób emisji, są prezentowane na monitorach zainstalowanych w pawilonach sklepowych.

Głównym celem realizacji pilotażowego projektu wykorzystania paneli fotowoltaicznych jest sprawdzenie efektywności technologii konwersji energii słońca w elektryczną w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu. Dzięki pozyskanym danym można określić warunki opłacalności wdrożenia takiego rozwiązania na szerszą skalę na stacjach czy też innych budynkach o dobrym nasłonecznieniu i odpowiedniej konstrukcji dachu.

Panele na stacjach paliw to niejedyne inwestycje spółek Grupy ORLEN w fotowoltaikę. Mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy blisko 50 kWp ‒ największą w całej Grupie ‒ zainstalowano w Płocku na budynku ORLEN Projekt.

Koncern ma w planach również duże projekty ‒ jest w trakcie postępowania przetargowego na budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW przy CCGT Włocławek. Wdraża również Program Rozwoju Fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej. W pierwszym jego etapie rozpoczęły się prace nad pozyskaniem dokumentacji przedprojektowej oraz pozwoleń administracyjnych dla sześciu lokalizacji. Planowana moc instalacji może osiągnąć 20 MWp. W ramach Programu planowane jest uruchomienie kolejnych etapów.

Dodatkowo w Grupie Energa, której właścicielem został PKN ORLEN w pierwszej połowie roku, eksploatowane są dwie farmy fotowoltaiczne: Delta o mocy 1,63 MW i Czernikowo o mocy 3,8 MW (największa farma PV w Polsce) oraz przygotowywane są projekty kolejnych farm do realizacji w najbliższych latach.

Inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w fotowoltaikę, nowoczesną i przyjazną środowisku technologię, wpisują się w trend zielonej energetyki i proces transformacji energetycznej. PKN ORLEN konsekwentnie buduje pozycję lidera tej transformacji i realizuje zapowiadany proces budowy koncernu multienergetycznego.

Jak na drożdżach

Czym jest fotowoltaika (PV)? To technologia polegającą na konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Z modułów fotowoltaicznych pozyskuje się prąd stały, który zostaje przekształcony w zmienny przy zastosowaniu falowników (zwanych również inwerterami), działających w oparciu o układy elektroniczne.

Fotowoltaika jest czystym, coraz tańszym, zielonym źródłem energii, nic dziwnego że rozwija się w ekspresowym tempie. 486 GW – tyle wynosiła w 2019 r. moc generowana na świecie w instalacjach fotowoltaicznych. To 20 razy więcej niż zaledwie dekadę wcześniej. Globalny boom fotowoltaiczny nie ominął również Europy. Jak wynika z raportu Solar Power Europe, ubiegły rok był w Unii Europejskiej jednym z najlepszych dotychczas pod względem wzrostu zainstalowanej mocy (104 proc. rok do roku), a wśród pięciu największych rynków na Starym Kontynencie znalazła się Polska. Szybkość rozwoju tego sektora w kraju jest spektakularna ‒ według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych 1 lipca tego roku moc zainstalowana fotowoltaiki przewyższyła już 2,1 GW. Dla porównania: w 2018 r. moc zainstalowana w źródłach PV wynosiła 344 MW, a na koniec 2019 r. przekroczyła 900 MW (dane URE).

Wzrostowi zainteresowania instalacją paneli fotowoltaicznych sprzyjają nie tylko spadek ceny modułów i rosnące ceny prądu. Inwestycje w odnawialne źródła energii są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej – dopłatę do zakupu i montażu PV można uzyskać z wielu rządowych i regionalnych programów, m.in. Mój Prąd, Prosument 2, Czyste Powietrze czy Agroenergia (dla rolników). Na korzyść zielonych inwestycji działa również coraz wyższa świadomość ekologiczna Polaków, którzy dostrzegają nie tylko korzyści dla środowiska uzyskiwane dzięki tej technologii, ale też realne oszczędności wynikające z bycia jednocześnie producentem i konsumentem energii, czyli prosumentem. Jak wynika z danych URE, na koniec 2019 r. liczba prosumentów wyniosła ok. 149 tys.

Na rynku fotowoltaiki w Polsce dominują obecnie mikroinstalacje prosumenckie, wrasta jednak również moc zainstalowana w farmach fotowoltaicznych. W PV inwestują firmy, które nierzadko instalują ją na potrzeby własne. Również PKN ORLEN zwiększa zaangażowanie w tę technologię.

Czytaj też:
PKN ORLEN inwestuje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania
Czytaj też:
Członek zarządu Orlen: Pierwsze autobusy na wodór wyjadą na polskie ulice w przyszłym roku

Źródło: PKN ORLEN
 1

Czytaj także