PKN ORLEN czeka na decyzję środowiskową dla farmy wiatrowej na Bałtyku

PKN ORLEN czeka na decyzję środowiskową dla farmy wiatrowej na Bałtyku

Dodano: 
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / shilly
PKN ORLEN po złożeniu na początku lipca raportu środowiskowego dla morskiej farmy wiatrowej na Bał-tyku otworzył sobie drogę do uzyskania pozwolenia na jej budowę. Kompleksowe badania, w tym również geotechniczne, w które zaangażowanych było ponad 50 ekspertów, 18 jednostek pływających, zdalnie sterowany pojazd podwodny i specjalistyczny samolot, trwały 17 miesięcy i objęty ponad 300 km kw. Bałtyku.

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW jest jedną z najważniejszych inwestycji rozwojowych PKN ORLEN. Niedawno zakończył się jeden z kluczowych etapów prac nad przygotowaniem inwestycji – złożenie raportu środowiskowego.

Zgodnie z polskim prawem w wypadku tego typu przedsięwzięć inwestor przed uzyskaniem decyzji środowiskowej jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a wydana na tej podstawie decyzja jest niezbędnym elementem otrzymania m.in. pozwolenia na budowę. Prace nad przygotowaniem raportu środowiskowego przez PKN ORLEN trwały aż 17 miesięcy, a wnioski z prowadzonych badań będą pomocne w przygotowaniu szczegółowego harmonogramu i warunków technicznych inwestycji. Posłużą również do zaplanowania procesu jej realizacji i eksploatacji w sposób optymalny dla środowiska naturalnego.

Bałtyk pod lupą naukowców

Obszar, na którym będzie zlokalizowana morska farma wiatrowa PKN ORLEN, ma łączną powierzchnię ok. 131 km kw. i znajduje się ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego na wysokości Choczewa i Łeby. Koncern nie ograniczył się jednak wyłącznie do niego i prowadził prace badawcze na większą skalę ‒ w ich ramach zbadano łącznie 323 km kw. wód Bałtyku. Korzystano przy tym ze specjalistycznego samolotu oraz osiemnastu jednostek pływających. Analizie poddano m.in. budowę geologiczną dna morskiego, właściwości chemiczne wód. Inwentaryzowano florę i faunę na obszarze planowanej inwestycji.

Pobrano i zbadano prawie 5 tys. litrów wody morskiej na potrzeby analizy jakości wód powierzchniowych i przydennych. Pozyskanie próbek umożliwiło określenie m.in. zakwaszenia, zawartości zawiesiny, warunków tlenowych oraz obecności substancji szkodliwych. Analizie poddano również osady powierzchniowe, pobierając prawie 400 próbek. Umożliwiło to uzyskanie danych o zawartości zanieczyszczeń i biogenów w osadach z dna morskiego. W ramach badań geofizycznych pozyskano 72 próbki rdzeniowe z głębokości do kilku metrów pod dnem morza. Dzięki zdobytym w ten sposób danym będzie możliwe stworzenie wstępnego planu rozmieszczenia turbin oraz określenie optymalnego rodzaju i wielkości ich konstrukcji wsporczych. Za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego zebrano informacje o niemal stu podwodnych obiektach, które mogą mieć wpływ na ostateczne rozmieszczenie turbin ‒ liniach kablowych, głazowiskach, charakterystycznych utworach geologicznych czy zalegających na dnie wrakach statków.

Ponieważ zarówno budowa, jak i sama eksploatacja farmy wiatrowej może wpływać na faunę morską, badano obecność ssaków morskich. Sprawdzano ją za pomocą podwodnych detektorów akustycznych, a także wykonując loty samolotem obserwacyjnym. Obserwowano również ptaki i ich migracje w czasie ponad 120 dni rejsowych. Dane o aktywności nietoperzy zbierano w dwóch specjalistycznych stacjach badawczych i na odcinku o łącznej długości 55 km.

Zbadali, skąd wieje wiatr

Obok badań środowiskowych oraz badań dna morskiego Koncern za pośrednictwem należącej do Grupy ORLEN spółki Baltic Power przeprowadza również pomiary wietrznościna Bałtyku. Umożliwią one zebranie informacji pozwalających na określenie potencjału planowanej inwestycji w energetykę wiatrową. Dane pozyskane zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami Carbon Trust staną się nie tylko bazą do oceny potencjału projektu, ale są uznawane także przez instytucje finansowe jako podstawa do decyzji o jej ewentualnym finansowaniu.

Do ich uzyskania jest wykorzystywane zaawansowane technologicznie, laserowe urządzenie pomiarowe, tzw. pława z lidarem. Takich instrumentów pomiarowych działa na świecie zaledwie kilkadziesiąt. Zainstalowano je w środkowej części koncesji znajdującej się około 30 km od linii brzegowej na wysokości latarni morskiej w Stilo.Pława z lidarem, która mierzy takie parametry wiatru jak prędkość, kierunek, siła i turbulencje, rejestruje odbite od cząsteczek powietrza wiązki laserowe. Dzięki temu jest w stanie dokonać pomiaru parametrów wiatru na różnych poziomach, do 300 m nad powierzchnią morza. Urządzenie rejestruje również temperaturę i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, a także temperaturę, przewodność elektrolityczną i kierunki przepływu wody oraz falowanie. Jest zasilana ogniwami paliwowymi, wykorzystującymi etanol oraz ogniwami fotowoltaicznymi.

Rozwój sektora offshore to jeden ze strategicznych projektów PKN ORLEN, który wpisuje się zarówno w założenia polityki energetycznej Polski i europejskiego „zielonego ładu” będącego odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne. W perspektywie najbliższych lat koncern chce stać się ważnym producentem zielonej energii elektrycznej, na którą zapotrzebowanie będzie stale rosło.

Czytaj też:
Orlen przygotowuje się do dużej inwestycji na Bałtyku. Jest raport środowiskowy
Czytaj też:
PKN ORLEN inwestuje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania

Źródło: PKN ORLEN
 0

Czytaj także