PKN ORLEN inwestuje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania

PKN ORLEN inwestuje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwarzania

Dodano: 
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / enriquelopezgarre
PKN ORLEN systematycznie zwiększa inwestycje w projekty, które wpisują się w strategię Koncernu nakierowaną na zwiększanie zaangażowania w energetykę nisko- i zeroemisyjną. Chodzi m.in. o budowę bloku elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej, projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, a także farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Własne, niskoemisyjne źródła energii zapewniają bezpieczeństwo i efektywność kosztową procesom technologicznym Grupy ORLEN. Umożliwiają również dywersyfikację działalności poprzez sprzedaż mediów energetycznych na rynku. Dodatkowo, inwestycje w źródła niskoemisyjne – gazowe oraz zeroemisyjne – odnawialne są zgodne z polityką klimatyczną kraju i Unii Europejskiej.

Energia z wiatru i słońca

Kluczową inwestycją Koncernu z punktu widzenia strategii PKN ORLEN, zakładającej rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, jest projekt budowy farmy wiatrowej na Bałtyku. Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej Koncern prowadzi poprzez spółkę celową Baltic Power, która posiada koncesję na budowę elektrowni wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. PKN ORLEN zakończył już badania środowiskowe na obszarze farmy dla tej inwestycji,co stanowi jeden z kluczowych elementów na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwia uszczegółowienie jej warunków technicznych.

Grupa ORELN inwestuje również w fotowoltaikę. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW przy CCGT Włocławek. Wdrażany jest także Program Rozwoju Fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej ORLEN. Pierwszy etap Programu objął 6 lokalizacji, dla których rozpoczęły się prace nad pozyskaniem dokumentacji przedprojektowej oraz pozwoleń administracyjnych. Zakładana moc instalacji zrealizowanych w pierwszym etapie może wynieść do 20 MWp. W ramach Programu planowane jest uruchomienie kolejnych etapów. Z kolei ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł posiada Energa, której większościowym udziałowcem PKN ORLEN stał się 30 kwietnia br. Wśród nich są elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

Grupa Energa prowadzi również inwestycje w zakresie nowych źródeł wytwarzania energii. Po jej przejęciu PKN ORLEN włączył się w prace związane z projektem budowy bloku gazowego w elektrowni Ostrołęka. Pierwotnie zakładano, że Ostrołęka C o mocy 1 GW będzie ostatnią w kraju elektrownią na węgiel kamienny, której budowa miała być ukończona w 2023 r. Jednak w połowie lutego tego roku jej inwestorzy – Energa i Enea - podjęli decyzję o zawieszeniu projektu. Po wejściu Energi w skład Grupy ORLEN Koncern podjął się kontynuowania inwestycji, pod warunkiem wykorzystania w niej technologii opartej na gazie, czyli paliwie, które wpisuje się w restrykcyjną politykę klimatyczną Komisji Europejskiej, a także strategię samego Koncernu.

Na rzecz gazu przemawiają jeszcze inne argumenty.

Gaz: niezbędne wsparcie dla OZE

Rola gazu w miksie energetycznym będzie się zwiększać wraz z postępem transformacji energetycznej w Polsce, która spowoduje znaczne zmiany w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zwiększy się wykorzystanie energii elektrycznej w przemyśle, do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz w transporcie. To rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie napędzać popyt na paliwo gazowe.

Elektrownie gazowe będą stopniowo zastępować wyłączane ze względu na koniec okresu eksploatacji elektrownie i elektrociepłownie węglowe, stając się źródłem energii dla zaspokojenia rosnącego popytu, a jednocześnie stabilizując pracę coraz większej liczby źródeł odnawialnych.

Dodatkową przyczyną wzrostu znaczenia gazu będą bowiem właśnie inwestycje w OZE. Cechą charakterystyczną elektrowni wiatrowych i słonecznych są wahania w wytwarzaniu energii. Poziom produkcji energii elektrycznej z OZE zmienia się w zależności m.in. od warunków pogodowych. Przy przewidywanym bardzo dużym wzroście udziału farm wiatrowych i fotowoltaicznych w produkcji energii elektrycznej niezbędne stanie się wykorzystanie elastycznych źródeł gazowych, dających pewność zasilania krajowego systemu elektroenergetycznego nawet w warunkach małego nasłonecznienia czy słabej wietrzności.

Dlatego dla PKN ORLEN przy planowanych inwestycjach w OZE kluczowe będzie bilansowanie portfela aktywów energetyki odnawialnej niskoemisyjnymi aktywami konwencjonalnymi, takimi jak powstałe w ostatnich trzech latach bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku lub nowe inwestycje oparte na gazie ziemnym.

Znaczenie źródeł nisko- i zeroemisyjnych będzie rosło w związku z restrykcyjną polityką klimatyczną w Europie i na świecie. Realizacja jej założeń jest procesem długofalowym, który będzie łączył transformację sektora wytwarzania w Unii Europejskiej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Oznacza to stopniowe zmiany w miksie wytwórczym, w którym coraz większą rolę będą odgrywały nowe źródła niskoemisyjne oraz źródła regulacyjne, a w przyszłości również duże magazyny energii. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), do 2040 r. segment energetyki oparty na gazie będzie rósł w tempie 1,4 proc. rok do roku.

W Polsce średnia emisyjność CO2 jednostek wytwórczych opartych na gazie ziemnym jest dziś ponaddwukrotnie niższa niż funkcjonujących bloków węglowych. Co więcej, po uwzględnieniu obecnych i prognozowanych cen gazu, uprawnień do emisji CO2 i węgla okazuje się, że technologia oparta na gazie ziemnym umożliwia tańsze wytwarzanie energii niż rozwiązania bazujące na węglu kamiennym. Za rozwiązaniem gazowym przemawiają również niższe koszty kapitałowe oraz większa elastyczność bloków gazowych, umożliwiająca bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych. Nawet w długiej perspektywie czasowej, w której odnawialne źródła energii mogą odgrywać kluczową rolę w miksie energetycznym, elektrownie gazowe będą stanowiły istotne, a czasami niezbędne wsparcie dla OZE. To powoduje, że jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej staje się wyraźnie niższy dla bloku parowo-gazowego niż węglowego.

Czytaj też:
Członek zarządu Orlen: Pierwsze autobusy na wodór wyjadą na polskie ulice w przyszłym roku
Czytaj też:
PKN ORLEN rozwija technologie wykorzystywania wodoru z odnawialnych źródeł energii

Źródło: PKN ORLEN
 0

Czytaj także