Energia z morskiej farmy nawet dla miliona gospodarstw domowych

Energia z morskiej farmy nawet dla miliona gospodarstw domowych

Dodano: 
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / Sweetaholic
Nawet milion gospodarstw domowych zasili zielona energia elektryczna z morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN. Umowę o przyłączenie do sieci morskiej siłowni wiatrowej zawarły spółka Baltic Power z Grupy ORLEN i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN to jeden z zasadniczych etapów przygotowania tej inwestycji, gwarantujący, że czysta energia wyprodukowana na morzu trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego. Zasili ona nawet milion gospodarstw domowych w kraju. Energia elektryczna z farmy wiatrowej będzie wyprowadzona podziemną trasą kablową, prowadzącą od turbin do stacji elektroenergetycznej na lądzie. Stacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie specjalnie na potrzeby odbierania i dalszego przesyłu energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych na Bałtyku. Projekt przyłączenia farmy do krajowego systemu energetycznego to olbrzymie i pracochłonne przedsięwzięcie, wymagające znaczącej rozbudowy sieci przesyłowej na północy Polski.

Zaawansowane przygotowania

Morska farma wiatrowa o mocy do 1,2 GW, która jest realizowana za pośrednictwem należącej do Grupy ORLEN spółki Baltic Power, będzie się znajdować ok. 23 km od brzegu Bałtyku, na wysokości Łeby i Choczewa. Prace przygotowawcze poprzedzające jej budowę są już w zaawansowanej fazie przygotowań. Przeprowadzono już m.in. wstępne badania geologiczne, zakończono badania środowiskowe dla obszaru farmy i złożono raport środowiskowy dla obszaru farmy, który pozwoli na uzyskanie decyzji środowiskowej i jest jednym z najważniejszych dokumentów w procedurze ubiegania się o pozwolenia na budowę. Wybrany projektant farmy pracuje nad wstępnym projekt technicznym oraz budowlanym. Dokumentacja powstająca z jego udziałem będzie zawierała m.in. analizy rozmieszczenia turbin na morzu oraz założenia dotyczące przewidywanej produktywności farmy. Umożliwi to także doprecyzowanie kosztorysu inwestycji i jej harmonogramu. Prowadzone są również prace nad wytyczeniem optymalnego przebiegu łącza między farmą wiatrową a brzegiem i stamtąd do stacji elektroenergetycznej na lądzie.

PKN ORLEN w styczniu 2021 roku pozyskał również partnera branżowego dla inwestycji. Została nim kanadyjska spółka Northland Power Inc. zaliczana do grona 10 największych na świecie firm działających w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Jest deweloperem, właścicielem i operatorem morskich elektrowni wiatrowych działających w Europie, a także projektów realizowanych obecnie w Azji. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy Baltic Power, w której Northland Power obejmie docelowo 49 proc. udziałów.

Pomocna ustawa

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej z pewnością ułatwi ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która niedawno została podpisana przez prezydenta. Ten akt prawny upraszcza procedury administracyjne i prawne, skracając czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w morskie siłownie wiatrowe. Co nie mniej ważne – określa sposoby wsparcia dla inwestycji offshore: początkowo będzie ono przyznawane na mocy decyzji prezesa URE, a następnie na zasadzie konkurencyjnych aukcji. Wsparcie będzie obowiązywać maksymalnie przez 25 lat – czyli przeciętny „okres życia” farmy wiatrowej.

Zielona strategia PKN ORLEN

Rozwój obszaru energetyki poprzez inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania jest jednym z filarów ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku strategii ORLEN2030. Na ten cel - w tym na morską energetykę wiatrową - do końca dekady Koncern przeznaczy 47 mld zł.

Grupa ORLEN jest pierwszym koncernem paliwowo-energetycznym z Europy Środkowej, który zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku koncern o jedną piątą zredukuje emisje dwutlenku węgla z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz CO₂/MWh o 33 proc. z produkcji energii elektrycznej. Będący w zaawansowanej fazie przygotowania projekt budowy morskiej farmy wiatrowej jest jedną z kluczowych inwestycji dla realizacji tych celów.

Czytaj też:
Przygotowania do budowy morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN nie zwalniają
Czytaj też:
Morska energetyka wiatrowa impulsem dla gospodarki

 0

Czytaj także