ORLEN inwestuje w kolejne biogazownie rolnicze

ORLEN inwestuje w kolejne biogazownie rolnicze

Dodano: 
Hodowla świń. Biogaz jest często produkowany z odchodów zwierzęcych
Hodowla świń. Biogaz jest często produkowany z odchodów zwierzęcych / Źródło: Pexels / Pixabay
Należącą do Grupy ORLEN spółka ORLEN Południe zakupiła dwie działki w Głąbowie z zamiarem budowy nowoczesnej biometanowni.

Biogazownia to zakład produkujący biogaz z pozostałości z produkcji pochodzenia organicznego i biologicznego. Biometanownia tymczasem wytwarza biometan, oczyszczony i uzdatniony gaz, produkowany m.in. z odpadów sektora rolno-spożywczego. To o tyle ważne, że biometan jako odnawialne źródło energii docelowo mógłby zastąpić w sieciach część gazu ziemnego. Już teraz z biometanu korzystają kraje zachodnie, jak Niemcy, Szwecja czy Islandia. W Polsce plany związane z biometanem ma m.in. Grupa ORLEN, która wpisała je do swojej strategii do 2030 roku, zakładającej budowę efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii.

PKN ORLEN zadeklarował jako pierwszy w Europie Środkowej koncern paliwowo-energetyczny osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku. Grupa ORLEN stawia na nowoczesny biznes, który pozwoli jej rozwijać się w sposób zrównoważony. W ciągu dekady zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które pozytywnie wpłyną na środowisko, a samemu koncernowi zapewnią pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Inwestycje biogazowe prowadzone przez ORLEN Południe są właśnie jednym z elementów strategii ORLEN2030. Realizacja tych projektów wzmocni kompetencje i pozycję rynkową spółki ORLEN Południe, a to oznacza wzmocnienie całej Grupy ORLEN.

Zielony biometan

Biogazownia w Głąbowie w gminie Ryn docelowo ma produkować ok. 7 mln m sześc. biogazu rocznie. Jej rozbudową i generalnie rozwojem linii biznesowej w obszarze produkcji biogazu zajmuje się spółka ORLEN Południe, która wcześniej przejęła nowoczesną biogazownię rolniczą w Konopnicy w gminie Rawa Mazowiecka. Natomiast w Głąbowie Orlen Południe nabył dwie działki o powierzchni 1,36 ha i 0,23 ha wraz z rozpoczętą budową biogazowni o mocy nie przekraczającej 1 MWe. Obie nieruchomości są dobrze zlokalizowane pod względem dostępności substratów niezbędnych do produkcji biogazu.

ORLEN Południe zamierza zrealizować tę inwestycję z założeniem jej rozbudowy do ok. 3 MWe. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano już na pierwszy kwartał tego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku.

– Realizacja naszego programu biogazowego, opierającego się na produkcji biogazu oczyszczonego do parametrów biometanu i wtłaczanego do sieci dystrybucyjnej, będzie miała duże znaczenie dla spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego. Wytwarzany biometan będziemy również wykorzystywać do produkcji biowodoru. ORLEN Południe w obu tych obszarach zamierza być pionierem na krajowym rynku – mówi Marcin Rej, prezes zarządu ORLEN Południe.

Czytaj też:
PKN ORLEN wraz z kanadyjskim partnerem zbuduje farmy wiatrowe na Bałtyku

 0

Czytaj także