PKN ORLEN utworzy program emisji euroobligacji

PKN ORLEN utworzy program emisji euroobligacji

Dodano: 
Euro, zdjęcie ilustracyjne
Euro, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Unsplash / Robert Anasch
PKN ORLEN utworzy program emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro. W ramach programu będzie możliwa emisja tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych.

Na stworzenie programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) wyraziły zgodę Zarząd i Rada Nadzorcza koncernu. Na podstawie tego programu PKN ORLEN będzie mógł wielokrotnie emitować euroobligacje w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności. Program umożliwi także wyemitowanie tzw. zielonych obligacji lub zrównoważonych.

Stworzenie programu to kolejne posunięcie mające na celu dywersyfikację źródeł finansowania projektów rozwojowych zapisanych w PKN ORLEN utworzy program emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN). Dotychczas PKN ORLEN dwukrotnie wyemitował krajowe obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG.

Sukces emisji krajowych obligacji wyraźnie pokazał, że uczestnicy rynku finansowego postrzegają koncern jako atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, a kierunek jego działań biznesowych za słuszny. Zainteresowanie inwestorów i sprzyjające warunki rynkowe były sygnałem do podjęcia działań, które umożliwiłyby skorzystanie również ze środków zagranicznych. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na realizację projektów kluczowych dla przyszłości Spółki, które m.in. wpłyną na ograniczenie emisji CO2 i rozwój odnawialnych źródeł energii. Tym samym wzmocnią pozycję PKN ORLEN na rynku międzynarodowym i przyniosą korzyści akcjonariuszom .

Spółka pracuje nad programem EMTN (Euro Medium Term Notes), w ramach którego łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych euroobligacji nie przekroczy 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Euroobligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą oferowane i sprzedawane na podstawie prospektu, który zostanie przygotowany przez PKN ORLEN. Zarejestrowane zostaną w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank lub Clearstream Banking. Spółka będzie mogła ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany.

Zamienić złote i euro na zielone

Zasadniczymi elementami strategii neutralności emisyjnej Spółki do 2050 roku są zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. W ramach realizacji tej strategii PKN ORLEN zadeklarował do 2030 roku redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

Zgodnie ze strategią na zrównoważony wzrost PKN ORLEN planuje przeznaczyć ogromną kwotę - ponad 30 mld zł, w tym ponad 25 mld zł na inwestycje obniżające emisję dwutlenku węgla (łącznie na inwestycje do 2030 r.Grupa ORLEN przeznaczy łącznie 140 mld zł).

Strategia ORLEN2030 przewiduje m.in. rozwój segmentu energetyki poprzez inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Zgodnie z nią do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć 2,5 GW mocy zainstalowanych w OZE. W ciągu dziesięciu lat Grupa ORLEN na inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energetykę przeznaczy łącznie 47 mld zł.

Kluczowym projektem koncernu jest tu budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku o mocy do 1,2 GW. Koncern również tworzy nowe i kupuje istniejące aktywa do swojego portfela odnawialnych źródeł energii – najnowszym nabytkiem jest farma wiatrowa Kanin o mocy 20 MW.

Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku.

Czytaj też:
Powstaje ekologiczny asfalt do budowy dróg
Czytaj też:
PKN ORLEN pomoże wykształcić kadry dla sektora morskiej energetyki wiatrowej

 0

Czytaj także