Powstaje ekologiczny asfalt do budowy dróg

Powstaje ekologiczny asfalt do budowy dróg

Dodano: 
Asfaltowanie drogi, zdjęcie ilustracyjne
Asfaltowanie drogi, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / suwichan
ORLEN Asfalt, spółka z Grupy ORLEN, rozpoczął prace nad specjalnym typem asfaltów, które będą się charakteryzować zmniejszonym śladem węglowym. Działania te wpisują się w strategię ORLEN2030 zakładającą rozwój przyjaznych środowisku, innowacyjnych rozwiązań.

ORLEN Asfalt w 2020 roku zainicjował program badawczy „Asfalty przyjazne środowisku”. Działania spółki mają na celu stworzenie specjalnego rodzaju produktów, które będą się charakteryzować zmniejszonym śladem węglowym.

Czarny, ale bardziej „zielony”

- Jesteśmy współodpowiedzialni za rozwój drogownictwa w Polsce. Naszym priorytetem jest to, by drogi były bezpieczne i trwałe, a materiały, z których powstają, jak najbardziej ekologiczne. Dlatego nieustannie podejmujemy prace nad nowymi typami asfaltów, które spełniają te kryteria – mówi Marek Pietrzak, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

Pierwsze innowacyjne produkty, których stosowanie bezpośrednio przekłada się na efekt ekologiczny, ORLEN Asfalt wprowadził już w 2014 roku. Na polskim rynku pojawiły się wówczas asfalty wysokomodyfikowane polimerami ORBITON HiMA.

W jaki sposób zastosowanie takich asfaltów wpływa na środowisko?

Prace badawcze, wdrożeniowe i aplikacyjne wykazały, że asfalty wysokomodyfikowane są produktami o ponadstandardowych właściwościach funkcjonalnych. Charakteryzują się m.in. bardzo dobrą odpornością na koleinowanie, działanie wody i mrozu, znakomitą wytrzymałością zmęczeniową oraz odpornością na pękanie.

Oznacza to, że zastosowanie asfaltów typu HiMA znacząco podwyższa trwałość budowanej drogi. A to z kolei prowadzi do zmniejszenia liczby przeprowadzanych remontów nawierzchni asfaltowych. W rezultacie kierowcy rzadziej mają do czynienia z utrudnieniami w ruchu drogowym, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Efektem tego jest niższa emisja gazów cieplarnianych do atmosfery przez silniki spalinowe. Badania tej technologii potwierdziły pozytywny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Asfalt schodzi na pniu

– Koniunktura w budownictwie drogowym to dla nas dodatkowy impuls do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, a tym samym umacniania pozycji spółki na konkurencyjnym rynku – mówi Marek Pietrzak, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

Popyt na asfalty w Polsce wyznacza przede wszystkim realizacja inwestycji ujętych w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” oraz w mniejszych programach, takich jak „Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych” czy „Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030”. To właśnie te programy określają kierunki rozwoju krajowej infrastruktury drogowej. Prace posuwają się szybko mimo pandemii - GDDKiA wciąż informuje o rozpisaniu kolejnych przetargów, podpisaniu nowych umów i zakończeniu budowy kolejnych odcinków dróg.

Sieć drogowa to kluczowy element krajowej gospodarki, dlatego ORLEN Asfalt konsekwentnie angażuje się w prace nad nowymi produktami, które pozytywnie wpłyną na jakość dróg w Polsce, a jednocześnie ograniczą oddziaływanie budownictwa drogowego na środowisko. Spółka prowadzi m.in. program Innowacyjne Drogi Samorządowe, którego głównym celem jest poprawa jakości i rozwój dróg samorządowych w Polsce m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych.

ORLEN Asfalt, który należy do Grupy Kapitałowej ORLEN, jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji drogowych nawierzchni asfaltowych. Prace ORLEN Asfalt nad ekologicznymi materiałami do budowy dróg wpisują się w strategię Grupy ORLEN, która jest odpowiedzią na Europejski Zielony Ład. To nowa ścieżka rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, której głównym celem jest neutralność klimatyczna UE do 2050 roku. A to oznacza wyeliminowanie emisyjnych technologii z unijnej gospodarki.

Czytaj też:
ORLEN Aviation będzie produkował energię ze słońca
Czytaj też:
ORLEN kupił kolejne farmy wiatrowe

 0

Czytaj także