Różnorodność i polityka równych szans w PZU
Artykuł sponsorowany

Różnorodność i polityka równych szans w PZU

Dodano: 
PZU stawia na różnorodność, zdjecie ilustracyjne
PZU stawia na różnorodność, zdjecie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Mimi Thian
Stawianie na różnorodność i zarazem równość szans – zarówno w aspekcie społecznym, jak i ekonomicznym – naprawdę się opłaca. PZU, który od lat buduje inkluzywne środowisko pracy, w likwidacji luki płacowej między kobietami i mężczyznami osiąga rezultaty stawiające go w europejskiej czołówce branży finansowej.

Równe prawai szanse dla obu płci są istotne w każdym społeczeństwie, wciąż jednak na rynku pracy daje się zaobserwować wiele nierówności. Według danych Europejskiego Urzędu Badań Statystycznych (Eurostat), kobiety w UE zarabiają średnio 14,1 proc. mniej od mężczyzn na tych samych stanowiskach. W Polsce ta różnica jest mniejsza i wynosi średnio 8,5 proc.

Luka płacowa jest widoczna we wszystkich branżach, grupach zawodowych i na wszystkich szczeblach kariery, a największe rozmiary przybiera na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich. W przedstawionej niedawno informacji Eurostatu uwagę zwraca zwłaszcza ogromna dysproporcja między zarobkami mężczyzn i kobiet w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, gdzie ta różnica wynosi aż 30,8 proc. Bardzo dobrze wypada w tej sytuacji największy polski ubezpieczyciel – PZU, w którym średnie wynagrodzenie zasadnicze kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi 96 proc., więc luka płacowa nie przekracza 4 proc. W przypadku stanowisk kierowniczych jest jeszcze mniejsza (ok. 1 proc.). Jak udało się tego dokonać?

Różnorodność to siła

PZU od lat buduje i wspiera rozwój różnorodności w swojej organizacji. Kobiety stanowią 45 proc. członków zarządu i zajmują 55 proc. stanowisk kierowniczych w dwóch kluczowych spółkach Grupy – PZU i PZU Życie. W całej strukturze zatrudnienia są dominującą grupą i stanowią aż 61 proc. pracowników. Również w zespołach IT blisko co czwarta zatrudniona osoba reprezentuje płeć piękną.

Różnorodność płci w pracy jest bardzo ważna, nie tylko ze względu na ograniczanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy i uwolnienie ich od funkcjonujących stereotypów. Nie ulega wątpliwości, że różnorodność gwarantuje tworzenie kreatywnych zespołów z różnymi perspektywami, które proponują innowacyjne rozwiązania, co z kolei prowadzi do podejmowania lepszych decyzji i utrzymuje wysoką efektywność wykonanych zadań – podkreśla Anna Wardecka, dyrektor Biura Zarządzania Kadrami PZU.

Organizacja wspiera różnorodność także w innych obszarach. Ubezpieczyciel oferuje pracę w środowisku zatrudniającym w sumie przedstawicieli czterech pokoleń. W ten sposób chce rozwijać kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału różnorodnych zespołów. Ma nawet na to konkretny plan.

W PZU wdrażany jest projekt szkoleniowy #PotencjałZespołów, dotyczący zarządzania różnorodnością. Jego realizacja ma służyć lepszemu wykorzystaniu talentów i predyspozycji pracowników, osiąganiu wyższej efektywności pracy zespołów oraz jakości współpracy. Ponadto, pozwoli na czerpanie korzyści z siły różnorodności, budując przewagę konkurencyjną w oparciu o etyczną kulturę organizacyjną promującą różnorodność oraz włączenie społeczne.

Równość płac i dobrostan pracowników to obowiązek pracodawcy, który powinien wyprzedzać przepisy i wyznaczać trendy także w obszarze równości płac.

Zagwarantowanie kobietom i mężczyznom wynagrodzenia na tym samym poziomie za taką samą pracę ma szereg zalet, zarówno dla organizacji, jak i społeczeństwa. Między innymi pomaga zwalczyć ubóstwo i wzmocnić gospodarkę. Nasze statystyki pokazują, że ograniczenie luki płacowej jest możliwe do zrealizowania, co powinno stanowić inspirację dla całej branży ubezpieczeniowej – mówi Anna Wardecka, dyrektor Biura Zarządzania Kadrami PZU.

Wellbeing pracownika w czasie epidemii

Budowanie różnorodności organizacji oraz wyrównywania płac to jednak nie wszystko.PZU dba także o dobrą kondycję psychofizyczną i zdrowie pracowników, co ma szczególnie duże znaczenie w obliczu pandemii i zmian, jakie wywołała ona w naszym życiu. W sytuacji zagrożenia koronawirusem i niepewności, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników stały się dla ubezpieczyciela szczególnie ważne. Realizowana strategia wellbeingu #DobryStan jest odpowiedzią na ich potrzeby, zidentyfikowane na podstawie wyników badań zaangażowania oraz rozmów z pracownikami.

Czas pandemii to czas próby dla pracodawców. Troska o dobrostan w miejscu pracy to dziś nie benefit, a wymóg i odpowiedzialność pracodawcy w perspektywie długoterminowej. Firmy powinny mocno zważać dziś na ludzkie potrzeby i mądrze wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, biologii, neuronauki w kształtowaniu metod pracy. Dlatego #DobryStan jest nie tylko cyklicznym programem rozwojowym, lecz długofalową strategią działania. To też skuteczne adaptowanie nowych narzędzi, które ułatwiają codzienną pracę.

Największy polski ubezpieczyciel nie poprzestaje jednak na inicjatywach spod znaku wellbeing. W ramach działań komunikacyjnych wypuścił cykl pigułek wiedzy #Damy radę, z których pracownicy mogą dowiedzieć się m.in., jak radzić sobie z emocjami w czasie pandemii, jak efektywnie pracować zdalnie, a nawet jak skutecznie wypoczywać.

W okresie pandemii ubezpieczyciel kolejny raz udowodnił, że jest innowacyjną firmą przygotowaną na każdą ewentualność. I wciąż podejmuje kolejne działania mające stworzyć takie środowisko pracy, w którym każdy pracownik czuje się doceniany, szanowany i ma możliwość ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Niezależnie od płci, sprawności fizycznej czy wieku.

Czytaj też:
Jak zadbać o zdrowie po pandemii? PZU podpowiada