Droga do zrównoważonego rozwoju
Artykuł sponsorowany

Droga do zrównoważonego rozwoju

Dodano: 
Wiatraki na morzu, zdjęcie ilustracyjne
Wiatraki na morzu, zdjęcie ilustracyjne Źródło:123RF
Rozwój gospodarczy i stale rosnąca liczba ludności na świecie oraz kurczące się zasoby naturalne Ziemi wymagają od nas coraz bardziej odpowiedzialnego podejścia. Dziś firmy zmieniają swoje modele biznesowe w oparciu o wymagania środowiskowe. Na nowo identyfikują ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu, oczekiwania klientów i inwestorów, zmiany w łańcuchu dostaw. Jedyną drogą we współczesnym biznesie staje się działanie według zasad zrównoważonego rozwoju.

Ze względu na specyfikę branży, Grupa Enea, jako jeden z liderów rynku energii w Polsce, dba zatem nie tylko o bezpieczeństwo energetyczne państwa, ale podejmuje także liczne działania na rzecz klientów, pracowników, lokalnych społeczności czy ochrony przyrody.

– Niezmiennym elementem naszego podejścia do biznesu jest działanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Pracujemy w sposób odpowiedzialny, transparentny i etyczny, a podejmowane przez Grupę Enea aktywności biznesowe uwzględniają potrzeby społeczne i środowiskowe – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

W stronę eko

Szczególnie istotne dla Enei są cele zrównoważonego rozwoju odnoszące się do ochrony środowiska. Koncern ogranicza emisję zanieczyszczeń, m.in. dzięki inwestycjom i modernizacjom środowiskowym w swoich elektrowniach, rozwojowi odnawialnych źródeł energii, racjonalnemu zarządzaniu surowcami oraz działaniom na rzecz zachowania różnorodności biologicznej.

Odpowiedzialna transformacja aktywów wytwórczych, której docelowa koncepcja zostanie przedstawiona w opracowywanej aktualizacji Strategii Grupy Enea, znacząco obniży poziom jednostkowej emisji CO2. Co ważne, plany rozwojowe Grupy wpisują się w realizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., zgodnie z którą do 2040 r. co najmniej 23 proc. zużywanej energii w Polsce będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Przykładem konsekwentnego dążenia w tym kierunku jest niedawne podpisanie listu intencyjnego między Eneą, PGE i Tauronem w sprawie współpracy przy przyszłych projektach budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Zdaniem wicepremiera Jacka Sasina, budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt o ogromnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. – To nie tylko krok ku transformacji naszej energetyki, ku gospodarce niskoemisyjnej, ale przede wszystkim korzyści związane ze stymulowaniem rozwoju, zwiększeniem innowacyjności, a także wykorzystaniem potencjału polskich firm. To jest szczególnie istotne dla przywracania gospodarce wzrostu po kryzysie wywołanym przed pandemię. Jednocześnie kluczowa dla nas jest możliwość uczestniczenia w tym projekcie setek polskich firm, które mogą być dostawcami i podwykonawcami w ramach łańcucha dostaw – podkreślił szef resortu aktywów państwowych.

PGE, Enea i TAURON planują wspólnie rozwijać morskie farmy wiatrowe

W przyszłości współpraca ta stworzy liczne synergie pomiędzy koncernami, wzmocni ich pozycję negocjacyjną na rynku, jak również ułatwi pozyskiwanie finansowania dla wspólnych inwestycji, kluczowych z punktu widzenia przyjętej przez rząd polityki.

Przygotowując się do zmian zachodzących w makrootoczeniu, podchodząc odpowiedzialnie do zmian klimatycznych i spraw środowiskowych, w Grupie Enea zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem Grupy na klimat powierzono wiceprezesowi zarządu ds. operacyjnych. W zakres jego kompetencji wpisano m.in. działania na rzecz kształtowania i rozwijania działań proklimatycznych Enei.

Dodatkowo powołana została spółka Enea Nowa Energia, której zadaniem jest zarządzanie i rozwój projektów opartych na odnawialnych źródłach energii.

Spółka przejęła już wydzielony z Enei Wytwarzanie Segment Odnawialnych Źródeł Energii. Zarządza 26 instalacjami OZE, w skład których wchodzą elektrownie wodne, a także farmy wiatrowe w całej Polsce. W ten sposób w Grupie Enea powstał silny podmiot aspirujący do miana lidera w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie OZE.

Enea Nowa Energia będzie rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Spółka jest zainteresowana nie tylko rozwojem wspomnianych farm wiatrowych, ale też wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych.

Koncern podejmuje również wysiłki w celu wzmacniania świadomości ekologicznej wśród swoich pracowników oraz społeczności lokalnych.

Liczy się człowiek

Zrównoważony rozwój najczęściej utożsamiany jest ze stosowaniem rozwiązań proekologicznych. Tymczasem ochrona środowiska to tylko jedno z założeń tej idei. Pozostałe dwa – czyli ekonomia i społeczeństwo są obszarami równie istotnymi z punktu widzenia dobrego gospodarowania przedsiębiorstwem.

Grupa Enea doskonale zdaje sobie sprawę, że to właśnie od jakości i dostępności jej usług zależy komfort życia i pracy milionów Polaków. Dlatego każdego roku dostosowuje swoje działania do ich potrzeb i oczekiwań, ciągle poszerzając ofertę i podwyższając standardy obsługi, a także dbając o bezpieczeństwo ich danych.

Spółka za pośrednictwem Fundacji Enea oraz programów wolontariatu pracowniczego podejmuje inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. Wspiera finansowo polski sport i kulturę. Wyrazem troski o lokalne społeczności, do których należą pracownicy i klienci Grupy, jest pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz instytucji leczących chorych na COVID-19. Od początku pandemii za pośrednictwem Fundacji Enea do 51 ośrodków z terenu działania Grupy trafiło przeszło 5,3 mln zł.

Grupa realizuje też przemyślane i innowacyjne projekty w sferach takich jak: bezpieczeństwo, edukacja dzieci i młodzieży czy pomoc osobom potrzebującym.

Wolontariat pracowniczy Grupy Enea rośnie w siłę

Przykładem takiej inicjatywy jest Enea Akademia Talentów – program stypendialny dla dzieci, w ramach którego uczniowie rywalizują o stypendia na rozwój swoich talentów, a szkoły i organizacje – o granty. Spółka nie zapomina też o innych grupach społecznych. Seniorzy biorą udział m.in. w akcjach edukacyjnych podnoszących świadomość konsumencką czy w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W działania na rzecz społeczności chętnie angażują się pracownicy Grupy. Biorą udział w biegach i innych zawodach sportowych, a pokonane przez nich kilometry zamieniane są na złotówki, za które organizowane są wydarzenia sportowe dla dzieci
i młodzieży. Oddają krew, uczą, jak bezpiecznie obchodzić się z prądem w ramach akcji „Nie taki prąd straszny”. I mimo że pandemia ograniczyła tymczasowo wiele aktywności, to nie ma wątpliwości, że kiedy wszystko wróci do normy, wolontariusze Enei powrócą do działań.

Współpraca międzynarodowa

Z racji swojego zrównoważonego podejścia, Grupa Enea zdecydowała się na dołączenie do Global Compact (UNGC) – międzynarodowej inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, do której przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów. UNGC jest zaangażowane w bliską współpracę z administracją publiczną – w szczególności z Ministerstwem Klimatu i Środowiska – obejmującą promowanie zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej i miejskiej.

W ramach tej współpracy, 24 marca odbyło się spotkanie „Climate Positive – Agenda 2021”, w którym udział wzięli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, minister środowiska Michał Kurtyka oraz przedstawiciele firm członkowskich UNGC, w tym Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Uczestnicy debaty dyskutowali m.in. o ekonomicznych i klimatycznych wyzwaniach, z którymi muszą się mierzyć firmy każdej gałęzi przemysłu, inwestycjach w zieloną gospodarkę czy o pomocy rządu i unijnych instytucji przedsiębiorcom we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Pierwszy panel poświęcony był energetyce. Jej przemiana od modelu z ok. 70 proc. udziałem węgla w wytwarzaniu energii do źródeł zero– i niskoemisyjnych to jedno z najważniejszych wyzwań gospodarczych stojących przed Polską. Jak Grupa Enea i cała branża podchodzi do tego wyzwania związanego z transformacją aktywów wytwórczych?

– Polska energetyka przez ponad sto lat oparta była przede wszystkim na węglu i właściwie trudno było sobie wyobrazić, że może być inaczej. Teraz jednak Polacy czują potrzebę zmiany myślenia, potrzebę transformacji energetycznej – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Dodał, że podobnie jest w polskich spółkach energetycznych, które realizując politykę klimatyczną państwa, jednoznacznie wpisują się w ten trend.

– Naszym kierunkiem jest zeroemisyjność – wskazał Szczeszek.

Minister Michał Kurtyka podkreślił, że polski rząd chce wspierać innowacyjne projekty, które przyspieszają wzrost gospodarczy. – Inwestycje w zieloną gospodarkę to okazja do dokonania jakościowego przełomu w naszej gospodarce – stwierdził.

Dodał też, że to OZE stanowią istotny kierunek inwestycyjny w energetyce. – Przyczyniają się do „zazieleniania” miksu energetycznego w kontekście nowoprzyjętej strategii PEP 2040 – wskazał szef resortu klimatu i środowiska.

Mimo że transformacja energetyczna to wieloletni proces, szef Enei widzi ogromną szansę na jego powodzenie. – Jestem przekonany, że za kilka, kilkanaście lat możemy być liderem zmian w Europie – ocenił Paweł Szczeszek.

Czytaj też:
Świadomość ekologicznej odpowiedzialności

Artykuł został opublikowany w 12/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Źródło: Wprost - Raport Zrównoważony Rozwój