Świadomość ekologicznej odpowiedzialności
Artykuł sponsorowany

Świadomość ekologicznej odpowiedzialności

Dodano: 
Enea Operator wspiera zagrożony gatunek rybołowa
Enea Operator wspiera zagrożony gatunek rybołowa Źródło:Enea
Przedsiębiorstwa państwowe w codziennym prowadzeniu biznesu nie zapominają o wspieraniu inicjatyw ważnych społecznie. Aktywnie działają nie tylko na rzecz lokalnych społeczności, ale i środowiska. Grupa Enea, jeden z liderów na rynku energii elektrycznej, włącza się realizację i wspieranie projektów ekologicznych, chroniących ekosystemy, ich faunę i florę.

Enea stawia sobie za cel zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości od wydobycia poprzez wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii przyjaznych środowisku.

– Zrównoważony rozwój jest kluczową kwestią dla całej planety, a specyfika naszej działalności wymaga od nas szczególnej troski o środowisko naturalne oraz o lokalne społeczności, w których funkcjonujemy – zaznaczył Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Na pomoc chronionym ptakom

Jednym z takich przykładowych działań jest ochrona miejsc lęgowych rybołowa. W Polsce gniazduje jedynie ok. 30 par tych ptaków, co oznacza, że to gatunek zagrożonym całkowitym wyginięciem.

W naturalnym środowisku rybołowy budują gniazda na fragmentach starych, strzelistych drzew, a raz wybrane miejsce lęgowe para tego gatunku zajmuje przez wiele kolejnych lat. Wycinka drzewostanu w pobliżu zbiorników wodnych, z których rybołowy czerpią swoje główne źródło pożywienia, spowodowała, że ptaki zaczęły gniazdować również na sztucznych konstrukcjach. To właśnie na słupach energetycznych w minionych latach odnotowano kilka skutecznych lęgów. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania Enei Operator, spółki dystrybucyjnej Grupy Enea.

Koncern, we współpracy z Lasami Państwowymi, od kilku lat montuje platformy pod gniazda dla rybołowów na dwudziestometrowych słupach energetycznych, stanowiących infrastrukturę spółki.

– Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w którym do ochrony rybołowa podchodzi się bardzo poważnie np. tworząc strefy ochronne w miejscach ich gniazdowania – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Koniec marca to czas, kiedy rybołowy wracają z zimowisk, więc jest to najlepszy moment, by przygotować im bezpieczne miejsca do zakładania gniazd. Z uwagi na fakt, że populacja tego zagrożonego gatunku występuje najliczniej na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, to właśnie tam zamontowane są wszystkie z 69 platform dla rybołowów.

Z podobnych platform, zbudowanych przez pracowników Enei, mogą korzystać również bociany w północno-zachodniej Polsce. Postawiono 3,3 tys. takich konstrukcji. Wynoszenie gniazd na platformy ma w Enei już trzydziestoletnią tradycję. A to tylko dwie z wielu społecznie odpowiedzialnych inicjatyw spółki, które związane są z troską Grupy Enea o środowisko. Spółka prowadzi działalność tak, by minimalizować swój negatywny wpływ na przyrodę.

Razem dla środowiska

Grupa Enea wraz z Lasami Państwowymi realizowała również projekt „Enea EkoProjekty” – dziewięć wydarzeń angażujących lokalne społeczności z terenu działania Enei. W jego ramach odbyło się m.in. sadzenie drzew i festyn przyrodniczo-edukacyjny, zbiórka elektrośmieci, wytyczenie ścieżki edukacyjnej, wytyczenie edukacyjno-rekreacyjnej trasy biegowej.

Enea Wytwarzanie od lat edukuje dzieci i dorosłych, ukazując różnorodność i bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt w bliskim otoczeniu Elektrowni Kozienice, która sąsiaduje z obszarami niezwykle cennymi przyrodniczo, podlegającymi prawnej ochronie, takimi jak: obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” i kompleks leśny „Puszcza Kozienicka”. Od południa tereny elektrowni otaczają lasy Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Żyją w nim łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy i bardzo rzadkie gatunki ptaków: bociany czarne, orliki krzykliwe, żurawie i kraski, znaleźć tam można ponad 40 gatunków roślin chronionych. Jest to jeden z najbogatszych kompleksów leśnych w kraju, porównywalny do Puszczy Białowieskiej.

W trosce o te tereny Elektrownia Kozienice realizuje wiele przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, które umożliwiają spełnienie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń w zakresie ochrony powietrza i wód, redukcji hałasu czy gospodarki odpadami.

Podobne rozwiązania koncern wdraża w Elektrowni Połaniec, która jest uznawana za pioniera wielu działań związanych z ochroną środowiska. Na jej terenie działa instalacja odsiarczania spalin tzw. IOS, która znacząco redukuje emisję SO2 i pyłów do atmosfery, zmniejszając uciążliwość elektrowni dla środowiska naturalnego.

W spółkach Grupy prowadzone są akcje honorowego krwiodawstwa, wspierane jest lokalne szkolnictwo zawodowe i wolontariat pracowniczy. Jedną z akcji wolontariuszy była #TrashChallengeEnei, w której pracownicy sprzątali lasy oraz brzegi rzek na terenach działania spółek Grupy. Dbają oni również o owady, które na specjalnie przygotowanej łące w Elektrowni Kozienice mogą korzystać z różnorodnych gatunków roślin miododajnych. Powstał tam także tzw. hotel dla pszczół.

Budowanie równowagi pomiędzy wzrostem ekonomicznym oraz bezpieczeństwem energetycznym a zwiększaniem jakości życia oraz dbałością o środowisko naturalne wytyczają kierunki działań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Grupa Enea minimalizuje swój wpływ na środowisko i buduje właśnie taką równowagę. Wszystko po to, by zachować naszą planetę dla kolejnych pokoleń, aby te nadal mogły korzystać z bogactwa jej ekosystemów.

Czytaj też:
Droga do zrównoważonego rozwoju

Artykuł został opublikowany w 12/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Źródło: Wprost - Raport Zrównoważony Rozwój