Hybrydowy magazyn na farmie wiatrowej Energi

Hybrydowy magazyn na farmie wiatrowej Energi

Dodano: 
Budynek hybrydowego magazynu energii BESS przy farmie wiatrowej Bystra
Budynek hybrydowego magazynu energii BESS przy farmie wiatrowej Bystra / Źródło: Materiały prasowe
Projekt hybrydowego magazynu energii elektrycznej, realizowany na terenie farmy wiatrowej Bystra, eksploatowanej przez Energę OZE, jest już w fazie demonstracyjnej.

Jest to projekt z zakresu inteligentnych sieci w Polsce, mający na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę hybrydowego magazynu energii (BESS). Projekt osiągnął w czerwcu br. fazę monitorowania, a 25 września wszedł w fazę demonstracyjną.

Projekt przyczyni się do dalszej integracji energetyki odnawialnej w Polsce poprzez zapewnienie bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej przy jednoczesnej minimalizacji nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę przesyłową. Jest to kolejny etap polsko-japońskiego przedsięwzięcia, w ramach którego w październiku 2019 r. wdrożono system automatyki zabezpieczeniowej SPS (Special ProtectionScheme).

Hybrydowy magazyn energii BESS jest największym magazynem energii w Polsce, który wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej w połączeniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi. Wykorzystanie tych dwóch technologii umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów. Testy magazynu umożliwią ocenę skuteczności tego rozwiązania w „wygładzaniu” krótkoterminowych wahań mocy czynnej generowanej przez farmę wiatrową oraz zapewnieniu koniecznej rezerwy mocy do równoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną („bilansowanie obciążeń”).

Magazyn energii przy FW Bystra

Ważny element systemu stabilizującego sieć elektroenergetyczną

Polska zwiększa moce zainstalowane w źródłach odnawialnych, w tym generację energii z farm wiatrowych. Jest to szczególnie widoczne w północnych regionach kraju, gdzie występują korzystne warunki wietrzności. Pojawienie się dużych ilości wytwarzanej energii ze źródeł wiatrowych może zwiększać ryzyko destabilizacji systemu elektroenergetycznego przy jednoczesnym zmniejszaniu zdolności bilansowania obciążeń. Linie elektroenergetyczne posiadają ograniczone zdolności przesyłowe do wprowadzania do sieci dużych wolumenów wytwarzanej energii wiatrowej, zaś moce krajowych elektrowni szczytowo-pompowych, które są wykorzystywane do bilansowania obciążeń, mogą być niewystarczające. Generuje to potrzebę opracowania systemu stabilizującego sieć elektroenergetyczną, który umożliwi wprowadzanie dużych ilości energii ze źródeł odnawialnych i pozwoli na optymalizację związanych z tym kosztów.

Na hybrydowy magazyn BESS składają się:

  • baterie litowo-jonowe o wysokiej mocy wyjściowej (1 MW-0,47 MWh);
  • baterie kwasowo-ołowiowe o dużej pojemności (5 MW-26,9 MWh) wyprodukowane przez Showa Denko Materials;
  • system BESS-DCS (system sterowania) wyprodukowany przez Hitachi, który umożliwia sterowanie tymi dwoma rodzajami baterii;
  • system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW, dostarczony przez Hitachi ABB Power Grids.

Magazyn będzie mógł być wykorzystywany jako rezerwowe źródło mocy do równoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną podczas normalnej pracy systemu, a także do lokalnego „wygładzania” krótkotrwałych wahań mocy czynnej generowanej przez farmę wiatrową Bystra. System ten będzie również wykorzystywany do eliminacji przeciążeń sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej wysokiego napięcia powodowanych przez zakłócenia i awarie. Umożliwi to efektywne wykorzystywanie generowanej energii wiatrowej. W ramach projektu demonstracyjnego NEDO wraz z partnerami będą badać skuteczność różnych funkcji systemu, aby przyczynić się do zwiększenia udziału energii wiatrowej i energii z innych źródeł energii odnawialnej w Polsce.

Efekt współpracy polsko- japońskiej

Jest to największy system magazynowania energii w Polsce, zapewniający wysoki poziom efektywności, dla realizacji którego kierowano się funkcją minimalizacji nakładów inwestycyjnych.

Projekt, wspierany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP, jest realizowany we współpracy z polskimi firmami: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., Energą Operator S.A. i Energą OZE S.A. Organizacja rządowa NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) nadzoruje oraz w znaczącej części finansuje projekt, a w realizacji partnerami są: Hitachi, Ltd., Showa Denko Materials Co. Ltd. oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Liderem projektu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – operator systemu przesyłowego w Polsce, który odpowiada za koordynację prac i będzie użytkownikiem oraz właścicielem systemu SPS. Natomiast operatorem magazynu energii będzie spółka Energa OZE – właściciel farmy wiatrowej Bystra, do której sieci został przyłączony magazyn. Spółka była odpowiedzialna głównie za budowę i uruchomienie magazynu energii oraz za przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich funkcji BESS we współpracy z partnerami projektu.

Czytaj też:
Energa zrealizuje innowacyjny projekt wodorowy
Czytaj też:
Innowacyjna stacja ładowania energii do auta

Źródło: Energa
+
 0

Czytaj także