Biznes dla środowiska i w zgodzie ze środowiskiem
Artykuł sponsorowany

Biznes dla środowiska i w zgodzie ze środowiskiem

Dodano: 
Krajowa Spółka Cukrowa dba o środowisko
Krajowa Spółka Cukrowa dba o środowisko Źródło: Materiały prasowe
Jak będzie zmieniał się klimat? Czy grozi nam efekt cieplarniany. Co z zasobami wody? Pytania te coraz częściej przewijają się wszystkich formach przekazu na świecie – zarówno w tradycyjnych mediach, jak i w obszarze komunikacji społecznościowej. Nie dziwi więc fakt, że ochrona natury, zrównoważony rozwój są realnymi elementami strategii biznesowych wielkich korporacji, średnich oraz małych firm. I nie są to puste słowa zapisane w dokumentach przedsiębiorstw. Budowę świadomego i odpowiedzialnego biznesu promuje też Krajowa Spółka Cukrowa, od lat wprowadzając szereg rozwiązań przyjaznych środowisku.
– Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu wpisane są w długofalową strategię Krajowej Spółki Cukrowej. Jako jeden z wiodących producentów cukru w Europie i zarazem firma, która swój potencjał czerpie bezpośrednio z plonów, jakie przynosi nam ziemia, mamy pełną wiedzę i świadomość tego, jak bardzo ważne jest przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu nowoczesnego biznesu. Dbamy o to, by nasza działalność w minimalnym stopniu wpływała na środowisko naturalne. Prowadzimy szereg badań nad wdrażaniem nowych rozwiązań i technologii przyjaznych otaczającej nas naturze. To bardzo ważny element naszej działalności mówi Marek Dereziński, Członek Zarządu KSC.

Działania przyjazne środowisku w całym procesie produkcji Krajowej Spółki Cukrowej realizowane są na różnorodnych polach.

Ograniczanie poboru wody

Jednym z najważniejszych surowców wykorzystywanych przez KSC są buraki cukrowe. Realizując bardzo ważny cel, jakim jest dbałość o środowisko, KSC mierzy się w procesie przetwórczym z niemałymi wyzwaniami. Oprócz cukru buraki cukrowe zawierają bowiem około 75 proc. wody. Ta trafia do obiegu produkcyjnego i wymaga oczyszczenia. W tym celu już od wielu lat KSC realizuje inwestycje, które mają na celu m.in. zmniejszenie zużycia wody w procesie produkcji, co jest szczególnie istotne w kontekście malejących zasobów wody słodkiej w Polsce. W wyniku zrealizowanych inwestycji i wdrożonych rozwiązań organizacyjnych Krajowa Spółka Cukrowa doprowadziła do znacznego zmniejszenia zużycia wody w procesie technologicznym w cukrowniach. Obiegi wód procesowych są obiegami zamkniętymi, w których w ciągu każdej godziny krążą ilości wody sięgające tysięcy metrów sześciennych. Dzięki takim rozwiązaniom cukrownie pobierają z ujęć śladowe ilości wody wykorzystywanej do procesu produkcyjnego – ilościowo jest to ponad dwudziestokrotnie mniej w porównaniu z rokiem 2002.

Ograniczanie poboru wody

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla

Proces produkcji cukru wymaga wykorzystania dużej ilości energii elektrycznej oraz energii cieplnej w postaci pary grzejnej. Ta ostatnia produkowana jest obecnie w kotłach węglowych. W związku z tym Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczanie ilości spalanego węgla. Realizacja przedsięwzięć w tym obszarze poskutkowała uzyskaniem przez Krajową Spółkę Cukrową białych certyfikatów, przyznawanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Produkcja energii elektrycznej

Krajowa Spółka Cukrowa w trakcie kampanii produkuje także energię elektryczną na własne potrzeby. Nadwyżki (ok. 16 GWh/rok) sprzedawane są zaś odbiorcom zewnętrznym. Jednocześnie, wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło, spada zużycie prądu, które od 2002 r. zostało zredukowane o 25 proc. Produkcja zdecydowanej większości energii elektrycznej odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji (czyli połączenia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej). W okresie 2014–2018 Krajowa Spółka Cukrowa wyprodukowała łącznie około 578 GWh takiej energii, co potwierdzają czerwone i żółte certyfikaty przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zrównoważone zarządzanie energią

Wysoka jakość i certyfikacja

Wszystkie cukrownie należące do Krajowej Spółki Cukrowej produkują cukier odpowiadający wysokim normom europejskim. Także melasa buraczana – produkt uboczny powstający podczas produkcji cukru – wytwarzana jest z najwyższą starannością i posiada certyfikat REDcert. Jest to międzynarodowy system certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów. Warto ponadto podkreślić, że posiadany przez Krajową Spółkę Cukrową certyfikat REDcert2 potwierdza, że plantatorzy współpracujący z KSC spełniają wymagania w zakresie uprawy buraka cukrowego zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi. Istotne jest to, że praktyki weryfikowane w czasie certyfikacji obejmują planowanie upraw i zarządzanie zasobami gospodarstwa, w szczególności glebą, poprzez optymalne wykorzystanie środków produkcji (nawozy, pestycydy, nawadnianie).

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. KSC jest obecnie największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie. W roku obrotowym 2018/2019 udział Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w polskim rynku cukru wynosił ok. 40%. W 2019 roku buraki cukrowe były uprawiane na areale ponad 100 tys. ha, uprawiało je blisko 15 tys. plantatorów. Odbiorcami produktów spółki sprzedawanych pod marką "Polski Cukier" są zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. W skład koncernu wchodzą oddziały: 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice), Terminal Cukrowy w Gdańsku, Zakład „Polskie Przetwory” we Włocławku oraz kilka produkcyjnych spółek zależnych, m.in.: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „Młyny Stoisław”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”, Fabryka Cukierków „Pszczółka”.

Czytaj też:
Rolnictwo i produkcja: dla dobra ludzi i planety